Cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án khu dân cư An Lộc

Ngày 13/11/2023 00:00:00

Sáng ngày 13/11/2023, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thanh Hóa đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 6 hộ dân tại ngõ 139, phố 1 phường Đông Sơn là gia đình ông, bà Nguyễn Thị Dịu; Nguyễn Thế Dụ; Nguyễn Thị Hậu; Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Thị Thuận(đã chết) và Lê Thế Huy để thực hiện dự án khu đô thị An Lộc.

 20231113_080353.jpg
Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thanh Hóa đọc quyết định cưỡng chế.

Trước khi cưỡng chế, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thanh Hóa đọc quyết định thu hồi đất đối với 6 hộ dân trên do không chấp hành và giao đất cho thành phố. Tổng diện tích phải thu hồi hơn 1.200m2 đất nông nghiệp và gần 200 triệu tiền đền bù tài sản, hoa màu trên đất. Sau nhiều lần được cơ quan chức năng thuyết phục, giải thích, 6 hộ dân vẫn không chịu thực hiện tháo dỡ, di chuyển toàn bộ tài sản, phương tiện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án khu dân cư An Lộc làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Ngay sau khi công bố quyết định thu hồi, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố đã tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định như: đo đạc, cắm mốc toàn bộ diện tích đất vi phạm, rà mìn, tháo dỡ các công trình trên đất nông nghiệp, thu hồi mặt bằng để giao cho dự án.

20231113_082030.jpg

20231113_081838.jpg

20231113_080846.jpg
Một số hình ảnh tại buổi cưỡng chế thu hồi đất.

Được biết, trong quá trình cưỡng chế thu hồi đất trả lại mặt bằng thực hiện dự án khu dân cư An Lộc, 6 hộ trên không có hành vi chống đối gây mất an ninh trật tự.

        

Thanh Xuân

Cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án khu dân cư An Lộc

Đăng lúc: 13/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 13/11/2023, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thanh Hóa đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 6 hộ dân tại ngõ 139, phố 1 phường Đông Sơn là gia đình ông, bà Nguyễn Thị Dịu; Nguyễn Thế Dụ; Nguyễn Thị Hậu; Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Thị Thuận(đã chết) và Lê Thế Huy để thực hiện dự án khu đô thị An Lộc.

 20231113_080353.jpg
Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thanh Hóa đọc quyết định cưỡng chế.

Trước khi cưỡng chế, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thanh Hóa đọc quyết định thu hồi đất đối với 6 hộ dân trên do không chấp hành và giao đất cho thành phố. Tổng diện tích phải thu hồi hơn 1.200m2 đất nông nghiệp và gần 200 triệu tiền đền bù tài sản, hoa màu trên đất. Sau nhiều lần được cơ quan chức năng thuyết phục, giải thích, 6 hộ dân vẫn không chịu thực hiện tháo dỡ, di chuyển toàn bộ tài sản, phương tiện ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án khu dân cư An Lộc làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Ngay sau khi công bố quyết định thu hồi, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố đã tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định như: đo đạc, cắm mốc toàn bộ diện tích đất vi phạm, rà mìn, tháo dỡ các công trình trên đất nông nghiệp, thu hồi mặt bằng để giao cho dự án.

20231113_082030.jpg

20231113_081838.jpg

20231113_080846.jpg
Một số hình ảnh tại buổi cưỡng chế thu hồi đất.

Được biết, trong quá trình cưỡng chế thu hồi đất trả lại mặt bằng thực hiện dự án khu dân cư An Lộc, 6 hộ trên không có hành vi chống đối gây mất an ninh trật tự.

        

Thanh Xuân