Cưỡng chế thu hồi đất đối với 4 hộ dân phường Đông Hải

Ngày 30/05/2023 00:00:00

Sáng ngày 29/05/2023, Ban thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thanh Hóa và UBND phường Đông Hải đã tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 4 hộ gia đình đang sử dụng đất tại phố Đông Lễ, phường Đông Hải để thực hiện Dự án Khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Đồng chí Lê Mai Khanh- Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất chỉ đạo thực hiện phương án cưỡng chế.

 IMG-2210.JPG
Ban cưỡng chế đọc các Quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Thực hiện dự án Khu Đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, phố Đồng lễ, phường Đông Hải có 10 hộ gia đình đang sử dụng đất trồng bị ảnh hưởng. Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã tuyên truyền, vận động, giải thích về chế độ chính sách giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Đến ngày 29/5/2023 đã có 6 hộ gia đình chấp thuận, còn lại 4 hộ  đang sử dụng đất không đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và  bàn giao mặt bằng cho Nhà nước thực hiện. Các hộ gồm gia đình  bà Nguyễn Thị Cót, bà Lê Thị Đê, bà Lê Thị Thiều và Lê Thị Thôn.

Ngay sau khi công bố các Quyết định của UBND thành phố Thanh Hóa về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân, lực lượng chức năng, phương tiện tham gia cưỡng chế thu hồi đất đã tham gia cưỡng chế thu hồi đất của hộ bà Nguyễn Thị Cót tại thửa đất số 08, tờ bản đồ số 4, diện tích 86,9m2; hộ bà Lê Thị Thiều tại thửa số 10, tờ bản đồ số 4, diện tích 48,5m2; hộ bà Lê Thị Thôn tại thửa số 27, tờ bản đồ số 4, diện tích 691,5m2; hộ bà Lê Thị Đê tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 4, diện tích 30,8m2.

IMG-2215.JPG

IMG-2214.JPG

IMG-2213.JPG
Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi cưỡng chế.

Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã tổ chức tháo dỡ, di chuyển tài sản, phương tiện về nơi tập kết theo quy định.  Trong quá trình thực hiện đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật.


Hữu Thắng


 

Cưỡng chế thu hồi đất đối với 4 hộ dân phường Đông Hải

Đăng lúc: 30/05/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 29/05/2023, Ban thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất thành phố Thanh Hóa và UBND phường Đông Hải đã tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 4 hộ gia đình đang sử dụng đất tại phố Đông Lễ, phường Đông Hải để thực hiện Dự án Khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Đồng chí Lê Mai Khanh- Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất chỉ đạo thực hiện phương án cưỡng chế.

 IMG-2210.JPG
Ban cưỡng chế đọc các Quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Thực hiện dự án Khu Đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, phố Đồng lễ, phường Đông Hải có 10 hộ gia đình đang sử dụng đất trồng bị ảnh hưởng. Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã tuyên truyền, vận động, giải thích về chế độ chính sách giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Đến ngày 29/5/2023 đã có 6 hộ gia đình chấp thuận, còn lại 4 hộ  đang sử dụng đất không đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và  bàn giao mặt bằng cho Nhà nước thực hiện. Các hộ gồm gia đình  bà Nguyễn Thị Cót, bà Lê Thị Đê, bà Lê Thị Thiều và Lê Thị Thôn.

Ngay sau khi công bố các Quyết định của UBND thành phố Thanh Hóa về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân, lực lượng chức năng, phương tiện tham gia cưỡng chế thu hồi đất đã tham gia cưỡng chế thu hồi đất của hộ bà Nguyễn Thị Cót tại thửa đất số 08, tờ bản đồ số 4, diện tích 86,9m2; hộ bà Lê Thị Thiều tại thửa số 10, tờ bản đồ số 4, diện tích 48,5m2; hộ bà Lê Thị Thôn tại thửa số 27, tờ bản đồ số 4, diện tích 691,5m2; hộ bà Lê Thị Đê tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 4, diện tích 30,8m2.

IMG-2215.JPG

IMG-2214.JPG

IMG-2213.JPG
Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi cưỡng chế.

Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã tổ chức tháo dỡ, di chuyển tài sản, phương tiện về nơi tập kết theo quy định.  Trong quá trình thực hiện đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật.


Hữu Thắng