Cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ dân phường Quảng Đông

Ngày 30/10/2023 00:00:00

Sáng ngày 30/10/2023, UBND thành phố Thanh Hóa, UBND phường Quảng Đông thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 05 hộ gia đình tại phố Xích Ngọc để thực hiện dự án đầu tư: Đường nối từ đường vào nghĩa trang Chợ Nhàng đến đường đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1).

z4831780096365_076d76744e85f35b2d39c5bd6398d0fb.jpg
Toàn cảnh buổi cưỡng chế.

Thực hiện dự án Đường nối từ đường vào nghĩa trang Chợ Nhàng đến đường đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1), Hội đồng Bồi thường GPMB đã tuyên truyền, vận động và được đa số các hộ thực hiện GPMB và bàn giao đất để Nhà nước thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến nay có 5 hộ gồm: bà Hoàng Thị Hạnh; bà Lê Thị Tường; bà Nguyễn Thị Nguyệt; ông Lê Như Phúc; bà Đoàn Thị Đợi không đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước thực hiện dự án với lý do: Các hộ không đồng ý về đơn giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án. Ban thực hiên cưỡng chế đã tuyên truyền, giải thích và trả lời tại các buổi tuyên truyền, vận động, đối thoại nhưng các hộ vẫn không đồng ý bàn giao đất.

z4831780110466_29fbb09df2f76ed738841b847a92b4c0.jpg
Đại diện UBND phường Quảng Đông đọc các Quyết định cưỡng chế.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã ban hành các Quyết định cưỡng chế thu hồi đất liên quan đến 5 hộ gia đình thuộc các phố Xích  Ngọcphường Quảng Đông.

z4831780099332_d1b6b154e122369382b31a12d7915e86.jpg
Các hộ dân chống đối không đồng ý thực hiện.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án, UBND thành phố Thanh Hóa và phường Quảng Đông đã tổ chức lực lượng cùng phương tiện, máy móc, tiến hành các trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, tháo dỡ công trình, tài sản trên đất đối với các hộ dân không chấp hành nhận tiền bồi thường bàn giao mặt bằng.

z4831780105190_c86288a6354c3c8c472926b8152ce590.jpg
UBND thành phố Thanh Hóa và phường Quảng Đông đã tổ chức lực lượng cùng phương tiện, máy móc tiến hành cưỡng chế thu hồi đất.

Với đầy đủ cơ sở pháp lý và sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, phương tiện, máy móc nên công tác cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ gia đình nói trên diễn ra thuận lợi, đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện tham gia; an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông khu vực được đảm bảo. Việc cưỡng chế thu đồi đất còn thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 

Kim Dung 

Cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ dân phường Quảng Đông

Đăng lúc: 30/10/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 30/10/2023, UBND thành phố Thanh Hóa, UBND phường Quảng Đông thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 05 hộ gia đình tại phố Xích Ngọc để thực hiện dự án đầu tư: Đường nối từ đường vào nghĩa trang Chợ Nhàng đến đường đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1).

z4831780096365_076d76744e85f35b2d39c5bd6398d0fb.jpg
Toàn cảnh buổi cưỡng chế.

Thực hiện dự án Đường nối từ đường vào nghĩa trang Chợ Nhàng đến đường đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1), Hội đồng Bồi thường GPMB đã tuyên truyền, vận động và được đa số các hộ thực hiện GPMB và bàn giao đất để Nhà nước thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến nay có 5 hộ gồm: bà Hoàng Thị Hạnh; bà Lê Thị Tường; bà Nguyễn Thị Nguyệt; ông Lê Như Phúc; bà Đoàn Thị Đợi không đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước thực hiện dự án với lý do: Các hộ không đồng ý về đơn giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án. Ban thực hiên cưỡng chế đã tuyên truyền, giải thích và trả lời tại các buổi tuyên truyền, vận động, đối thoại nhưng các hộ vẫn không đồng ý bàn giao đất.

z4831780110466_29fbb09df2f76ed738841b847a92b4c0.jpg
Đại diện UBND phường Quảng Đông đọc các Quyết định cưỡng chế.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã ban hành các Quyết định cưỡng chế thu hồi đất liên quan đến 5 hộ gia đình thuộc các phố Xích  Ngọcphường Quảng Đông.

z4831780099332_d1b6b154e122369382b31a12d7915e86.jpg
Các hộ dân chống đối không đồng ý thực hiện.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án, UBND thành phố Thanh Hóa và phường Quảng Đông đã tổ chức lực lượng cùng phương tiện, máy móc, tiến hành các trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, tháo dỡ công trình, tài sản trên đất đối với các hộ dân không chấp hành nhận tiền bồi thường bàn giao mặt bằng.

z4831780105190_c86288a6354c3c8c472926b8152ce590.jpg
UBND thành phố Thanh Hóa và phường Quảng Đông đã tổ chức lực lượng cùng phương tiện, máy móc tiến hành cưỡng chế thu hồi đất.

Với đầy đủ cơ sở pháp lý và sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, phương tiện, máy móc nên công tác cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ gia đình nói trên diễn ra thuận lợi, đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện tham gia; an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông khu vực được đảm bảo. Việc cưỡng chế thu đồi đất còn thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 

Kim Dung