Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Ngày 20/09/2023 00:00:00

Tập trung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Thanh Hóa là góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội hướng đến xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị văn minh hiện đại, những năm qua, thành phố Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, nhà thầu thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, thành phố Thanh Hóa xác định công tác giải phóng mặt bằng là khâu “then chốt”, có ý nghĩa hết sức quan trọng, thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo thực hiện giao ban định kỳ hằng tuần để nắm bắt tiến độ, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của từng dự án, đặc biệt các dự án trọng điểm. Giai đoạn 2021- 2023, thành phố Thanh Hóa đã thực hiện giải phóng mặt bằng trên 60 dự án với tổng diện tích gần 342ha, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Đặc biệt, là thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, các dự án đầu tư hạ tầng có vai trò tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội.

xu1.jpg
Dự án Pari – công trình hiện đại tại cửa ngõ phía Bắc thành phố Thanh Hóa
.

Những năm qua, thành phố Thanh Hóa đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị văn minh, hiện đại. Tập trung đầu tư cải tạo, chỉnh trang hạ tầng các khu đô thị cũ đã xuống cấp; khớp nối hạ tầng giữa các khu đô thị; các tuyến đường giao thông trục chính trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ có hiệu quả Nghị quyết 83/NQ-HĐND thành phố về huy động nguồn lực xã hội hoá để đầu tư, nâng cấp đường giao thông, rãnh thoát nước, vỉa hè trên địa bàn thành phố. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, theo hướng minh bạch, thông thoáng tạo sự hấp dẫn mới để huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tạo đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên các lĩnh vực: Hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế, cụm công nghiệp, làng nghề, hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghệ thông tin…

t3.jpg
Dự án đường giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Xây dựng thành phố Thanh theo hướng đồng bộ, hiện đại, mở ra không gian phát triển mới, tăng tính liên kết vùng, góp phần thay đổi “diện mạo” làm đẹp thành phố. Trong thời gian tới, thành phố Thanh Hóa tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; hoàn thành xây dựng các khu tái định cư; bố trí các công trình dịch vụ thương mại hỗn hợp gắn với các khu đô thị, ưu tiên các mô hình tổ hợp thương mại mua sắm lớn kết hợp khu du lịch, vui chơi giải trí nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc, thiết bị, áp dụng các biện pháp thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.


Thanh Xuân

  

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 20/09/2023 00:00:00 (GMT+7)

Tập trung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Thanh Hóa là góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội hướng đến xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị văn minh hiện đại, những năm qua, thành phố Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, nhà thầu thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, thành phố Thanh Hóa xác định công tác giải phóng mặt bằng là khâu “then chốt”, có ý nghĩa hết sức quan trọng, thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo thực hiện giao ban định kỳ hằng tuần để nắm bắt tiến độ, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của từng dự án, đặc biệt các dự án trọng điểm. Giai đoạn 2021- 2023, thành phố Thanh Hóa đã thực hiện giải phóng mặt bằng trên 60 dự án với tổng diện tích gần 342ha, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Đặc biệt, là thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, các dự án đầu tư hạ tầng có vai trò tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội.

xu1.jpg
Dự án Pari – công trình hiện đại tại cửa ngõ phía Bắc thành phố Thanh Hóa
.

Những năm qua, thành phố Thanh Hóa đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị văn minh, hiện đại. Tập trung đầu tư cải tạo, chỉnh trang hạ tầng các khu đô thị cũ đã xuống cấp; khớp nối hạ tầng giữa các khu đô thị; các tuyến đường giao thông trục chính trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ có hiệu quả Nghị quyết 83/NQ-HĐND thành phố về huy động nguồn lực xã hội hoá để đầu tư, nâng cấp đường giao thông, rãnh thoát nước, vỉa hè trên địa bàn thành phố. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, theo hướng minh bạch, thông thoáng tạo sự hấp dẫn mới để huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tạo đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên các lĩnh vực: Hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế, cụm công nghiệp, làng nghề, hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghệ thông tin…

t3.jpg
Dự án đường giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Xây dựng thành phố Thanh theo hướng đồng bộ, hiện đại, mở ra không gian phát triển mới, tăng tính liên kết vùng, góp phần thay đổi “diện mạo” làm đẹp thành phố. Trong thời gian tới, thành phố Thanh Hóa tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; hoàn thành xây dựng các khu tái định cư; bố trí các công trình dịch vụ thương mại hỗn hợp gắn với các khu đô thị, ưu tiên các mô hình tổ hợp thương mại mua sắm lớn kết hợp khu du lịch, vui chơi giải trí nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc, thiết bị, áp dụng các biện pháp thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.


Thanh Xuân