Hội nghị thuyết phục và đối thoại đối với các hộ dân không chấp hành Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án: Khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn

Ngày 23/08/2023 00:00:00

Chiều ngày 23/8/2023, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động thuyết phục và đối thoại đối với các hộ dân không chấp hành Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án: Khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn. Đồng chí Lê Mai Khanh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

 20230823_150700.jpg
Toàn cảnh hội nghị đối thoại

Theo Quyết định  số 7023/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư An lộc, phường Đông Sơn thành phố Thanh Hóa; Quyết ddingj số 4400/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thành phố Thanh Hóa diện tích 1,5ha, theo đó, dự án Khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn bị ảnh hưởng của 51 hộ dân có đất nông nghiệp và đất vườn ao với tổng diện tích 6.812,5m2. Sau khi triển khai đầy đủ các bước theo quy định. Đồng thời, tuyên truyền vận động các hộ dân có đất bị thu hồi nhận tiền đền bù. Tuy nhiên, đến nay mới có 1 hộ nhận tiền bồi thường GPMB, bàn giao đất và còn 50 hộ chưa thống nhất nhận kinh phí bồi thường để bàn giao mặt bằng cho địa phương với tổng số tiền 3,1 tỷ đồng.

20230823_155205 (1).jpg
Một hộ dân bị ảnh hưởng của dự án phát biểu ý kiến

Tại buổi đối thoại, Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân có đất bị thu hồi, hướng dẫn, giải thích các chế độ chính sách của nhà nước liên quan đến các nội dung kiến nghị của các hộ dân. Đồng thời, vận động, thuyết phục các hộ dân  chấp hành các quyết định thu hồi đất của UBND thành phố Thanh Hóa để bàn giao mặt bằng cho phường thực hiện dự án.


Đại diện Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa giải trình kiến nghị của các hộ dân

Kết luận tại buổi đối thoại, đồng chí Lê Mai Khanh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa khẳng định:Mọi quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân đều được xem xét, giải quyết hợp lý, sát với tình hình thực tế, đúng quy định của pháp luật. Qua đây, đồng chí cũng mong muốn, các hộ gia đình nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng thuận ủng hộ dự án, khẩn trương nhận tiền, bàn giao mặt bằng, chấp hành tốt các quy định của pháp luật và thượng tôn pháp luật, tránh việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chếthu hồi đất, để Dự án: Khu dân cư An Lộc sớm được thực hiện, góp phần xây dựng không gian đô thị thành phố hiện đại, an toàn và đồng bộ.

 

Thanh Xuân

Hội nghị thuyết phục và đối thoại đối với các hộ dân không chấp hành Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án: Khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn

Đăng lúc: 23/08/2023 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 23/8/2023, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động thuyết phục và đối thoại đối với các hộ dân không chấp hành Quyết định thu hồi đất thực hiện dự án: Khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn. Đồng chí Lê Mai Khanh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

 20230823_150700.jpg
Toàn cảnh hội nghị đối thoại

Theo Quyết định  số 7023/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư An lộc, phường Đông Sơn thành phố Thanh Hóa; Quyết ddingj số 4400/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thành phố Thanh Hóa diện tích 1,5ha, theo đó, dự án Khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn bị ảnh hưởng của 51 hộ dân có đất nông nghiệp và đất vườn ao với tổng diện tích 6.812,5m2. Sau khi triển khai đầy đủ các bước theo quy định. Đồng thời, tuyên truyền vận động các hộ dân có đất bị thu hồi nhận tiền đền bù. Tuy nhiên, đến nay mới có 1 hộ nhận tiền bồi thường GPMB, bàn giao đất và còn 50 hộ chưa thống nhất nhận kinh phí bồi thường để bàn giao mặt bằng cho địa phương với tổng số tiền 3,1 tỷ đồng.

20230823_155205 (1).jpg
Một hộ dân bị ảnh hưởng của dự án phát biểu ý kiến

Tại buổi đối thoại, Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân có đất bị thu hồi, hướng dẫn, giải thích các chế độ chính sách của nhà nước liên quan đến các nội dung kiến nghị của các hộ dân. Đồng thời, vận động, thuyết phục các hộ dân  chấp hành các quyết định thu hồi đất của UBND thành phố Thanh Hóa để bàn giao mặt bằng cho phường thực hiện dự án.


Đại diện Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa giải trình kiến nghị của các hộ dân

Kết luận tại buổi đối thoại, đồng chí Lê Mai Khanh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa khẳng định:Mọi quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân đều được xem xét, giải quyết hợp lý, sát với tình hình thực tế, đúng quy định của pháp luật. Qua đây, đồng chí cũng mong muốn, các hộ gia đình nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng thuận ủng hộ dự án, khẩn trương nhận tiền, bàn giao mặt bằng, chấp hành tốt các quy định của pháp luật và thượng tôn pháp luật, tránh việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chếthu hồi đất, để Dự án: Khu dân cư An Lộc sớm được thực hiện, góp phần xây dựng không gian đô thị thành phố hiện đại, an toàn và đồng bộ.

 

Thanh Xuân