Năm 2024, thành phố Thanh Hóa phấn đấu đạt chỉ tiêu về kinh tế- xã hội

Ngày 13/03/2024 00:00:00

Năm 2023, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống Nhân dân ổn định, nổi bật là kinh tế ổn định và có bước tăng trưởng; nhiều dự án đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác GMPB các dự án, đầu tư, sản xuất, kinh doanh được tháo gỡ kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Những kết quả nêu trên là điều kiện quan trọng cho việc phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

20230614_092728.jpg

Sự phát triển của doanh nghiệp đóng góp phần giải quyết việc làm cho lao động, tăng thu ngân sách Nhà nước.

Với quyết tâm cao, điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đoàn kết, đồng lòng vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố nên kết quả tình hình kinh tế, xã hội, năm 2023 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đạt hiệu quả tích cực, nổi bật. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và phát triển ổn định. Các ngành dịch vụ, thương mại và hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì. Toàn thành phố duy trì 130 doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp với hơn 30 mặt hàng. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng khá so với cùng kỳ như: Giầy da, giầy thể thao các loại; quần áo may sẵn; mực, tôm đông lạnh…Công tác phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể, thu hút đầu tư được chú trọng; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; phát huy vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, tăng thu ngân sách Nhà nước. Thành phố thành lập mới 1.525 doanh nghiệp, đạt 101% kế hoạch tỉnh giao; tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố 8.800 doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch. Thành phố cũng đã xây dựng được 9 sản phẩm đạt OCOP, vượt 12,5% kế hoạch tỉnh giao, đó là: Bánh chưng Kim Oanh, Nem chua Tuấn Hợp, Nem chua Tuyên Minh, dầu xoa bóp đa năng cụ Cử Thâm, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Hóa Ứ Hoàn, Cà chua dầm dấm, Dứa miếng, Nem chua của cơ sở Tân Oanh, Rượu Nếp xưa. Các hoạt động xúc tiến đầu tư được quan tâm thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án lớn có tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố nói riêng và cả tỉnh nói chung như Khu đô thị tại xã Hoằng Quang và phường Long Anh; dự án Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh ngày 14/6/1972 tại đê sông Mã; dự án cải cạo, nâng cấp Công viên Hội An; dự án Cung văn hóa thiếu nhi; dự án Cầu vượt đường sắt Bắc Nam; các dự án ưu tiên đầu tư vào quy hoạch khu vực Hàm Rồng - Núi Đọ thuộc vành đai xanh phía Tây TP. Thanh Hóa và nhiều dự án đã và đang hoàn thành góp phần tạo nên diện mạo, vóc dáng mới cho thành phố hôm nay. Lĩnh vực văn hóa- xã hội được được đảm bảo thường xuyên, liên tục, hiệu quả, trọng tâm là tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, thành phố. Thực hiện tốt Chương tình xây dựng “Đô thị văn minh - công dân thân thiện”, trọng tâm là cuộc vận động "Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện". Tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục, thể thao được du khách và Nhân dân đánh giá cao, như: Chào năm mới 2023, tuần lễ thành phố Thanh Hóa - thành phố Hội An….

20231123_085659.jpg
Nem chua Tuyên Minh đạt sản phẩm OCOP 3 sao.

 Chất lượng giáo dục được quan tâm đúng mức, công tác chăm sóc sức khỏe được quan tâm, chú trọng.  Công tác đào tạo nghề và tạo việc làm được quan tâm, tạo việc làm mới cho gần 11,5 nghìn lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp, đạt 126,8% kế hoạch, vượt kế hoạch đề ra; các chính sách an sinh xã hội và các chế độ chính sách với người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được đảm bảo.

20231214_085418.jpg
Chất lượng giáo dục luôn được thành phố Thanh Hóa quan tâm.

Năm 2024, thành phố Thanh Hóa phấn đấu đạt 34 chỉ tiêu đề ra. Để hoàn thành và vượt  chỉ tiêu, mục tiêu, đề ra, từ nay đến cuối năm 2024, thành phố sẽ có những giải pháp, định hướng chiến lược thực hiện, trong đó: Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, trong đó phát triển công nghiệp - xây dựng là then chốt, dịch vụ - thương mại là mũi nhọn; nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giải quyết việc làm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp; củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Thanh Xuân

 

 


 
 

Năm 2024, thành phố Thanh Hóa phấn đấu đạt chỉ tiêu về kinh tế- xã hội

Đăng lúc: 13/03/2024 00:00:00 (GMT+7)

Năm 2023, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống Nhân dân ổn định, nổi bật là kinh tế ổn định và có bước tăng trưởng; nhiều dự án đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác GMPB các dự án, đầu tư, sản xuất, kinh doanh được tháo gỡ kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Những kết quả nêu trên là điều kiện quan trọng cho việc phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

20230614_092728.jpg

Sự phát triển của doanh nghiệp đóng góp phần giải quyết việc làm cho lao động, tăng thu ngân sách Nhà nước.

Với quyết tâm cao, điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đoàn kết, đồng lòng vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố nên kết quả tình hình kinh tế, xã hội, năm 2023 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đạt hiệu quả tích cực, nổi bật. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và phát triển ổn định. Các ngành dịch vụ, thương mại và hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì. Toàn thành phố duy trì 130 doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp với hơn 30 mặt hàng. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng khá so với cùng kỳ như: Giầy da, giầy thể thao các loại; quần áo may sẵn; mực, tôm đông lạnh…Công tác phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể, thu hút đầu tư được chú trọng; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; phát huy vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, tăng thu ngân sách Nhà nước. Thành phố thành lập mới 1.525 doanh nghiệp, đạt 101% kế hoạch tỉnh giao; tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố 8.800 doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch. Thành phố cũng đã xây dựng được 9 sản phẩm đạt OCOP, vượt 12,5% kế hoạch tỉnh giao, đó là: Bánh chưng Kim Oanh, Nem chua Tuấn Hợp, Nem chua Tuyên Minh, dầu xoa bóp đa năng cụ Cử Thâm, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Hóa Ứ Hoàn, Cà chua dầm dấm, Dứa miếng, Nem chua của cơ sở Tân Oanh, Rượu Nếp xưa. Các hoạt động xúc tiến đầu tư được quan tâm thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án lớn có tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố nói riêng và cả tỉnh nói chung như Khu đô thị tại xã Hoằng Quang và phường Long Anh; dự án Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh ngày 14/6/1972 tại đê sông Mã; dự án cải cạo, nâng cấp Công viên Hội An; dự án Cung văn hóa thiếu nhi; dự án Cầu vượt đường sắt Bắc Nam; các dự án ưu tiên đầu tư vào quy hoạch khu vực Hàm Rồng - Núi Đọ thuộc vành đai xanh phía Tây TP. Thanh Hóa và nhiều dự án đã và đang hoàn thành góp phần tạo nên diện mạo, vóc dáng mới cho thành phố hôm nay. Lĩnh vực văn hóa- xã hội được được đảm bảo thường xuyên, liên tục, hiệu quả, trọng tâm là tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, thành phố. Thực hiện tốt Chương tình xây dựng “Đô thị văn minh - công dân thân thiện”, trọng tâm là cuộc vận động "Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện". Tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục, thể thao được du khách và Nhân dân đánh giá cao, như: Chào năm mới 2023, tuần lễ thành phố Thanh Hóa - thành phố Hội An….

20231123_085659.jpg
Nem chua Tuyên Minh đạt sản phẩm OCOP 3 sao.

 Chất lượng giáo dục được quan tâm đúng mức, công tác chăm sóc sức khỏe được quan tâm, chú trọng.  Công tác đào tạo nghề và tạo việc làm được quan tâm, tạo việc làm mới cho gần 11,5 nghìn lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp, đạt 126,8% kế hoạch, vượt kế hoạch đề ra; các chính sách an sinh xã hội và các chế độ chính sách với người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được đảm bảo.

20231214_085418.jpg
Chất lượng giáo dục luôn được thành phố Thanh Hóa quan tâm.

Năm 2024, thành phố Thanh Hóa phấn đấu đạt 34 chỉ tiêu đề ra. Để hoàn thành và vượt  chỉ tiêu, mục tiêu, đề ra, từ nay đến cuối năm 2024, thành phố sẽ có những giải pháp, định hướng chiến lược thực hiện, trong đó: Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, trong đó phát triển công nghiệp - xây dựng là then chốt, dịch vụ - thương mại là mũi nhọn; nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giải quyết việc làm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp; củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Thanh Xuân