Phường Hàm Rồng cưỡng chế các công trình vi phạm xây dựng

Ngày 16/03/2023 00:00:00

Thực hiện quyết định số 222, ngày 6/1/2023, của Chủ tịch UBND thành phố, chiều ngày 16/3/2023, UBND phường Hàm Rồng cùng với các lực lượng chức năng thành phố Thanh Hóa tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm xây dựng trái phép của hộ ông Lương Trí Thu, số nhà 57, đường Trịnh Thế Lợi, làng Đông Sơn, phường Hàm Rồng, TP . Thanh Hóa vi phạm xây dựng trái phép tại thửa đất số 14, tờ bản đồ số 39, bản đồ địa chính phường Hàm Rồng đo vẽ năm 2011, đường Trịnh Thế Lợi, làng Đông Sơn phường Hàm Rồng.

 z4188226962860_59ed2097970fe476ead07adf35a41499.jpg

Hộ ông Lương Trí Thu, số nhà 57 đường Trịnh Thế Lợi phường Hàm Rồng đã vi phạm xây dựng các công trình trái quy định tại thửa đất số 14, tờ bản đồ số 39, bản đồ địa chính phường Hàm Rồng đo vẽ năm 2011, đường Trịnh Thế Lợi, làng Đông Sơn phường Hàm Rồng. Sau nhiều lần được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhưng gia đình vẫn không tự giác tháo dỡ trả lại nguyên trạng mặt bằng khu đất.  Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, UBND phường và các lực lược chức năng của thành phố đã tiến hành cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ các công trình vi phạm gồm: tường rào, lưới thép bao quanh khu đất có tổng diện tích 630m2; một gian nhà lợp tôn có tổng diện tích 28m2; một mái tôn có tổng diện tích 48m2 và trả lại nguyên trạng mặt bằng khu đất.

z4188226960499_9e3e311df44feabf23bf62e612dea98e.jpg

Việc cưỡng chế phá, dỡ các công trình vi phạm xây dựng trái phép của hộ ông Lương Trí Thu được UBND phường và các lực lượng chức năng thành phố tổ chức thực hiện tuân thủ theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Sau khi kết thúc buổi cưỡng chế UBND phường và các lực lượng chức năng thành phố đã họp đánh giá và rút kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện.

z4188758617434_aae9737eefd98db406aef0f24c55e3b1.jpg

 

Thu Hà

Phường Hàm Rồng cưỡng chế các công trình vi phạm xây dựng

Đăng lúc: 16/03/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện quyết định số 222, ngày 6/1/2023, của Chủ tịch UBND thành phố, chiều ngày 16/3/2023, UBND phường Hàm Rồng cùng với các lực lượng chức năng thành phố Thanh Hóa tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm xây dựng trái phép của hộ ông Lương Trí Thu, số nhà 57, đường Trịnh Thế Lợi, làng Đông Sơn, phường Hàm Rồng, TP . Thanh Hóa vi phạm xây dựng trái phép tại thửa đất số 14, tờ bản đồ số 39, bản đồ địa chính phường Hàm Rồng đo vẽ năm 2011, đường Trịnh Thế Lợi, làng Đông Sơn phường Hàm Rồng.

 z4188226962860_59ed2097970fe476ead07adf35a41499.jpg

Hộ ông Lương Trí Thu, số nhà 57 đường Trịnh Thế Lợi phường Hàm Rồng đã vi phạm xây dựng các công trình trái quy định tại thửa đất số 14, tờ bản đồ số 39, bản đồ địa chính phường Hàm Rồng đo vẽ năm 2011, đường Trịnh Thế Lợi, làng Đông Sơn phường Hàm Rồng. Sau nhiều lần được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhưng gia đình vẫn không tự giác tháo dỡ trả lại nguyên trạng mặt bằng khu đất.  Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, UBND phường và các lực lược chức năng của thành phố đã tiến hành cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ các công trình vi phạm gồm: tường rào, lưới thép bao quanh khu đất có tổng diện tích 630m2; một gian nhà lợp tôn có tổng diện tích 28m2; một mái tôn có tổng diện tích 48m2 và trả lại nguyên trạng mặt bằng khu đất.

z4188226960499_9e3e311df44feabf23bf62e612dea98e.jpg

Việc cưỡng chế phá, dỡ các công trình vi phạm xây dựng trái phép của hộ ông Lương Trí Thu được UBND phường và các lực lượng chức năng thành phố tổ chức thực hiện tuân thủ theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Sau khi kết thúc buổi cưỡng chế UBND phường và các lực lượng chức năng thành phố đã họp đánh giá và rút kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện.

z4188758617434_aae9737eefd98db406aef0f24c55e3b1.jpg

 

Thu Hà