Sẽ thực hiện cưỡng chế đối với các hộ thuộc dự án mở rộng đài hóa thân hoàn vũ – Phúc lạc viên

Ngày 23/04/2023 00:00:00

Nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và tiến độ bồi thường, GPMB thực hiện dự án mở rộng đài hóa thân hoàn vũ – Phúc lạc viên, UBND thành phố đã ban hành các quyết định về việc thực hiện cưỡng chế đối với cáchộ thuộc dự án này không chấp hành công tác GPMB.

Theo đó ngày 26/4/2023, UBND thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại phường Quảng Thành để thực hiện dự án.

IMG-0893.jpg
Đồng chí Lê Mai Khanh - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa chủ trì hội nghị triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất dự án mở rộng đài hóa thân hoàn vũ – Phúc lạc viên.

Theo báo cáo của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa – đơn vị quản lý dự án, tổng diện tích GPMB để thực hiện dự án là gần 145 nghìn m2, tổng số hộ ảnh hưởng bởi dự án là 109 hộ, trong đó thuộc địa giới phường Quảng Thành là 95 hộ, phường Quảng Đông là 23 hộ.

Riêng đối với phường Quảng Thành, thành phố đã tiến hành chi trả cho 65/95 hộ gia đình. Đối với các hộ không chấp hành kiểm kê, UBND thành phố đã ban hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc. UBND thành phố, UBND phường Quảng Thành và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đã nhiều lần vận động, đối thoại trực tiếp giải thích về chủ trương thực hiện dự án, các cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ kinh phí nhà nước thu hồi đất các hộ nhận tiền và ban giao mặt bằng cho nhà nước, tuy nhiên các hộ vẫn không chấp hành.

 

Thu Hiền

 

Sẽ thực hiện cưỡng chế đối với các hộ thuộc dự án mở rộng đài hóa thân hoàn vũ – Phúc lạc viên

Đăng lúc: 23/04/2023 00:00:00 (GMT+7)

Nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và tiến độ bồi thường, GPMB thực hiện dự án mở rộng đài hóa thân hoàn vũ – Phúc lạc viên, UBND thành phố đã ban hành các quyết định về việc thực hiện cưỡng chế đối với cáchộ thuộc dự án này không chấp hành công tác GPMB.

Theo đó ngày 26/4/2023, UBND thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại phường Quảng Thành để thực hiện dự án.

IMG-0893.jpg
Đồng chí Lê Mai Khanh - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa chủ trì hội nghị triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất dự án mở rộng đài hóa thân hoàn vũ – Phúc lạc viên.

Theo báo cáo của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa – đơn vị quản lý dự án, tổng diện tích GPMB để thực hiện dự án là gần 145 nghìn m2, tổng số hộ ảnh hưởng bởi dự án là 109 hộ, trong đó thuộc địa giới phường Quảng Thành là 95 hộ, phường Quảng Đông là 23 hộ.

Riêng đối với phường Quảng Thành, thành phố đã tiến hành chi trả cho 65/95 hộ gia đình. Đối với các hộ không chấp hành kiểm kê, UBND thành phố đã ban hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc. UBND thành phố, UBND phường Quảng Thành và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đã nhiều lần vận động, đối thoại trực tiếp giải thích về chủ trương thực hiện dự án, các cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ kinh phí nhà nước thu hồi đất các hộ nhận tiền và ban giao mặt bằng cho nhà nước, tuy nhiên các hộ vẫn không chấp hành.

 

Thu Hiền