Thành phố Thanh Hóa triển khai phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

Ngày 17/03/2023 00:00:00

Sáng ngày 17/3/2023, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai phương án, điều động lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất: thực hiện dự án Khu đô thị Đông Hải, phường Đông Hải và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đông Hương, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Đồng chí Lê Mai Khanh, UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch Hội đồng BT, HT&TĐC dự án – Trưởng ban thực hiện cưỡng chế chủ trì hội nghị.

 20230317_085202.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã thông qua phương án, điều động lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 04 hộ là: ông Lê Ngọc Kinh, bà Nguyễn Thị Chúc, ông bà Nguyễn Đăng Hà - Lê Thị Thủy, bà Nguyễn Thị Sơn, phường Đông Hương để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình HTKT khu tái định cư Đông Hương, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 1876); đối với 08 hộ gia đình đang sử dụng đất tại phố Đồng Lễ, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa là: hộ ông Nguyễn Văn Trọng - bà Nguyễn Thị Đảm, hộ ông Nguyễn Văn Đạo, hộ ông Đỗ Văn Duyến, hộ ông Đỗ Văn Dũng – bà Lê Thị Quỳnh, hộ ông Nguyễn Văn Đệ, hộ bà Lê Thị Vân, hộ ông Nguyễn Anh Tuấn – Dương Thị Hương Giang, hộ ông Nguyễn Văn Lại để thực hiện dự án Khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

Lực lượng tham gia cưỡng chế gồm lực lượng các phòng ban chuyên môn, đoàn thể, lực lượng chức năng, các đơn vị liên quan, UBND phường Đông Hương và Đông Hải và các phương tiện, máy móc, dụng cụ được huy động. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban cưỡng chế triển khai phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo xử lý kiên quyết, dứt điểm.

Các đại biểu tham gia hội nghị đã nêu lên các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho các hộ dân và lực lượng làm nhiệm vụ; xác định ranh giới, vị trí cưỡng chế, đóng cọc, căng dây khu vực cưỡng chế.

Kết luận hội nghị đồng chí Đồng chí Lê Mai Khanh, UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch Hội đồng BT, HT&TĐC dự án – Trưởng ban thực hiện cưỡng chế nhấn mạnh: Thống nhất thời gian cưỡng chế đối với dự án Đầu tư xây dựng công trình HTKT khu tái định cư Đông Hương vào ngày 28/3/202; thực hiện cưỡng chế đối với dự án Khu đô thị Đông Hải được thực hiện 2 đợt, đợt 1 vào ngày 23/3/2023 cưỡng chế 6 hộ, đợt 2 trước ngày 15/4/2023;  các lực lượng triển khai nhiệm vụ theo phân công; các nhà thầu thi công triển khai thi công công trình sau cưỡng chế; việc cưỡng chế phải đảm bảo đúng pháp luật và xử lý kiên quyết, dứt điểm để góp phần tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân nói chung và đối với công tác giải phóng mặt bằng nói riêng trên địa bàn thành phố.


Thanh Xuân


Thành phố Thanh Hóa triển khai phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

Đăng lúc: 17/03/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 17/3/2023, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai phương án, điều động lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất: thực hiện dự án Khu đô thị Đông Hải, phường Đông Hải và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đông Hương, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Đồng chí Lê Mai Khanh, UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch Hội đồng BT, HT&TĐC dự án – Trưởng ban thực hiện cưỡng chế chủ trì hội nghị.

 20230317_085202.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã thông qua phương án, điều động lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 04 hộ là: ông Lê Ngọc Kinh, bà Nguyễn Thị Chúc, ông bà Nguyễn Đăng Hà - Lê Thị Thủy, bà Nguyễn Thị Sơn, phường Đông Hương để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình HTKT khu tái định cư Đông Hương, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 1876); đối với 08 hộ gia đình đang sử dụng đất tại phố Đồng Lễ, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa là: hộ ông Nguyễn Văn Trọng - bà Nguyễn Thị Đảm, hộ ông Nguyễn Văn Đạo, hộ ông Đỗ Văn Duyến, hộ ông Đỗ Văn Dũng – bà Lê Thị Quỳnh, hộ ông Nguyễn Văn Đệ, hộ bà Lê Thị Vân, hộ ông Nguyễn Anh Tuấn – Dương Thị Hương Giang, hộ ông Nguyễn Văn Lại để thực hiện dự án Khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

Lực lượng tham gia cưỡng chế gồm lực lượng các phòng ban chuyên môn, đoàn thể, lực lượng chức năng, các đơn vị liên quan, UBND phường Đông Hương và Đông Hải và các phương tiện, máy móc, dụng cụ được huy động. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban cưỡng chế triển khai phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo xử lý kiên quyết, dứt điểm.

Các đại biểu tham gia hội nghị đã nêu lên các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho các hộ dân và lực lượng làm nhiệm vụ; xác định ranh giới, vị trí cưỡng chế, đóng cọc, căng dây khu vực cưỡng chế.

Kết luận hội nghị đồng chí Đồng chí Lê Mai Khanh, UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch Hội đồng BT, HT&TĐC dự án – Trưởng ban thực hiện cưỡng chế nhấn mạnh: Thống nhất thời gian cưỡng chế đối với dự án Đầu tư xây dựng công trình HTKT khu tái định cư Đông Hương vào ngày 28/3/202; thực hiện cưỡng chế đối với dự án Khu đô thị Đông Hải được thực hiện 2 đợt, đợt 1 vào ngày 23/3/2023 cưỡng chế 6 hộ, đợt 2 trước ngày 15/4/2023;  các lực lượng triển khai nhiệm vụ theo phân công; các nhà thầu thi công triển khai thi công công trình sau cưỡng chế; việc cưỡng chế phải đảm bảo đúng pháp luật và xử lý kiên quyết, dứt điểm để góp phần tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân nói chung và đối với công tác giải phóng mặt bằng nói riêng trên địa bàn thành phố.


Thanh Xuân