Thành phố thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đào Duy Từ - Hàn Thuyên

Ngày 25/03/2024 00:00:00

Thực hiện Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 21/4/2023 về Chủ trương đầu tư một số tuyến đường thuộc địa bàn phường Ba Đình. UBND thành phố Thanh Hóa đã và đang triển khai thi công dự án cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông là: Đào Duy Từ, Hàn Thuyên và Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Theo đó Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa là chủ đầu tưCông ty TNHH Thắng Mạnh Tiến trực tiếp thi công. Dự án có tổng mức đầu tư trên 12 tỷ đồng.

IMG_0020.JPG
Đơn vị thi công hạng mục thoát nước tuyến đường Đào Duy Từ.

Theo thông tin từ Ban QLDA đầu tư xây dựng tuyến đường Đào Duy Từ, điểm đầu giao với đường Tống Duy Tân, điểm cuối giao với đường Nguyễn Huy Tự, có chiều dài khoảng 470m;  Tuyến đường Hàn Thuyên, điểm đầu giao với Quốc Lộ 1A điểm cuối tuyến giao với đường Đào Duy Từ có chiều dài khoảng 305,83m: Tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, điểm đầu giao với đường Hàn Thuyên, điểm cuối với đường Lê Quý Đôn có chiều dài khoảng 165,21m. Cả 3 tuyến đường đều được thảm bê tông nhựa mặt đường, lát đá vỉa hè, cải tạo hệ thống thoát nước.

Tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đã được đơn vị thi công triển khai và hoàn thành các hạng mục để Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Hiện nay, đang tích cực triển khai thi công tuyến đường Đào Duy Từ và Hàn Thuyên. Đến thời điểm này, đơn vị đang vừa thi công hạng mục thoát nước  triển khai hạng mục lát đá vỉa hè trên tuyến đường này.

Do tuyến đường Đào Duy Từ và đường Hàn Thuyên là tuyến đường kinh doanh thương mại nên lưu lượng người và phương tiện rất đông, phần lớn các hộ dân trên tuyến đường đều buôn bán do đó Công ty TNHH Thắng Mạnh Tiến đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công theo phương án cuốn chiếu. Tại đầu và cuối điểm thi công đều được cắm cọc tiêu, biển cảnh giới… nhằm đảm bảo an toàn cho ngừoi và phương tiện khi đi qua.


Thu Hiền


Thành phố thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đào Duy Từ - Hàn Thuyên

Đăng lúc: 25/03/2024 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 21/4/2023 về Chủ trương đầu tư một số tuyến đường thuộc địa bàn phường Ba Đình. UBND thành phố Thanh Hóa đã và đang triển khai thi công dự án cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông là: Đào Duy Từ, Hàn Thuyên và Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Theo đó Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa là chủ đầu tưCông ty TNHH Thắng Mạnh Tiến trực tiếp thi công. Dự án có tổng mức đầu tư trên 12 tỷ đồng.

IMG_0020.JPG
Đơn vị thi công hạng mục thoát nước tuyến đường Đào Duy Từ.

Theo thông tin từ Ban QLDA đầu tư xây dựng tuyến đường Đào Duy Từ, điểm đầu giao với đường Tống Duy Tân, điểm cuối giao với đường Nguyễn Huy Tự, có chiều dài khoảng 470m;  Tuyến đường Hàn Thuyên, điểm đầu giao với Quốc Lộ 1A điểm cuối tuyến giao với đường Đào Duy Từ có chiều dài khoảng 305,83m: Tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, điểm đầu giao với đường Hàn Thuyên, điểm cuối với đường Lê Quý Đôn có chiều dài khoảng 165,21m. Cả 3 tuyến đường đều được thảm bê tông nhựa mặt đường, lát đá vỉa hè, cải tạo hệ thống thoát nước.

Tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đã được đơn vị thi công triển khai và hoàn thành các hạng mục để Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Hiện nay, đang tích cực triển khai thi công tuyến đường Đào Duy Từ và Hàn Thuyên. Đến thời điểm này, đơn vị đang vừa thi công hạng mục thoát nước  triển khai hạng mục lát đá vỉa hè trên tuyến đường này.

Do tuyến đường Đào Duy Từ và đường Hàn Thuyên là tuyến đường kinh doanh thương mại nên lưu lượng người và phương tiện rất đông, phần lớn các hộ dân trên tuyến đường đều buôn bán do đó Công ty TNHH Thắng Mạnh Tiến đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công theo phương án cuốn chiếu. Tại đầu và cuối điểm thi công đều được cắm cọc tiêu, biển cảnh giới… nhằm đảm bảo an toàn cho ngừoi và phương tiện khi đi qua.


Thu Hiền