Thông báo hoạt động thông quan hàng hóa, hành khách qua cửa khẩu Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Ngày 13/04/2023 00:00:00

UBND thành phố Thanh Hóa vừa ban hành văn bản về việc thông tin đến các cơ quan, đơn vị về nội dung thông báo hoạt động thông quan hàng hóa, hành khách qua cửa khẩu Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Đồng thời, đề nghị Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch thành phố; Ủy ban nhân dân các phường, xã; Hiệp hội doanh nghiệp thành phố phổ biến, thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu song phương Xín Mần (Việt Nam)- Đô Long (Trung Quốc) biết và thực hiện.

unnamed (1).jpg

Theo đó, thông báo khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu song phương Xín Mần (Việt Nam) - Đô Long (Trung Quốc). Cụ thể như sau: Thời gian khôi phục thông quan :  Đối với hàng hóa: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, giờ Hà Nội (Tức từ 10 giờ 00 phút, giờ Bắc Kinh), từ ngày 30/3/2023.  Đối với người: Việc xuất nhập cảnh đối với công dân, sau khi có chỉ đạo từ cấp trên, phía Trung Quốc sẽ có thông báo sau.

Thời gian thực hiện thông quan:  Đối với hàng hóa: Buổi sáng từ 08h00 đến 10h30, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30, giờ Hà Nội (tức từ 9h00 đến 11h30 sáng, từ 14h30 đến 17h30 chiều, giờ Bắc Kinh) từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần. Đối với người: Việc xuất nhập cảnh đối với công dân, sau khi có chỉ đạo từ cấp trên, phía Trung Quốc sẽ có thông báo sau. Đối với phương tiện  xuất nhập khẩu cảnh hai bên phải làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật hai nước (Đăng ký xe, đăng kiểm xe, bằng lái xe, giấy xuất nhập cảnh của lái xe) và đăng ký với cơ quan chức năng hai bên.  Phạm vi qua lại tạm thời của phương tiện: Khu vực cửa khẩu Xín Mần (từ đường biên giới về phía nội địa xã Xín Mần khoảng 1.000m). Phía Đô Long: Khu vực cửa khẩu Đô Long (Từ đường biên giới về phía nội địa Đô Long khoảng 500m).  UBND thành phố thông tin tới các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn  để chủ động triển khai kế hoạch hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

*Xem chi tiết thông báo tại đây:
Cong-van-thong-bao-hoat-dong-thong-quan-hang-hoa-hanh-khach-qua-cua-khau-Xin-Man-huyen-Xin-Man-tinh-Ha-Giang-anhlttpthanhhoa-08-04-2023-16h00p22(10.04.2023-17h07p13)-signed.pdfThu Hiền BT

Thông báo hoạt động thông quan hàng hóa, hành khách qua cửa khẩu Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Đăng lúc: 13/04/2023 00:00:00 (GMT+7)

UBND thành phố Thanh Hóa vừa ban hành văn bản về việc thông tin đến các cơ quan, đơn vị về nội dung thông báo hoạt động thông quan hàng hóa, hành khách qua cửa khẩu Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Đồng thời, đề nghị Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch thành phố; Ủy ban nhân dân các phường, xã; Hiệp hội doanh nghiệp thành phố phổ biến, thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu song phương Xín Mần (Việt Nam)- Đô Long (Trung Quốc) biết và thực hiện.

unnamed (1).jpg

Theo đó, thông báo khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu song phương Xín Mần (Việt Nam) - Đô Long (Trung Quốc). Cụ thể như sau: Thời gian khôi phục thông quan :  Đối với hàng hóa: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, giờ Hà Nội (Tức từ 10 giờ 00 phút, giờ Bắc Kinh), từ ngày 30/3/2023.  Đối với người: Việc xuất nhập cảnh đối với công dân, sau khi có chỉ đạo từ cấp trên, phía Trung Quốc sẽ có thông báo sau.

Thời gian thực hiện thông quan:  Đối với hàng hóa: Buổi sáng từ 08h00 đến 10h30, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30, giờ Hà Nội (tức từ 9h00 đến 11h30 sáng, từ 14h30 đến 17h30 chiều, giờ Bắc Kinh) từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần. Đối với người: Việc xuất nhập cảnh đối với công dân, sau khi có chỉ đạo từ cấp trên, phía Trung Quốc sẽ có thông báo sau. Đối với phương tiện  xuất nhập khẩu cảnh hai bên phải làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật hai nước (Đăng ký xe, đăng kiểm xe, bằng lái xe, giấy xuất nhập cảnh của lái xe) và đăng ký với cơ quan chức năng hai bên.  Phạm vi qua lại tạm thời của phương tiện: Khu vực cửa khẩu Xín Mần (từ đường biên giới về phía nội địa xã Xín Mần khoảng 1.000m). Phía Đô Long: Khu vực cửa khẩu Đô Long (Từ đường biên giới về phía nội địa Đô Long khoảng 500m).  UBND thành phố thông tin tới các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn  để chủ động triển khai kế hoạch hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

*Xem chi tiết thông báo tại đây:
Cong-van-thong-bao-hoat-dong-thong-quan-hang-hoa-hanh-khach-qua-cua-khau-Xin-Man-huyen-Xin-Man-tinh-Ha-Giang-anhlttpthanhhoa-08-04-2023-16h00p22(10.04.2023-17h07p13)-signed.pdfThu Hiền BT