Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương và công bố, quảng bá những sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia

Ngày 17/04/2023 00:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 và Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 53/KH-SCT ngày 12/01/2023 của Sở Công Thương về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 và tuần lễ Thương hiệu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023; Công văn số 837/BCT-XTTM ngày 21/02/2023 của Bộ Công Thương về việc triển khai Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023; ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tại Công văn số 2390/UBND-KTTC ngày 01/3/2023 về việc triển khai Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023. Sở Công Thương được giao là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhằm mục tiêu xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.
Hướng tới chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày Thương hiệu Việt Nam (20/4/2008-20/4/2023) và để tăng cường nhận biết Thương hiệu quốc gia Việt Nam, quảng bá giới thiệu các sản phẩm đạt THQG Việt Nam tới cộng đồng xã hội trong và ngoài tỉnh, Sở Công Thương phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2023 từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023 trên địa bàn toàn tỉnh, với các hoạt động. 
Trang thông tin điện tử thành phố Thanh Hóa đăng tải các nội dung tuyên truyền, cụ thể như sau:
1. Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương:
Thu-chuc-mung-cua-Bo-truong-Bo-Cong-Thuong.jpg

2. Quyết định số 1977/QĐ-BCT ngày 29/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công nhận danh sách sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2022.
ef85eade8c30eedd3. Quyet dinh cong nhan DN THQG 2022 - ban co dau (1).pdf
BBT

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương và công bố, quảng bá những sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia

Đăng lúc: 17/04/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 và Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 53/KH-SCT ngày 12/01/2023 của Sở Công Thương về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 và tuần lễ Thương hiệu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023; Công văn số 837/BCT-XTTM ngày 21/02/2023 của Bộ Công Thương về việc triển khai Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023; ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tại Công văn số 2390/UBND-KTTC ngày 01/3/2023 về việc triển khai Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023. Sở Công Thương được giao là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhằm mục tiêu xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.
Hướng tới chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày Thương hiệu Việt Nam (20/4/2008-20/4/2023) và để tăng cường nhận biết Thương hiệu quốc gia Việt Nam, quảng bá giới thiệu các sản phẩm đạt THQG Việt Nam tới cộng đồng xã hội trong và ngoài tỉnh, Sở Công Thương phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2023 từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023 trên địa bàn toàn tỉnh, với các hoạt động. 
Trang thông tin điện tử thành phố Thanh Hóa đăng tải các nội dung tuyên truyền, cụ thể như sau:
1. Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương:
Thu-chuc-mung-cua-Bo-truong-Bo-Cong-Thuong.jpg

2. Quyết định số 1977/QĐ-BCT ngày 29/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công nhận danh sách sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2022.
ef85eade8c30eedd3. Quyet dinh cong nhan DN THQG 2022 - ban co dau (1).pdf
BBT