Vẫn còn 43 hộ chưa GPMB tại nút giao ngã ba Nhồi dự án đường từ trung tâm thành phố nối đường giao thông Thọ Xuân - Nghi Sơn

Ngày 02/11/2023 00:00:00

Dự án đường từ trung tâm thành phố nối đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân – khu kinh tế Nghi Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 và phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 16/6/2022.

 IMG-6584.JPG

Theo đó dự án có quy  mô: Đường đô thị quy mô 08 làn xe Chiều dài tuyến chính (Km0-Km11+223) là 11,2km và 3 tuyến nhánh 4 nhánh nút giao;  Chiều dài đường gom giai đoạn 1 là 8,7km; giai đoạn 2 là 8km. Tổng mức đầu tư dự án là1.485 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác. Toàn bộ dự án được chia làm 19 gói thầu (04 gói thầu xây lắp và 15 gói thầu khác), đến nay đã LCNT được 18/19 gói thầu.  

IMG-6589.JPG

Dự án đi qua địa phận 08 xã/phường thuộc 03 huyện/thành phố là: TPTH (phường An Hưng và xã Đông Tân); huyện Đông Sơn (03 xã: Đông Thịnh, Đông Văn, Đông Yên) và huyện Triệu Sơn (03 xã: Đồng Tiến, Đồng Thắng, Đồng Lợi);

Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành và được Sở GTVT thông báo nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đoạn từ  Km0+120-Km11+223.   Đoạn Km0+120 (nút giao ngã va Nhồi): Đang thi công do mặt bằng mới được bàn giao cuối tháng 8/2023.

IMG-6596.JPG

Hiện nay Công tác GPMB đối với các hộ dân các xã thuộc Huyện Đông Sơn và Triệu Sơn đã  hoàn thành. Riêng trên địa bàn thành phố. Tại nút giao ngã ba Nhồi vẫn còn 43 hộ chưa tháo dỡ hết và 12 hộ chưa cho thi công; đường điện sinh hoạt và công trình viễn thông đi theo cột điện chưa được di dời.

IMG-6592.JPG

Mục tiêu của  Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá phấn đấu sẽ đảm bảo hoàn thành thi công dự án trong năm 2023 khi có mặt bằng sạch.

 

Thu Hiền

Vẫn còn 43 hộ chưa GPMB tại nút giao ngã ba Nhồi dự án đường từ trung tâm thành phố nối đường giao thông Thọ Xuân - Nghi Sơn

Đăng lúc: 02/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

Dự án đường từ trung tâm thành phố nối đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân – khu kinh tế Nghi Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 và phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 16/6/2022.

 IMG-6584.JPG

Theo đó dự án có quy  mô: Đường đô thị quy mô 08 làn xe Chiều dài tuyến chính (Km0-Km11+223) là 11,2km và 3 tuyến nhánh 4 nhánh nút giao;  Chiều dài đường gom giai đoạn 1 là 8,7km; giai đoạn 2 là 8km. Tổng mức đầu tư dự án là1.485 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác. Toàn bộ dự án được chia làm 19 gói thầu (04 gói thầu xây lắp và 15 gói thầu khác), đến nay đã LCNT được 18/19 gói thầu.  

IMG-6589.JPG

Dự án đi qua địa phận 08 xã/phường thuộc 03 huyện/thành phố là: TPTH (phường An Hưng và xã Đông Tân); huyện Đông Sơn (03 xã: Đông Thịnh, Đông Văn, Đông Yên) và huyện Triệu Sơn (03 xã: Đồng Tiến, Đồng Thắng, Đồng Lợi);

Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành và được Sở GTVT thông báo nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đoạn từ  Km0+120-Km11+223.   Đoạn Km0+120 (nút giao ngã va Nhồi): Đang thi công do mặt bằng mới được bàn giao cuối tháng 8/2023.

IMG-6596.JPG

Hiện nay Công tác GPMB đối với các hộ dân các xã thuộc Huyện Đông Sơn và Triệu Sơn đã  hoàn thành. Riêng trên địa bàn thành phố. Tại nút giao ngã ba Nhồi vẫn còn 43 hộ chưa tháo dỡ hết và 12 hộ chưa cho thi công; đường điện sinh hoạt và công trình viễn thông đi theo cột điện chưa được di dời.

IMG-6592.JPG

Mục tiêu của  Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá phấn đấu sẽ đảm bảo hoàn thành thi công dự án trong năm 2023 khi có mặt bằng sạch.

 

Thu Hiền