Xã Thiệu Vân huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ngày 09/09/2022 00:00:00

Hiện nay, xã Thiệu Vân đã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, còn lại 7 tiêu chí, trong đó có 3 tiêu chí cần huy động nguồn lực để hỗ trợ là Giao thông, Văn hóa, Giáo dục. Để đạt cán đích chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022, xã Thiệu Vân đã ban hành Nghị quyết, xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Mới đây, lãnh đạo xã Thiệu Vân đã tổ chức đoàn đi thăm hỏi, động viên con em xã Thiệu Vân đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, xã Thiệu Vân có gần 4.000 người đi làm ăn xa, trong đó có… người đang làm ăn sinh sống, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Thiệu Vân đã thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của xã trong thời gian qua, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao hiện nay xã đang triển khai thực hiện, đồng thời thăm hỏi, động viên tình hình học tập làm việc, sinh sống của con em xã Thiệu Vân tại thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong  và sau đợt dịch Covid-19.

z3707485873367_e8c001a7e5d4a44ea1a0fb8c66423308.jpg
Đơn vị thi công đang hỗ trợ người dân xã Thiệu Vân tháo dỡ tường rào hiến đất làm đường giao thông

Để hỗ trợ xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, con em xã Thiệu Vân ở thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp gần 600 triệu đồng trao cho lãnh đạo xã. Hiện nay, xã Thiệu Vân đã huy động sức dân đóng góp được khoảng 3 tỷ đồng tiền mặt. Từ số tiền huy động Nhân dân đóng góp, xã sẽ xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho giáo dục, các nhà văn hóa thôn  và làm đường giao thông, các công trình phúc lợi. Trong thời gian qua, xã cũng đã làm rất tốt công tác vận động Nhân dân tham gia hiến đất làm đường giao thông.  Từ năm 2021 đến nay, đã có hơn 100 hộ dân hiến được 4.000m2 đất, trong đó có 1.500m2 đất ở và 2.500 đất nông nghiệp với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.

z3707485881916_9b7e59e4033b8fae36ac608d3771374e.jpg
Nhà văn hóa thôn 2, xã Thiệu Vân mới được sửa chữa, nâng cấp

Nhờ làm tốt công tác dân vận, xã Thiệu Vân đã phát huy được tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của đảng viên và Nhân dân đóng góp sức người, sức của để xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2022 theo đúng kế hoạch mà Nghị quyết Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đảng ủy xã Thiệu Vân đã đề ra.


Thu Phương


Xã Thiệu Vân huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Đăng lúc: 09/09/2022 00:00:00 (GMT+7)

Hiện nay, xã Thiệu Vân đã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, còn lại 7 tiêu chí, trong đó có 3 tiêu chí cần huy động nguồn lực để hỗ trợ là Giao thông, Văn hóa, Giáo dục. Để đạt cán đích chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022, xã Thiệu Vân đã ban hành Nghị quyết, xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Mới đây, lãnh đạo xã Thiệu Vân đã tổ chức đoàn đi thăm hỏi, động viên con em xã Thiệu Vân đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, xã Thiệu Vân có gần 4.000 người đi làm ăn xa, trong đó có… người đang làm ăn sinh sống, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Thiệu Vân đã thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của xã trong thời gian qua, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao hiện nay xã đang triển khai thực hiện, đồng thời thăm hỏi, động viên tình hình học tập làm việc, sinh sống của con em xã Thiệu Vân tại thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong  và sau đợt dịch Covid-19.

z3707485873367_e8c001a7e5d4a44ea1a0fb8c66423308.jpg
Đơn vị thi công đang hỗ trợ người dân xã Thiệu Vân tháo dỡ tường rào hiến đất làm đường giao thông

Để hỗ trợ xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, con em xã Thiệu Vân ở thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp gần 600 triệu đồng trao cho lãnh đạo xã. Hiện nay, xã Thiệu Vân đã huy động sức dân đóng góp được khoảng 3 tỷ đồng tiền mặt. Từ số tiền huy động Nhân dân đóng góp, xã sẽ xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho giáo dục, các nhà văn hóa thôn  và làm đường giao thông, các công trình phúc lợi. Trong thời gian qua, xã cũng đã làm rất tốt công tác vận động Nhân dân tham gia hiến đất làm đường giao thông.  Từ năm 2021 đến nay, đã có hơn 100 hộ dân hiến được 4.000m2 đất, trong đó có 1.500m2 đất ở và 2.500 đất nông nghiệp với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.

z3707485881916_9b7e59e4033b8fae36ac608d3771374e.jpg
Nhà văn hóa thôn 2, xã Thiệu Vân mới được sửa chữa, nâng cấp

Nhờ làm tốt công tác dân vận, xã Thiệu Vân đã phát huy được tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của đảng viên và Nhân dân đóng góp sức người, sức của để xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2022 theo đúng kế hoạch mà Nghị quyết Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đảng ủy xã Thiệu Vân đã đề ra.


Thu Phương