Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020

Ngày 02/03/2020 09:58:43

Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
02/3

8:00

Hội nghị giao ban Chủ tịch, các PCT và công tác GPMB các dự án (cả ngày)

Đ/c Xuân BTTU, CT UBND TP

14:00

Sở Xây dựng họp giải quyết đề nghị phê duyệt QH chi tiết 1/500 Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam Sông Mã của Liên danh CTCP Tập đoàn Miền Trung - CTCP xây dựng và lắp máy Trung nam - Công ty CP XD phát triển Hòa Bình

LĐ P. QLĐT

14:00

PCT UBND tỉnh nghe báo cáo phương án di chuyển trụ sở các cơ quan, đầu tư khu vực Hồ Thành thành phố Thanh Hóa

Đ/c Tú PCT
LĐ P. TCKH

14:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị xem xét đề nghị của Công ty CP in Ba Đình về điều chỉnh thuê đất dự án Nhà cao tầng kinh doanh dịch vụ khách sạn và giải trí, văn hóa tại phường Điện Biên

LĐ P. TNMT

T. Ba 03/3

     

14:00

Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng Đồn Biên phòng cửa khẩu Nghi Sơn; Trạm Biện phòng cừa khẩu Lễ Môn

TT Thành ủy, HĐND, UBND TP

14:00

Cục thuế tỉnh tổ chức Hội nghị mời các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện dự án có sử dụng đất, trúng đấu giá QSD đất còn nợ tiền sử dụng đất thực hiện cam kết nộp tiền sửu dụng đất theo quy định

Đ/c Khanh PCT; LĐ P. TCKH, Trung tâm PTQĐ

T. Tư
04/3

8:00

Bí thư Thành ủy, CT UBND thành phố làm việc với Cục Phát triển đô thị (Bộ xây dựng); Vụ Địa phương (Bộ Nội vụ) về Đề án thành lập các phường trực thuộc TPTH

Đ/c Xuân BTTU, CT UBND TP

     
     
     

T. Năm 05/3

8:00

Hội nghị BTV Thành ủy: (02 ngày)
- Duyệt báo cáo chính trị Đại hội các Đảng bộ trực thuộc;
- Cơ cấu Đoàn dự kiến Đại hội Đảng bộ thành phố dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Quyết định phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng thành phố lần thứ XXI

Đ/c Xuân BTTU, CT UBND TP

     
     
     

T. Sáu
06/3

8:00

UB MTTQ thành phố tổ chức Hội nghị phản biện Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chủ trì:
UB MTTQ TP
LĐ Thành ủy, HĐND, UBND TP

     
     
     

T. Bảy
07/3

8:00

Thăm mô hình xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu và xã Nông thôn mới nâng cao

 
     

CN
08/3

8:00

DK Đồng chí Bí thư Thành ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố

Đ/c Xuân BTTU, CT UBND TP

     

 

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020

Đăng lúc: 02/03/2020 09:58:43 (GMT+7)

Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
02/3

8:00

Hội nghị giao ban Chủ tịch, các PCT và công tác GPMB các dự án (cả ngày)

Đ/c Xuân BTTU, CT UBND TP

14:00

Sở Xây dựng họp giải quyết đề nghị phê duyệt QH chi tiết 1/500 Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam Sông Mã của Liên danh CTCP Tập đoàn Miền Trung - CTCP xây dựng và lắp máy Trung nam - Công ty CP XD phát triển Hòa Bình

LĐ P. QLĐT

14:00

PCT UBND tỉnh nghe báo cáo phương án di chuyển trụ sở các cơ quan, đầu tư khu vực Hồ Thành thành phố Thanh Hóa

Đ/c Tú PCT
LĐ P. TCKH

14:00

Sở TNMT tổ chức Hội nghị xem xét đề nghị của Công ty CP in Ba Đình về điều chỉnh thuê đất dự án Nhà cao tầng kinh doanh dịch vụ khách sạn và giải trí, văn hóa tại phường Điện Biên

LĐ P. TNMT

T. Ba 03/3

     

14:00

Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng Đồn Biên phòng cửa khẩu Nghi Sơn; Trạm Biện phòng cừa khẩu Lễ Môn

TT Thành ủy, HĐND, UBND TP

14:00

Cục thuế tỉnh tổ chức Hội nghị mời các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện dự án có sử dụng đất, trúng đấu giá QSD đất còn nợ tiền sử dụng đất thực hiện cam kết nộp tiền sửu dụng đất theo quy định

Đ/c Khanh PCT; LĐ P. TCKH, Trung tâm PTQĐ

T. Tư
04/3

8:00

Bí thư Thành ủy, CT UBND thành phố làm việc với Cục Phát triển đô thị (Bộ xây dựng); Vụ Địa phương (Bộ Nội vụ) về Đề án thành lập các phường trực thuộc TPTH

Đ/c Xuân BTTU, CT UBND TP

     
     
     

T. Năm 05/3

8:00

Hội nghị BTV Thành ủy: (02 ngày)
- Duyệt báo cáo chính trị Đại hội các Đảng bộ trực thuộc;
- Cơ cấu Đoàn dự kiến Đại hội Đảng bộ thành phố dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Quyết định phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng thành phố lần thứ XXI

Đ/c Xuân BTTU, CT UBND TP

     
     
     

T. Sáu
06/3

8:00

UB MTTQ thành phố tổ chức Hội nghị phản biện Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chủ trì:
UB MTTQ TP
LĐ Thành ủy, HĐND, UBND TP

     
     
     

T. Bảy
07/3

8:00

Thăm mô hình xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu và xã Nông thôn mới nâng cao

 
     

CN
08/3

8:00

DK Đồng chí Bí thư Thành ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố

Đ/c Xuân BTTU, CT UBND TP