Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020

Ngày 05/08/2020 15:25:51

Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì Hội nghị

Thành phần tham dự

T. Hai
03/8

8:00

HN Giao ban Chủ tịch các PCT

Đ/c Triều - CT

Các PCT, các đơn vị liên quan

14:00

Giao ban công tác GPMB các dự án trên địa bàn thành phố

Đ/c Triều CT

các đ/c PCT, phòng ban đơn vị liên quan

       

T. Ba 04/8

7:30

Ban Chỉ đạo Thi THPT tỉnh kiểm tra tại các điểm thi

BCĐ tỉnh

Đ/c Nga PCT TT

8:00

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

TT Thành ủy

Đ/c Triều CT
Các PCT

10:00

Đoàn công tác của Sở Nội vụ làm việc với UBND TP về công tác cải cách hành chính

Lãnh đạo Sở Nội vụ
Đ/c Nga PCT TT

P. Nội vụ;
P. Tư pháp; Đ/c Kiên PVP;
Đ/c Tuấn VP

15:00

Hội nghị triển khai Kế hoạch số 776/KH-UBND của UBND TP và giao ban BCĐ tham gia triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội tỉnh Thanh Hóa gđ 2015 - 2020

Đ/c Khanh PCT

P. Kinh tế, các đơn vị liên quan

T. Tư
05/8

7:30

Dự HN đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đối với các dự án thuộc lĩnh vực giao thông và các dự án lớn thuộc lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh

Đ/c Triều CT, phòng TCKH
Ban GPMB

7:30

Tham dự tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2020

Sở Tư pháp

Phòng Tư pháp

9:00

Triển khai Quyết định điều động cán bộ

Thành ủy

Đ/c Nga PCT TT

14:00

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

TT Thành ủy

Đ/c Triều CT
Các PCT

       

T. Năm
06/8

7:30

Dự đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn

Thị ủy Bỉm Sơn

Đ/c Triều CT

8:00

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tiếp dân

Đ/c Triều CT

Ban Tiếp công dân, Thanh tra TP, các đơn vị liên quan

8:00

Họp Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm TP

Đ/c Nga PCT TT

Các đơn vị liên quan

14:00

Họp Hội đồng thi đua - Khen thưởng thành phố

Đ/c Nga PCT TT

Các đơn vị liên quan

T. Sáu
07/8

       

8:00

Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị nghe UBND TP báo cáo về việc thực hiện giao đất tái định cư cho hộ ông Ngô Khắc Lan

Thanh tra tỉnh

Đ/c Khanh PCT
P.TNMT, Ban GPMB, Thanh tra TP

       
       

T. Bảy
08/8

8:00

DK Đồng chí Bí thư Thành ủy đi kiểm tra tình hình sản xuất Nông nghiệp và làm việc với xã Thiệu Dương

Đ/c Xuân BT

Đ/c Khanh PCT

13:30

     

CN
09/8

7:30

     

14:00

DK Đồng chí Bí thư Thành ủy đi khảo sát Làng cổ Đông Sơn và một số điểm di tích lịch sử phường Hàm Rồng

Đ/c Xuân BT

Đ/c Nga PCT TT

 

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020

Đăng lúc: 05/08/2020 15:25:51 (GMT+7)

Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì Hội nghị

Thành phần tham dự

T. Hai
03/8

8:00

HN Giao ban Chủ tịch các PCT

Đ/c Triều - CT

Các PCT, các đơn vị liên quan

14:00

Giao ban công tác GPMB các dự án trên địa bàn thành phố

Đ/c Triều CT

các đ/c PCT, phòng ban đơn vị liên quan

       

T. Ba 04/8

7:30

Ban Chỉ đạo Thi THPT tỉnh kiểm tra tại các điểm thi

BCĐ tỉnh

Đ/c Nga PCT TT

8:00

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

TT Thành ủy

Đ/c Triều CT
Các PCT

10:00

Đoàn công tác của Sở Nội vụ làm việc với UBND TP về công tác cải cách hành chính

Lãnh đạo Sở Nội vụ
Đ/c Nga PCT TT

P. Nội vụ;
P. Tư pháp; Đ/c Kiên PVP;
Đ/c Tuấn VP

15:00

Hội nghị triển khai Kế hoạch số 776/KH-UBND của UBND TP và giao ban BCĐ tham gia triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội tỉnh Thanh Hóa gđ 2015 - 2020

Đ/c Khanh PCT

P. Kinh tế, các đơn vị liên quan

T. Tư
05/8

7:30

Dự HN đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đối với các dự án thuộc lĩnh vực giao thông và các dự án lớn thuộc lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh

Đ/c Triều CT, phòng TCKH
Ban GPMB

7:30

Tham dự tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2020

Sở Tư pháp

Phòng Tư pháp

9:00

Triển khai Quyết định điều động cán bộ

Thành ủy

Đ/c Nga PCT TT

14:00

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

TT Thành ủy

Đ/c Triều CT
Các PCT

       

T. Năm
06/8

7:30

Dự đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn

Thị ủy Bỉm Sơn

Đ/c Triều CT

8:00

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tiếp dân

Đ/c Triều CT

Ban Tiếp công dân, Thanh tra TP, các đơn vị liên quan

8:00

Họp Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm TP

Đ/c Nga PCT TT

Các đơn vị liên quan

14:00

Họp Hội đồng thi đua - Khen thưởng thành phố

Đ/c Nga PCT TT

Các đơn vị liên quan

T. Sáu
07/8

       

8:00

Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị nghe UBND TP báo cáo về việc thực hiện giao đất tái định cư cho hộ ông Ngô Khắc Lan

Thanh tra tỉnh

Đ/c Khanh PCT
P.TNMT, Ban GPMB, Thanh tra TP

       
       

T. Bảy
08/8

8:00

DK Đồng chí Bí thư Thành ủy đi kiểm tra tình hình sản xuất Nông nghiệp và làm việc với xã Thiệu Dương

Đ/c Xuân BT

Đ/c Khanh PCT

13:30

     

CN
09/8

7:30

     

14:00

DK Đồng chí Bí thư Thành ủy đi khảo sát Làng cổ Đông Sơn và một số điểm di tích lịch sử phường Hàm Rồng

Đ/c Xuân BT

Đ/c Nga PCT TT