Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020

Ngày 04/05/2020 09:08:08

Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
04/5

7:30

Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố

TT Thành ủy

10:00

Hội nghị BTV Thành ủy

TT HĐ, UBND TP

13:30

Hội nghị BTV Thành ủy

TT HĐ, UBND TP

13:30

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giải quyết các vướng mắc về thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và tình hình thực hiện chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Bắc đại lộ Lê Lợi. TPTH

Đ/c Tú PCT
P. QLĐT

14:00

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị xem xét đề nghị của Tập đoàn Bất động sản Đông Á về việc bàn giao quỹ đất tại MBQH 731/QĐ-UBND (đợt 1) cho dự án Khu đô thị ven sông Hạc để tập đoàn khai thác

Đ/c Tú PCT
P. TNMT
Ban 2

T. Ba 05/5

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đông Cương, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Tú PCT

8:00

Thanh tra tỉnh làm việc với UBND thành phố về các nội dung liên quan đến dự án Tiêu úng Đông Sơn

Đ/c Khanh PCT

8:00

DK Đ/c Nga PCT TT và các đơn vị liên quan đi thăm một số cơ sở phật giáo trên địa thành phố

Đ/c Nga PCT TT

14:00

DK Họp Khối tuyên truyền về cấp độ tuyên truyền trong năm 2020

Đ/c Nga PCT TT

     

T. Tư
06/5

8:00

Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

Đ/c Triều CT
Các PCT

14:00

DK Đ/c Phạm Thị Việt Nga, PCT TT làm việc với các đơn vị liên quan về việc triển khai mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn TPTH

Đ/c Nga PCT TT

     

T. Năm
07/5

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quảng Thắng, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Nga PCTTT; Đ/c Bảy PCT HĐND

     

T. Sáu
08/5

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quảng Thành, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Triều CT

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Lam Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Bảy PCT HĐND; Đ/c Khanh PCT

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Thịnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Nga PCT TT; Đ/c Thành PCT HĐND

     

T. Bảy
09/5

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ngọc Trạo, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Tú PCT
Đ/c Khanh PCT

7:30

Đại hội đại biểu Đảng ủy Cơ quan Khối dân, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Thành PCT HĐ; Đ/c Nga PCT TT

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tào Xuyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Triều CT
Đ/c Tú PCT
Đ/c Bảy PCT HĐ

CN
10/5

7:30

Đại hội đại biểu Đảng ủy Cơ quan Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Thành PCT HĐ; Đ/c Tú PCT

     

 

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020

Đăng lúc: 04/05/2020 09:08:08 (GMT+7)

Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
04/5

7:30

Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố

TT Thành ủy

10:00

Hội nghị BTV Thành ủy

TT HĐ, UBND TP

13:30

Hội nghị BTV Thành ủy

TT HĐ, UBND TP

13:30

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giải quyết các vướng mắc về thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và tình hình thực hiện chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Bắc đại lộ Lê Lợi. TPTH

Đ/c Tú PCT
P. QLĐT

14:00

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị xem xét đề nghị của Tập đoàn Bất động sản Đông Á về việc bàn giao quỹ đất tại MBQH 731/QĐ-UBND (đợt 1) cho dự án Khu đô thị ven sông Hạc để tập đoàn khai thác

Đ/c Tú PCT
P. TNMT
Ban 2

T. Ba 05/5

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đông Cương, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Tú PCT

8:00

Thanh tra tỉnh làm việc với UBND thành phố về các nội dung liên quan đến dự án Tiêu úng Đông Sơn

Đ/c Khanh PCT

8:00

DK Đ/c Nga PCT TT và các đơn vị liên quan đi thăm một số cơ sở phật giáo trên địa thành phố

Đ/c Nga PCT TT

14:00

DK Họp Khối tuyên truyền về cấp độ tuyên truyền trong năm 2020

Đ/c Nga PCT TT

     

T. Tư
06/5

8:00

Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

Đ/c Triều CT
Các PCT

14:00

DK Đ/c Phạm Thị Việt Nga, PCT TT làm việc với các đơn vị liên quan về việc triển khai mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn TPTH

Đ/c Nga PCT TT

     

T. Năm
07/5

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quảng Thắng, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Nga PCTTT; Đ/c Bảy PCT HĐND

     

T. Sáu
08/5

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quảng Thành, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Triều CT

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Lam Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Bảy PCT HĐND; Đ/c Khanh PCT

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Thịnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Nga PCT TT; Đ/c Thành PCT HĐND

     

T. Bảy
09/5

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ngọc Trạo, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Tú PCT
Đ/c Khanh PCT

7:30

Đại hội đại biểu Đảng ủy Cơ quan Khối dân, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Thành PCT HĐ; Đ/c Nga PCT TT

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tào Xuyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Triều CT
Đ/c Tú PCT
Đ/c Bảy PCT HĐ

CN
10/5

7:30

Đại hội đại biểu Đảng ủy Cơ quan Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Thành PCT HĐ; Đ/c Tú PCT