Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020

Ngày 09/03/2020 16:29:55

Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
09/3

8:00

Họp HĐND thành phố (phiên họp bất thường)

TT HĐND TP

9:30

Họp Đảng ủy Quân sự thành phố

Đ/c Xuân BTTU

14:00

DK làm việc với Ban QLXD các công trình dân dụng và CN Thanh Hóa về dự án TT CNTT tỉnh

Đ/c Khanh PCT

     

T. Ba 10/3

8:00

DK Họp Tổ chỉ đạo về việc hỗ trợ phá bỏ các lò vôi thu công trên đia bàn thành phố

Đ/c Tú PCT

8:00

Họp Ban Thường vụ Thành ủy: Đại hội đạih biểu phường, xã; Đảng bộ trực thuộc Thành ủy

Đ/c Xuân BTTU

14:00

Tổng duyệt Đại hội Đảng bộ xã Quảng Tâm

Đ/c Xuân BTTU; BTC, P. Nộ vụ

14:00

DK Ban GPMB báo cáo các công trình do đồng chí Lê Mai Khanh, PCT UBND TP làm CTHĐ

Đ/c Khanh PCT

T. Tư
11/3

8:00

DK Lãnh đạo thành phố đi thăm và làm việc với một số cơ sở tham gia Chương trình OCOP

Đ/c Xuân BTTU

     

14:00

DK Duyệt báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ Đông Lĩnh, Hoằng Quang, Lam Sơn

Đ/c Nga PCT TT

14:00

DK làm việc với 05 xã, phường về xây dựng Chợ ATTP

Đ/c Khanh PCT

T. Năm
12/3

8:00

Đại hội Đảng bộ xã Quảng Tâm

Đ/c Xuân BTTU; các Ban Xây dựng đảng Thành ủy

9:00

Lễ động thổ xây dựng phiên bản dãy phố cổ Hội An tại Công viên Hội An, TPTH

Đ/c Triều CT

14:00

DK nghe phòng Kinh tế báo cáo dự thảo KH tham gia Hội chợ NN và Tuần lễ Dưa của tỉnh; xã Hoằng Đại xây dựng NTM nâng cao

Đ/c Khanh PCT

     

T. Sáu
13/3

8:00

DK Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Xuân BTTU

8:00

Lê công bố NQ của HĐND tỉnh về đặt tên đường phố trên địa bàn thành phố

 

15:00

DK UBND TP làm việc với BHXH, Kho bạc, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

 
     

T. Bảy
14/3

8:00

Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND thành phố

 
     

CN
15/3

8:00

Đại hội Đảng bộ Công an thành phố

 
     

 

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020

Đăng lúc: 09/03/2020 16:29:55 (GMT+7)

Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
09/3

8:00

Họp HĐND thành phố (phiên họp bất thường)

TT HĐND TP

9:30

Họp Đảng ủy Quân sự thành phố

Đ/c Xuân BTTU

14:00

DK làm việc với Ban QLXD các công trình dân dụng và CN Thanh Hóa về dự án TT CNTT tỉnh

Đ/c Khanh PCT

     

T. Ba 10/3

8:00

DK Họp Tổ chỉ đạo về việc hỗ trợ phá bỏ các lò vôi thu công trên đia bàn thành phố

Đ/c Tú PCT

8:00

Họp Ban Thường vụ Thành ủy: Đại hội đạih biểu phường, xã; Đảng bộ trực thuộc Thành ủy

Đ/c Xuân BTTU

14:00

Tổng duyệt Đại hội Đảng bộ xã Quảng Tâm

Đ/c Xuân BTTU; BTC, P. Nộ vụ

14:00

DK Ban GPMB báo cáo các công trình do đồng chí Lê Mai Khanh, PCT UBND TP làm CTHĐ

Đ/c Khanh PCT

T. Tư
11/3

8:00

DK Lãnh đạo thành phố đi thăm và làm việc với một số cơ sở tham gia Chương trình OCOP

Đ/c Xuân BTTU

     

14:00

DK Duyệt báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ Đông Lĩnh, Hoằng Quang, Lam Sơn

Đ/c Nga PCT TT

14:00

DK làm việc với 05 xã, phường về xây dựng Chợ ATTP

Đ/c Khanh PCT

T. Năm
12/3

8:00

Đại hội Đảng bộ xã Quảng Tâm

Đ/c Xuân BTTU; các Ban Xây dựng đảng Thành ủy

9:00

Lễ động thổ xây dựng phiên bản dãy phố cổ Hội An tại Công viên Hội An, TPTH

Đ/c Triều CT

14:00

DK nghe phòng Kinh tế báo cáo dự thảo KH tham gia Hội chợ NN và Tuần lễ Dưa của tỉnh; xã Hoằng Đại xây dựng NTM nâng cao

Đ/c Khanh PCT

     

T. Sáu
13/3

8:00

DK Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Xuân BTTU

8:00

Lê công bố NQ của HĐND tỉnh về đặt tên đường phố trên địa bàn thành phố

 

15:00

DK UBND TP làm việc với BHXH, Kho bạc, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

 
     

T. Bảy
14/3

8:00

Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND thành phố

 
     

CN
15/3

8:00

Đại hội Đảng bộ Công an thành phố