Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020

Ngày 13/04/2020 11:45:56

Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
13/4

8:00

Giao ban Chủ tịch, các PCT

Đ/c Triều CT

13:30

Hội nghị Ban Thương vụ Thành ủy

BTV
Thành ủy

16:00

Hội nghị giao ban TT Thành ủy

Đ/c Triều CT

     

T. Ba 14/4

8:00

Thường trực Thành ủy làm việc với các đơn vị về công tác thu ngân sách

Đ/c Triều CT
Đ/c Khanh PCT

     

14:00

DK Kiểm tra tiến độ thực hiện NTM nâng cao tại xã Hoằng Đại

Đ/c Khanh PCT

14:00

Nghe báo về tình hình tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, LĐHĐ của UBND TP và các đơn vị sự nghiệp TP

Đ/c Triều CT

T. Tư
15/4

8:00

DK Báo cáo phương án cắt giảm điện chiếu sáng đô thị trên địa bàn TP.

Đ/c Tú PCT

8:00

DK Hội nghị nghe báo cáo công tác triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về chỉ tiêu đóng BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố

Đ/c Nga PCT

8:00

DK Chủ tịch đi kiểm tra một số khu vực trên địa bàn thành phố

Đ/c Triều CT
Ban 2

14:00

Nghe báo cáo GPMB Công viên nước Đông Hương

Đ/c Triều CT
Đ/c Khanh PCT

T. Năm
16/4

14:00

DK Họp Hôi đồng thẩm định đánh giá sản phẩm OCOP thành phố Thanh Hóa

Đ/c Khanh PCT

     
     

14:00

DK nghe báo cáo các dự án hạ tầng đấu giá đất trên địa bàn TP

Đ/c Triều CT
Đ/c Tú PCT
Đ/c Khanh PCT

T. Sáu
17/4

 

DK Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh

 
     
     
     

T. Bảy
18/4

     
     

CN
19/4

     
     

 Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020

Đăng lúc: 13/04/2020 11:45:56 (GMT+7)

Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

T. Hai
13/4

8:00

Giao ban Chủ tịch, các PCT

Đ/c Triều CT

13:30

Hội nghị Ban Thương vụ Thành ủy

BTV
Thành ủy

16:00

Hội nghị giao ban TT Thành ủy

Đ/c Triều CT

     

T. Ba 14/4

8:00

Thường trực Thành ủy làm việc với các đơn vị về công tác thu ngân sách

Đ/c Triều CT
Đ/c Khanh PCT

     

14:00

DK Kiểm tra tiến độ thực hiện NTM nâng cao tại xã Hoằng Đại

Đ/c Khanh PCT

14:00

Nghe báo về tình hình tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, LĐHĐ của UBND TP và các đơn vị sự nghiệp TP

Đ/c Triều CT

T. Tư
15/4

8:00

DK Báo cáo phương án cắt giảm điện chiếu sáng đô thị trên địa bàn TP.

Đ/c Tú PCT

8:00

DK Hội nghị nghe báo cáo công tác triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về chỉ tiêu đóng BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố

Đ/c Nga PCT

8:00

DK Chủ tịch đi kiểm tra một số khu vực trên địa bàn thành phố

Đ/c Triều CT
Ban 2

14:00

Nghe báo cáo GPMB Công viên nước Đông Hương

Đ/c Triều CT
Đ/c Khanh PCT

T. Năm
16/4

14:00

DK Họp Hôi đồng thẩm định đánh giá sản phẩm OCOP thành phố Thanh Hóa

Đ/c Khanh PCT

     
     

14:00

DK nghe báo cáo các dự án hạ tầng đấu giá đất trên địa bàn TP

Đ/c Triều CT
Đ/c Tú PCT
Đ/c Khanh PCT

T. Sáu
17/4

 

DK Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh

 
     
     
     

T. Bảy
18/4

     
     

CN
19/4