Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020

Ngày 17/03/2020 16:08:14

Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

Địa điểm

T. Hai
16/3

8:00

Đồng chí Lê Mai Khanh, PCT UBND thành phố tiếp dân

Đ/c Khanh PCT

Trụ sở tiếp dân TP

8:00

Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

Đ/c Triều CT
Các PCT

PH tầng 2, UBND TP

16:00

Đồng chí Chủ tịch UBND TP đi kiểm tra hiện trường xây dựng hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Trãi.

Đ/c Triều CT
P.LĐT

Hiện trường

T. Ba 17/3

7:30

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh họp, nghe báo cáo và thảo luận, cho ý kiến một số nôi dung: …Điều chỉnh cục bộ quy hoạch dự án Công viên Cây xanh, thể dục thể thao tại phường Đông Vệ, TPTH của Công ty cổ phần Thành Nam (Nội dung 1)

Đ/c Khanh PCT

PH tầng 3, UBND tỉnh

8:00

Đ/c Lê Văn Tú, Phó Chủ tịch tham gia cùng đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Đức Quyền, PCT Thường trực UBND tỉnh làm việc tại Văn phòng Chính phủ

Đ/c Tú PCT

TP Hà Nội

8:00

Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm và triển khai các nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy về Đại hội Đảng bộ thành phô nhiệm kỳ 2020-2025

BTV Thành ủy

Trung tâm Hội nghị TP

10:00

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

BTV Thành ủy

Trung tâm Hội nghị TP

13:30

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

BTV Thành ủy

PH BTV Thành ủy

T. Tư
18/3

8:00

DK Đ/c Bí thư Thành ủy đi thăm một số
cơ sở sản xuất xây dựng thương hiệu OCOP

Đ/c Khanh PCT

Cơ sở

9:00

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị xem xét
đề nghị của UBND thành phố về việc bàn giao các công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn TP

Đ/c Khanh PCT;
P. Kinh tế

PH tầng 3, Sở Công Thương

14:00

DK nghe phòng Kinh tế báo cáo dự thảo KH tham gia Hội chợ NN và Tuần lễ Dưa của tỉnh; xã Hoằng Đại xây dựng NTM nâng cao

Đ/c Khanh PCT

PH tầng 4, UBND TP

14:00

DK Hội nghị giao ban TT Thành ủy với UB MTTQ và các đoàn thể TP

TT Thành ủy

PH BTV Thành ủy

T. Năm
19/3

8:00

Đồng chí Bí thư Thành ủy đối thoại về
một số kiến nghị tại ngõ 11 Thành Công, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa

Đ/c Tú PCT

UBND P. ĐôngThọ

       
       

T. Sáu
20/3

       
       

14:00

DK Giao ban Thường trực Thành ủy

TT Thành ủy

PH BTV Thành ủy

       

T. Bảy
21/3

8:00

Hội nghị xin ý kiến các đồng chí
nguyên lãnh đạo thành phố vào báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

BTV Thành ủy

PH tầng 2, UBND TP

       

CN
22/3

       
       

 

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020

Đăng lúc: 17/03/2020 16:08:14 (GMT+7)

Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020


Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

Địa điểm

T. Hai
16/3

8:00

Đồng chí Lê Mai Khanh, PCT UBND thành phố tiếp dân

Đ/c Khanh PCT

Trụ sở tiếp dân TP

8:00

Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

Đ/c Triều CT
Các PCT

PH tầng 2, UBND TP

16:00

Đồng chí Chủ tịch UBND TP đi kiểm tra hiện trường xây dựng hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Trãi.

Đ/c Triều CT
P.LĐT

Hiện trường

T. Ba 17/3

7:30

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh họp, nghe báo cáo và thảo luận, cho ý kiến một số nôi dung: …Điều chỉnh cục bộ quy hoạch dự án Công viên Cây xanh, thể dục thể thao tại phường Đông Vệ, TPTH của Công ty cổ phần Thành Nam (Nội dung 1)

Đ/c Khanh PCT

PH tầng 3, UBND tỉnh

8:00

Đ/c Lê Văn Tú, Phó Chủ tịch tham gia cùng đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Đức Quyền, PCT Thường trực UBND tỉnh làm việc tại Văn phòng Chính phủ

Đ/c Tú PCT

TP Hà Nội

8:00

Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm và triển khai các nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy về Đại hội Đảng bộ thành phô nhiệm kỳ 2020-2025

BTV Thành ủy

Trung tâm Hội nghị TP

10:00

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

BTV Thành ủy

Trung tâm Hội nghị TP

13:30

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

BTV Thành ủy

PH BTV Thành ủy

T. Tư
18/3

8:00

DK Đ/c Bí thư Thành ủy đi thăm một số
cơ sở sản xuất xây dựng thương hiệu OCOP

Đ/c Khanh PCT

Cơ sở

9:00

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị xem xét
đề nghị của UBND thành phố về việc bàn giao các công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn TP

Đ/c Khanh PCT;
P. Kinh tế

PH tầng 3, Sở Công Thương

14:00

DK nghe phòng Kinh tế báo cáo dự thảo KH tham gia Hội chợ NN và Tuần lễ Dưa của tỉnh; xã Hoằng Đại xây dựng NTM nâng cao

Đ/c Khanh PCT

PH tầng 4, UBND TP

14:00

DK Hội nghị giao ban TT Thành ủy với UB MTTQ và các đoàn thể TP

TT Thành ủy

PH BTV Thành ủy

T. Năm
19/3

8:00

Đồng chí Bí thư Thành ủy đối thoại về
một số kiến nghị tại ngõ 11 Thành Công, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa

Đ/c Tú PCT

UBND P. ĐôngThọ

       
       

T. Sáu
20/3

       
       

14:00

DK Giao ban Thường trực Thành ủy

TT Thành ủy

PH BTV Thành ủy

       

T. Bảy
21/3

8:00

Hội nghị xin ý kiến các đồng chí
nguyên lãnh đạo thành phố vào báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

BTV Thành ủy

PH tầng 2, UBND TP

       

CN
22/3