Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020

Ngày 23/03/2020 10:03:05

Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

Địa điểm

T. Hai
23/3

8:00

Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

Đ/c Triều CT
Các PCT

PH tầng 2, UBND TP

14:00

Họp Ban Thường vụ Thành ủy duyệt nhân sự Đại hội các phường, xã

BTV Thành ủy

PH BTV Thành ủy

T. Ba 24/3

8:00

Họp UBND tỉnh nghe báo cáo đề án thành lập phường trực thuộc thành phố

Đ/c Triều CT

PH UBND tỉnh

14:00

Họp triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

Đ/c Triều CT

PH tầng 2, UBND TP

14:00

Đại hội Chi bộ Viện Kiểm sát TP

Đ/c Thành PCT HĐND TP

PH VKS TP

T. Tư
25/3

7:30

Dự Họp Thường trực Tỉnh ủy…chủ trương đầu tư dự án khu thương mại hỗ hợp tại phường Đông Hương, TPTH (Nội dung 3)

Đ/c Triều CT
P. QLĐT; Ban 2

PH BTV Tỉnh ủy

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đông Hải nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Khanh PCT

Công sở
P. Đông Hải

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Nga PCT TT;
Đ/c Tú PCT;

Công sở
P. Phú Sơn

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Phú nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Thành PCT HĐND TP; Đ/c Tú PCT

Công sở xã Quảng Phú

8:30

Sở Xây dựng mời hợp về lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại vị trí thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tp

P. QLĐT

PH tầng 1, Sở Xây dựng

13:30

PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền chủ trì Hội nghị nghe phương án quản lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn 2045

Đ/c Tú PCT

PH 1 tầng 2, UBND tỉnh

14:00

Thẩm định một số dự án do Ban QLDA số 2 thực hiện

BAN 2

PH tầng 4

14:00

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe báo cáo và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án cao tốc Bắc Nam, phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đ/c Khanh PCT
P. TNMT; Ban GPMB

PH tầng 3, UBND tỉnh

T. Năm
26/3

8:00

Họp UBND đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiêm vụ quý II năm 2020

Đ/c Triều CT

PH tầng 2, UBND TP

8:00

Sở KHĐT tổ chức Hội nghị làm việc với các huyện, thị, tp và các chủ đầu tư dự án được CT UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ ngày 30/9/2020 trở về trước nhưng đến nay chưa giao đất, cho thuê đất và đã hết hiệu lực pháp lý

Đ/c Khanh PCT
P. QLĐT

PH tầng 2, Sở KHĐT

14:00

Hội nghị BTV Thành ủy duyệt nhân sự
Đại hội Đảng bộ các phường, xã

BTV Thành ủy

PH BTV Thành ủy

T. Sáu
27/3

7:30

Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố,
nhiệm kỳ 2020 - 2025

TT Thành ủy

Ban CHQS TP

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đông Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Triều CT

Công sở P. Đông Thọ

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Nga PCT TT;

Công sở P. An Hưng

7:30

Đại hội Chi bộ Trung tâm Y tế TP

Đ/c Nga PCT TT

Hội trường TT Y tế TP

14:00

Sơ TNMT tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành rà soát giá trị quyền sử dụng đất để giao cho nhà đầu tư tại một số dự án trên địa bàn tỉnh

Đ/c Khanh PCT

PH tầng 3, Sở TNMT

T. Bảy
28/3

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ khối CQ Khối dân thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Thành PCT HĐND TP; Đ/c Tú PCT

Hội trường Đội KT
QTĐT TP

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đông Hương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Triều CT

Công sở
P. Đông Hương

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ba Đình nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Thành PCT HĐND TP

Công sở P. Ba Đình

14:00

Đại hội Chi bộ Tòa án nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Bảy PCT HĐ; Đ/c Khanh PCT

PH Tòa án ND TP

CN
29/3

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025

LĐ UBND TP

PH Tầng 2, UBND TP

       

 

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020

Đăng lúc: 23/03/2020 10:03:05 (GMT+7)

Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

Địa điểm

T. Hai
23/3

8:00

Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP

Đ/c Triều CT
Các PCT

PH tầng 2, UBND TP

14:00

Họp Ban Thường vụ Thành ủy duyệt nhân sự Đại hội các phường, xã

BTV Thành ủy

PH BTV Thành ủy

T. Ba 24/3

8:00

Họp UBND tỉnh nghe báo cáo đề án thành lập phường trực thuộc thành phố

Đ/c Triều CT

PH UBND tỉnh

14:00

Họp triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

Đ/c Triều CT

PH tầng 2, UBND TP

14:00

Đại hội Chi bộ Viện Kiểm sát TP

Đ/c Thành PCT HĐND TP

PH VKS TP

T. Tư
25/3

7:30

Dự Họp Thường trực Tỉnh ủy…chủ trương đầu tư dự án khu thương mại hỗ hợp tại phường Đông Hương, TPTH (Nội dung 3)

Đ/c Triều CT
P. QLĐT; Ban 2

PH BTV Tỉnh ủy

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đông Hải nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Khanh PCT

Công sở
P. Đông Hải

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Nga PCT TT;
Đ/c Tú PCT;

Công sở
P. Phú Sơn

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Phú nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Thành PCT HĐND TP; Đ/c Tú PCT

Công sở xã Quảng Phú

8:30

Sở Xây dựng mời hợp về lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại vị trí thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tp

P. QLĐT

PH tầng 1, Sở Xây dựng

13:30

PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền chủ trì Hội nghị nghe phương án quản lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn 2045

Đ/c Tú PCT

PH 1 tầng 2, UBND tỉnh

14:00

Thẩm định một số dự án do Ban QLDA số 2 thực hiện

BAN 2

PH tầng 4

14:00

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe báo cáo và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án cao tốc Bắc Nam, phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đ/c Khanh PCT
P. TNMT; Ban GPMB

PH tầng 3, UBND tỉnh

T. Năm
26/3

8:00

Họp UBND đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiêm vụ quý II năm 2020

Đ/c Triều CT

PH tầng 2, UBND TP

8:00

Sở KHĐT tổ chức Hội nghị làm việc với các huyện, thị, tp và các chủ đầu tư dự án được CT UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ ngày 30/9/2020 trở về trước nhưng đến nay chưa giao đất, cho thuê đất và đã hết hiệu lực pháp lý

Đ/c Khanh PCT
P. QLĐT

PH tầng 2, Sở KHĐT

14:00

Hội nghị BTV Thành ủy duyệt nhân sự
Đại hội Đảng bộ các phường, xã

BTV Thành ủy

PH BTV Thành ủy

T. Sáu
27/3

7:30

Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố,
nhiệm kỳ 2020 - 2025

TT Thành ủy

Ban CHQS TP

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đông Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Triều CT

Công sở P. Đông Thọ

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Nga PCT TT;

Công sở P. An Hưng

7:30

Đại hội Chi bộ Trung tâm Y tế TP

Đ/c Nga PCT TT

Hội trường TT Y tế TP

14:00

Sơ TNMT tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành rà soát giá trị quyền sử dụng đất để giao cho nhà đầu tư tại một số dự án trên địa bàn tỉnh

Đ/c Khanh PCT

PH tầng 3, Sở TNMT

T. Bảy
28/3

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ khối CQ Khối dân thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Thành PCT HĐND TP; Đ/c Tú PCT

Hội trường Đội KT
QTĐT TP

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đông Hương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Triều CT

Công sở
P. Đông Hương

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ba Đình nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Thành PCT HĐND TP

Công sở P. Ba Đình

14:00

Đại hội Chi bộ Tòa án nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Bảy PCT HĐ; Đ/c Khanh PCT

PH Tòa án ND TP

CN
29/3

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025

LĐ UBND TP

PH Tầng 2, UBND TP