Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020

Ngày 25/08/2020 08:24:24

Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020

Thứ ngày
Giờ
Nội dung
Chủ trì Hội nghị
Thành phần tham dự
T. Hai
24/8
7:30
Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Đ/c BTTU
Đ/c Triều CT
8:00
Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị xem xét, rà soát trình tự, hồ sơ, thủ tục xác định giá đất, làm rõ đề nghị của Công ty cổ phần sông Mã
Thanh tra tỉnh
Đ/c Tú PCT
TT PTQĐ
14:00
Giao ban Chủ tịch, các PCT;
Đ/c Triều CT
Các PCT
Đv liên quan
 
 
 
 
T. Ba 25/8
8:00
Giao ban Công tác GPMB và đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố
Đ/c Triều CT
Các PCT
Đv liên quan
14:00
Họp xác định các lô đất đủ điều kiện giao đất cho các hộ ảnh hưởng dự án Đại lộ Đông Tây
Đ/c Tú PCT
TT PTQĐ
14:00
Họp Hội đồng xét kỷ luật
Đ/c Khanh PCT
P.Nội vụ
 
 
 
 
T. Tư
26/8
7:30
Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy về dự án Cung văn hóa thiếu nhi thành phố
TT Tỉnh ủy
Đ/c BTTU
Đ/c Triều CT
8:00
DK giao ban công tác quản lý đô thị
Đ/c Tú PCT
P. QLĐT; Các đơn vị liên quan
 
 
 
 
T. Năm
27/8
7:30
Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Nội dung 1,2)
TT Tỉnh ủy
Đ/c BTTU
Đ/c Triều CT
8:00
Họp Hội đồng xóa bỏ các lò vôi trên địa bàn TP
Đ/c Nga PCT TT
P. LĐ
 
 
 
 
 
 
 
 
T. Sáu
28/8
 
 
 
 
16:00
Dự kiến giao ban Thường trực Thành ủy
TT Thành ủy
Đ/c Triều CT
 
 
 
 
T. Bảy
29/8
8:00
Đ/c Bí thư Thành ủy kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao và làm việc với xã Hoằng Đại
Đ/c BTTU
 
 
 
 
 
 

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020

Đăng lúc: 25/08/2020 08:24:24 (GMT+7)

Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020

Thứ ngày
Giờ
Nội dung
Chủ trì Hội nghị
Thành phần tham dự
T. Hai
24/8
7:30
Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Đ/c BTTU
Đ/c Triều CT
8:00
Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị xem xét, rà soát trình tự, hồ sơ, thủ tục xác định giá đất, làm rõ đề nghị của Công ty cổ phần sông Mã
Thanh tra tỉnh
Đ/c Tú PCT
TT PTQĐ
14:00
Giao ban Chủ tịch, các PCT;
Đ/c Triều CT
Các PCT
Đv liên quan
 
 
 
 
T. Ba 25/8
8:00
Giao ban Công tác GPMB và đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố
Đ/c Triều CT
Các PCT
Đv liên quan
14:00
Họp xác định các lô đất đủ điều kiện giao đất cho các hộ ảnh hưởng dự án Đại lộ Đông Tây
Đ/c Tú PCT
TT PTQĐ
14:00
Họp Hội đồng xét kỷ luật
Đ/c Khanh PCT
P.Nội vụ
 
 
 
 
T. Tư
26/8
7:30
Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy về dự án Cung văn hóa thiếu nhi thành phố
TT Tỉnh ủy
Đ/c BTTU
Đ/c Triều CT
8:00
DK giao ban công tác quản lý đô thị
Đ/c Tú PCT
P. QLĐT; Các đơn vị liên quan
 
 
 
 
T. Năm
27/8
7:30
Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Nội dung 1,2)
TT Tỉnh ủy
Đ/c BTTU
Đ/c Triều CT
8:00
Họp Hội đồng xóa bỏ các lò vôi trên địa bàn TP
Đ/c Nga PCT TT
P. LĐ
 
 
 
 
 
 
 
 
T. Sáu
28/8
 
 
 
 
16:00
Dự kiến giao ban Thường trực Thành ủy
TT Thành ủy
Đ/c Triều CT
 
 
 
 
T. Bảy
29/8
8:00
Đ/c Bí thư Thành ủy kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao và làm việc với xã Hoằng Đại
Đ/c BTTU