Lịch tiếp công dân năm 2021 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa

Ngày 06/01/2021 00:00:00

Căn cứ Luật tiếp công dân năm 2012; Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Thông tư số 14/2014/TT-TTCP ngày 30/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa thông báo lịch tiếp công dân của UBND thành phố Thanh Hóa năm 2021, tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Thanh Hóa. Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng,  phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
* Chi tiết xem file đính kèm lich-tiep-dan-2021_kiennttpthanhhoa-04-01-2021_07h57p57_signed_trieuth.tpthanhhoa_04-01-2021-20-30-10(05.01.2021_08h14p34)_signed.pdf

Lịch tiếp công dân năm 2021 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 06/01/2021 00:00:00 (GMT+7)

Căn cứ Luật tiếp công dân năm 2012; Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Thông tư số 14/2014/TT-TTCP ngày 30/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa thông báo lịch tiếp công dân của UBND thành phố Thanh Hóa năm 2021, tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Thanh Hóa. Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng,  phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.
* Chi tiết xem file đính kèm lich-tiep-dan-2021_kiennttpthanhhoa-04-01-2021_07h57p57_signed_trieuth.tpthanhhoa_04-01-2021-20-30-10(05.01.2021_08h14p34)_signed.pdf