Điểm mới trong công tác tuyển chọn nghĩa vụ công an nhân dân

Ngày 27/02/2024 00:00:00

Cũng với các địa phương khác trong toàn tỉnh, sáng 26/2, thành phố Thanh Hóa đã long trọng tổ chức ngày hội tòng quân năm 2024. Năm nay, thành phố Thanh Hóa có 175 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, trong đó có 155 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 20 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Công tác tuyển quân trong lực lượng Công an nhân dân năm 2024 có nhiều điểm nổi bật.

 IMG_9328.jpg
Các thiên niên ưu tú của thành phố Thanh Hóa lên đường nhập ngũ năm 2024.

Điểm mới trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ công an nhân dân năm nay đã ứng dụng hiệu quả các tiện ích của Đề án số 06 về ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để thực hiện công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Ngay sau khi được cấp trên giao chỉ tiêu, Công an thành phố đã triển khai các thông báo đến công an các phường, xã nắm số lượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ, nắm hộ, nắm người và thực hiện quy trình "3 gặp, 4 biết" (gặp công dân, gặp gia đình, gặp cơ sở; biết sức khỏe, biết văn hóa, biết lai lịch, biết phẩm chất đạo đức) để động viên công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân; do vậy, công tác tuyển quân năm nay rất thuận lợi. Cùng với đó Công an thành phố phối hợp với cơ quan truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, do đó, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ rất phấn khởi, hăng hái đăng ký lên đường nhập ngũ, xác định rõ nghĩa vụ và quyền lợi khi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Tại buổi lễ giao nhận quân năm nay, các đơn vị  nhận quân bày tỏ: Về chất lượng nguồn tuyển năm nay, tỷ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng và là đảng viên đăng ký tham gia nghĩa quân sự và Công an tăng cao hơn so với các năm trước. Nhiều thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và là đảng viên hăng hái đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, với tinh thần "Xung kích lên đường bảo vệ Tổ quốc".

Ngay sau khi trở về các đơn vị nhận quân, theo kế hoạch huấn luyện. Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân sẽ được huấn luyện theo 1 trong 4 Chương trình khung huấn luyện của Bộ Công an, cụ thể: chương trình khung huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động; lực lượng Cảnh vệ; Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và lực lượng Công an nhân dân tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, công dân sẽ được tiếp cận các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở, điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân; hiểu được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an nhân dân; vận dụng được kiến thức nghiệp vụ chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, công dân còn được tham gia các hình thức học tập, sinh hoạt ngoại khóa ngoài giờ hành chính (nằm trong quỹ thời gian huấn luyện 3 tháng của chương trình) như: tìm hiểu pháp luật, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, cách mạng, nhà truyền thống, báo động hành quân dã ngoại, thực hiện các phương án tác chiến nhằm định hình hành động, rèn thói quen và kỹ năng chiến đấu; rèn luyện thể lực, ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, chiến sĩ mới sẽ được phân công về các đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định.

Đối với thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân sẽ được dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân xuất ngũ theo Đề án số 18 về "Dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân xuất ngũ giai đoạn 2023 đến 2030". Khi chúng tôi tìm hiểu được biết, Đề án 18 về "Dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân xuất ngũ giai đoạn 2023 đến 2030"  có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan nghĩa vụ Công an nhân dân xuất ngũ nhằm nâng cao chất lượng lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm thực hiện công bằng xã hội về cơ hội học nghề, cơ hội việc làm và là chính sách hậu phương quan trọng đối với thanh niên xuất ngũ. Bên cạnh đó, đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan nghĩa vụ Công an nhân dân xuất ngũ để tăng cường thu hút nguồn tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, tạo quy trình khép kín, giải quyết việc làm cho hạ sĩ quan nghĩa vụ sau khi hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự nói chung và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân nói riêng.

Thiết nghĩ, các thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự nói chung và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024 nói riêng cần  nêu cao nghĩa vụ công dân, nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật của ngành Công an và đơn vị huấn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

 

Thu Hiền

Điểm mới trong công tác tuyển chọn nghĩa vụ công an nhân dân

Đăng lúc: 27/02/2024 00:00:00 (GMT+7)

Cũng với các địa phương khác trong toàn tỉnh, sáng 26/2, thành phố Thanh Hóa đã long trọng tổ chức ngày hội tòng quân năm 2024. Năm nay, thành phố Thanh Hóa có 175 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, trong đó có 155 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 20 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Công tác tuyển quân trong lực lượng Công an nhân dân năm 2024 có nhiều điểm nổi bật.

 IMG_9328.jpg
Các thiên niên ưu tú của thành phố Thanh Hóa lên đường nhập ngũ năm 2024.

Điểm mới trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ công an nhân dân năm nay đã ứng dụng hiệu quả các tiện ích của Đề án số 06 về ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để thực hiện công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Ngay sau khi được cấp trên giao chỉ tiêu, Công an thành phố đã triển khai các thông báo đến công an các phường, xã nắm số lượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ, nắm hộ, nắm người và thực hiện quy trình "3 gặp, 4 biết" (gặp công dân, gặp gia đình, gặp cơ sở; biết sức khỏe, biết văn hóa, biết lai lịch, biết phẩm chất đạo đức) để động viên công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân; do vậy, công tác tuyển quân năm nay rất thuận lợi. Cùng với đó Công an thành phố phối hợp với cơ quan truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, do đó, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ rất phấn khởi, hăng hái đăng ký lên đường nhập ngũ, xác định rõ nghĩa vụ và quyền lợi khi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Tại buổi lễ giao nhận quân năm nay, các đơn vị  nhận quân bày tỏ: Về chất lượng nguồn tuyển năm nay, tỷ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng và là đảng viên đăng ký tham gia nghĩa quân sự và Công an tăng cao hơn so với các năm trước. Nhiều thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và là đảng viên hăng hái đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, với tinh thần "Xung kích lên đường bảo vệ Tổ quốc".

Ngay sau khi trở về các đơn vị nhận quân, theo kế hoạch huấn luyện. Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân sẽ được huấn luyện theo 1 trong 4 Chương trình khung huấn luyện của Bộ Công an, cụ thể: chương trình khung huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động; lực lượng Cảnh vệ; Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và lực lượng Công an nhân dân tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, công dân sẽ được tiếp cận các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở, điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân; hiểu được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an nhân dân; vận dụng được kiến thức nghiệp vụ chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, công dân còn được tham gia các hình thức học tập, sinh hoạt ngoại khóa ngoài giờ hành chính (nằm trong quỹ thời gian huấn luyện 3 tháng của chương trình) như: tìm hiểu pháp luật, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, cách mạng, nhà truyền thống, báo động hành quân dã ngoại, thực hiện các phương án tác chiến nhằm định hình hành động, rèn thói quen và kỹ năng chiến đấu; rèn luyện thể lực, ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, chiến sĩ mới sẽ được phân công về các đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định.

Đối với thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân sẽ được dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân xuất ngũ theo Đề án số 18 về "Dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân xuất ngũ giai đoạn 2023 đến 2030". Khi chúng tôi tìm hiểu được biết, Đề án 18 về "Dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân xuất ngũ giai đoạn 2023 đến 2030"  có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan nghĩa vụ Công an nhân dân xuất ngũ nhằm nâng cao chất lượng lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm thực hiện công bằng xã hội về cơ hội học nghề, cơ hội việc làm và là chính sách hậu phương quan trọng đối với thanh niên xuất ngũ. Bên cạnh đó, đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan nghĩa vụ Công an nhân dân xuất ngũ để tăng cường thu hút nguồn tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, tạo quy trình khép kín, giải quyết việc làm cho hạ sĩ quan nghĩa vụ sau khi hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự nói chung và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân nói riêng.

Thiết nghĩ, các thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự nói chung và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024 nói riêng cần  nêu cao nghĩa vụ công dân, nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật của ngành Công an và đơn vị huấn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

 

Thu Hiền