Diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ năm 2023

Ngày 13/09/2023 00:00:00

Sáng ngày 12/9/2023, tại trụ sở UBND phường Đông Lĩnh, Ban tổ chức diễn tập cụm số 4 đã tổ chức diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ năm 2023.

 z4688776181475_903ddb2c94bea8b9f8253a0979f8c3af.jpg

Đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thành phố  phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập.

Dự và chỉ đạo diễn tập, có đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thành phố, đồng chí Lê Quang Hiển  - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố, đại diện Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập, tổ đạo diễn thành phố, đại diện Ban chỉ huy quân sự thành phố, công an thành phố, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) các phường Đông Lĩnh, Đông Tân, Phú Sơn thuộc cụm số 4.

z4688908143010_9ab207a17d44f6735f044718c2e71e66.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Chăm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban tổ chức diễn tập phường Đông Lĩnh phát biểu khai mạc diễn tập chiến đấu phường trong KVPT năm 2023 cụm 4.

Trong quá trình thực hành diễn tập, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các địa phương tham gia diễn tập đã thực hiện tốt việc vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/09/2008 của Bộ Chính trị (khoá X), Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

z4694450101221_a896ea3922c698631f140b072ab43430.jpg
Phường Phú Sơn thực hành diễn tập nội dung của giai đoạn 1: tổ chức hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Trong từng giai đoạn diễn tập, các hội nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường ra nghị quyết lãnh đạo và triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng đảm bảo đúng quy định, quy trình, phát huy được dân chủ trong thảo luận, giải quyết tốt các tình huống đặt ra. Qua đó, khẳng định cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của phường đã quán triệt, làm chuyển biến nhận thức, thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu trong xử trí các tình huống về quốc phòng, an ninh.

z4688776196258_eaa8f42720a217ce2fba59b08e49b2fe.jpg
Phường Đông Tân thực hành diễn tập nội dung UBND phường triển khai Nghị quyết của Đảng ủy chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng; thông qua phương án xử lý tình huống khiếu kiện đông người, biểu tình trái phép 

Tình huống thực binh xử lý tình huống khiếu kiện đông người do có sự chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện, thiết bị; huy động và phối hợp chặt chẽ giữa quân sự với công an và các lực tham gia nên nội dung thực binh diễn tập nghiêm túc, sát giả định; đã thể hiện được phương án và giải quyết tình huống hợp lý; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

z4688776202588_3385cd96f9a8dfb10e665d6c8047bf3b.jpg

z4688776193748_29773000f4b2332809061e0dcbe75f44.jpg

z4688776206830_bba258335364e2f734fdb853b6ea6d3a.jpg

z4688776203911_62fa3bed1a03fceead89a4389adcc077.jpg
Phường Đông Lĩnh thực hành tình huống thực binh xử lý tình huống khiếu kiện đông người
.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, tổ đạo diễn  diễn tập, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, cùng sự nỗ lực của các cấp, ban, ngành, đoàn thể các địa phương,  cuộc diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ cụm 4 năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Thành công của cuộc diễn tập là cơ sở quan trọng để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, hệ thống văn kiện tác chiến; tích cực xây dựng, củng cố, tăng cường các tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ; nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Thu Phương

Diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ năm 2023

Đăng lúc: 13/09/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 12/9/2023, tại trụ sở UBND phường Đông Lĩnh, Ban tổ chức diễn tập cụm số 4 đã tổ chức diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ năm 2023.

 z4688776181475_903ddb2c94bea8b9f8253a0979f8c3af.jpg

Đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thành phố  phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập.

Dự và chỉ đạo diễn tập, có đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thành phố, đồng chí Lê Quang Hiển  - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố, đại diện Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập, tổ đạo diễn thành phố, đại diện Ban chỉ huy quân sự thành phố, công an thành phố, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) các phường Đông Lĩnh, Đông Tân, Phú Sơn thuộc cụm số 4.

z4688908143010_9ab207a17d44f6735f044718c2e71e66.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Chăm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban tổ chức diễn tập phường Đông Lĩnh phát biểu khai mạc diễn tập chiến đấu phường trong KVPT năm 2023 cụm 4.

Trong quá trình thực hành diễn tập, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các địa phương tham gia diễn tập đã thực hiện tốt việc vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/09/2008 của Bộ Chính trị (khoá X), Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

z4694450101221_a896ea3922c698631f140b072ab43430.jpg
Phường Phú Sơn thực hành diễn tập nội dung của giai đoạn 1: tổ chức hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Trong từng giai đoạn diễn tập, các hội nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường ra nghị quyết lãnh đạo và triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng đảm bảo đúng quy định, quy trình, phát huy được dân chủ trong thảo luận, giải quyết tốt các tình huống đặt ra. Qua đó, khẳng định cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của phường đã quán triệt, làm chuyển biến nhận thức, thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu trong xử trí các tình huống về quốc phòng, an ninh.

z4688776196258_eaa8f42720a217ce2fba59b08e49b2fe.jpg
Phường Đông Tân thực hành diễn tập nội dung UBND phường triển khai Nghị quyết của Đảng ủy chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng; thông qua phương án xử lý tình huống khiếu kiện đông người, biểu tình trái phép 

Tình huống thực binh xử lý tình huống khiếu kiện đông người do có sự chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện, thiết bị; huy động và phối hợp chặt chẽ giữa quân sự với công an và các lực tham gia nên nội dung thực binh diễn tập nghiêm túc, sát giả định; đã thể hiện được phương án và giải quyết tình huống hợp lý; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

z4688776202588_3385cd96f9a8dfb10e665d6c8047bf3b.jpg

z4688776193748_29773000f4b2332809061e0dcbe75f44.jpg

z4688776206830_bba258335364e2f734fdb853b6ea6d3a.jpg

z4688776203911_62fa3bed1a03fceead89a4389adcc077.jpg
Phường Đông Lĩnh thực hành tình huống thực binh xử lý tình huống khiếu kiện đông người
.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, tổ đạo diễn  diễn tập, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, cùng sự nỗ lực của các cấp, ban, ngành, đoàn thể các địa phương,  cuộc diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ cụm 4 năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Thành công của cuộc diễn tập là cơ sở quan trọng để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, hệ thống văn kiện tác chiến; tích cực xây dựng, củng cố, tăng cường các tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ; nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Thu Phương