Phường Đông Thọ ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”

Ngày 29/05/2023 00:00:00

Chiều ngày 29/5/2023, phường Đông Thọ tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”.

 IMG-2201.JPG
 
IMG-2199.JPG
Tổ hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng PCCC – CNCH thuộc Đội quản lý hành chính Công an thành phố đã tập huấn, hướng dẫn và thực tập các phương án PCCC.

Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 3-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; các kế hoạch của UBND thành phố, Công an thành phố, sau một thời một thời gian tiến hành khảo sát, chuẩn bị các điều kiệnđến nay, phường Đông Thọ đã thành lập được 50 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại 20 khu dân cư. Mỗi tổ liên gia được bố trí từ 05 đến 15 hộ gia đình nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, nổ trên 01 tuyến đường, tuyến phố. Thành lập được 25 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại 20 phố, được bố trí ở các ngõ, hẻm tập trung đông dân cư, có chiều dài từ 50m trở lên mà xe chữa cháy không thể tiếp cận được khi có cháy, nổ xảy ra.

IMG-2198.JPG

Mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” ra đời nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong phong trào toàn dân tham gia PCCC. Nâng cao tinh thần chủ động phòng ngừa cũng như kỹ năng sử dụng các trang thiết bị PCCC, kỹ năng thoát hiểm, tổ chức chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy, nổ xảy ra.

IMG-2202.JPG
Đại diện các “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” đã ký kết tham gia thực hiện mô hình với UBND phường.

Tại lễ ra mắt, phường Đông Thọ đã công bố quyết định thành lập các “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn phường. Đại diện các “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” đã ký kết tham gia thực hiện mô hình với UBND phường.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, sau lễ ra mắt, Tổ hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng PCCC – CNCH thuộc Đội quản lý hành chính Công an thành phố đã tập huấn, hướng dẫn và thực tập các phương án phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ trong trường hợp xảy ra cháy nổ.  

 

Thu Hà


 

Phường Đông Thọ ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”

Đăng lúc: 29/05/2023 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 29/5/2023, phường Đông Thọ tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”.

 IMG-2201.JPG
 
IMG-2199.JPG
Tổ hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng PCCC – CNCH thuộc Đội quản lý hành chính Công an thành phố đã tập huấn, hướng dẫn và thực tập các phương án PCCC.

Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 3-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; các kế hoạch của UBND thành phố, Công an thành phố, sau một thời một thời gian tiến hành khảo sát, chuẩn bị các điều kiệnđến nay, phường Đông Thọ đã thành lập được 50 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại 20 khu dân cư. Mỗi tổ liên gia được bố trí từ 05 đến 15 hộ gia đình nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, nổ trên 01 tuyến đường, tuyến phố. Thành lập được 25 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại 20 phố, được bố trí ở các ngõ, hẻm tập trung đông dân cư, có chiều dài từ 50m trở lên mà xe chữa cháy không thể tiếp cận được khi có cháy, nổ xảy ra.

IMG-2198.JPG

Mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” ra đời nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong phong trào toàn dân tham gia PCCC. Nâng cao tinh thần chủ động phòng ngừa cũng như kỹ năng sử dụng các trang thiết bị PCCC, kỹ năng thoát hiểm, tổ chức chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy, nổ xảy ra.

IMG-2202.JPG
Đại diện các “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” đã ký kết tham gia thực hiện mô hình với UBND phường.

Tại lễ ra mắt, phường Đông Thọ đã công bố quyết định thành lập các “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn phường. Đại diện các “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” đã ký kết tham gia thực hiện mô hình với UBND phường.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, sau lễ ra mắt, Tổ hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng PCCC – CNCH thuộc Đội quản lý hành chính Công an thành phố đã tập huấn, hướng dẫn và thực tập các phương án phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ trong trường hợp xảy ra cháy nổ.  

 

Thu Hà