Phường Quảng Phú huy động lực lượng dân quân khơi thông dòng chảy trước mùa mưa bão

Ngày 17/05/2024 00:00:00

Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão 2024, trong các ngày từ 13-17/5/2024, phường Quảng Phú đã huy động lực lượng dân quân cơ động thuộc Trung đội dân quân cơ động phường khơi thông dòng chảy trên sông Thống Nhất thuộc địa bàn phường Quảng Phú.

 Screenshot_20240517-123600_Zalo.jpg

Lực lượng dân quân cơ động phường Quảng Phú khơi thông dòng chảy trên sông Thống Nhất.

Lực lượng dân quân cơ động đã tham gia vớt rác thải, tản bè rau muống trên đoạn sông Thống Nhất dài khoảng 3km từ đoạn giáp danh với phường Quảng Hưng đến phố 1, phường Quảng Phú.

Screenshot_20240517-123639_Zalo.jpg

Screenshot_20240517-122856_Zalo.jpg
Đoạn sông Thống Nhất trên địa bàn phường Quảng Phú bị ách tắc do rác thải, bè rau muống, bèo tây.

Đây là đoạn sông có khối lượng rác thải, bè rau muống rất lớn từ đầu nguồn đổ về gây ách tắc dòng chảy, ô nhiễm môi trường.

Screenshot_20240517-123833_Zalo.jpg

Lực lượng dân quân cơ động phường Quảng Phú đang giải tỏa bè rau muống, phát quang hành lang mái đê.

Vào trước mùa mưa bão, phường Quảng Phú thường xuyên huy động lực lượng dân quân khơi thông dòng chảy, đồng thời phát quang hành lang mái đê để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Screenshot_20240517-122848_Zalo.jpg
Đoạn sông Thống Nhất trên địa bàn phường Quảng Phú sau khi được giải tỏa.

Sau 5 ngày, lực lượng dân quân cơ động phường đã giải tỏa, vớt, thu gom được 3.000m3 rác thải, các bè mảng, rau muống, bèo tây... khơi thông dòng chảy trên tuyến sông, đảm bảo vệ sinh môi trường và tiêu úng trên  địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 

Thu Phương

 

Phường Quảng Phú huy động lực lượng dân quân khơi thông dòng chảy trước mùa mưa bão

Đăng lúc: 17/05/2024 00:00:00 (GMT+7)

Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão 2024, trong các ngày từ 13-17/5/2024, phường Quảng Phú đã huy động lực lượng dân quân cơ động thuộc Trung đội dân quân cơ động phường khơi thông dòng chảy trên sông Thống Nhất thuộc địa bàn phường Quảng Phú.

 Screenshot_20240517-123600_Zalo.jpg

Lực lượng dân quân cơ động phường Quảng Phú khơi thông dòng chảy trên sông Thống Nhất.

Lực lượng dân quân cơ động đã tham gia vớt rác thải, tản bè rau muống trên đoạn sông Thống Nhất dài khoảng 3km từ đoạn giáp danh với phường Quảng Hưng đến phố 1, phường Quảng Phú.

Screenshot_20240517-123639_Zalo.jpg

Screenshot_20240517-122856_Zalo.jpg
Đoạn sông Thống Nhất trên địa bàn phường Quảng Phú bị ách tắc do rác thải, bè rau muống, bèo tây.

Đây là đoạn sông có khối lượng rác thải, bè rau muống rất lớn từ đầu nguồn đổ về gây ách tắc dòng chảy, ô nhiễm môi trường.

Screenshot_20240517-123833_Zalo.jpg

Lực lượng dân quân cơ động phường Quảng Phú đang giải tỏa bè rau muống, phát quang hành lang mái đê.

Vào trước mùa mưa bão, phường Quảng Phú thường xuyên huy động lực lượng dân quân khơi thông dòng chảy, đồng thời phát quang hành lang mái đê để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Screenshot_20240517-122848_Zalo.jpg
Đoạn sông Thống Nhất trên địa bàn phường Quảng Phú sau khi được giải tỏa.

Sau 5 ngày, lực lượng dân quân cơ động phường đã giải tỏa, vớt, thu gom được 3.000m3 rác thải, các bè mảng, rau muống, bèo tây... khơi thông dòng chảy trên tuyến sông, đảm bảo vệ sinh môi trường và tiêu úng trên  địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 

Thu Phương