Thành phố Thanh Hoá đã có 27 phường, xã tiến hành sơ tuyển NVQS năm 2024

Ngày 16/11/2023 00:00:00

Hiện nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) thành phố Thanh Hoá đang chỉ đạo các phường, xã tiến hành sơ tuyển NVQS năm 2024. Các bước tổ chức khám sơ tuyển được thực hiện theo đúng quy định.

 

Theo đó đến hết ngày 16/11 đã có 27/34 phường, xã khám sức khoẻ sơ tuyển đối với thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Để việc khám sơ tuyển đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, Hội đồng NVQS thành phố Thanh Hoá đã chỉ đạo Ban CHQS thành phố phối hợp với  lực lượng công an và các ngành chức năng rà soát, kiểm tra, nắm chắc nguồn công dân trong  độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, không gọi sơ tuyển các đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma tuý.

IMG_6917.JPG

IMG_6918.JPG
Các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự phường và cán bộ BCH quân sự thành phố hướng dẫn thanh niên làm thủ tục tham gia khám sơ tuyển tại trạm y tế phường Hàm Rồng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các địa phương, khu vực sơ tuyển là các trạm y tế đều được trang bị đủ các thiết bị cần thiết theo đúng quy định dưới sự hướng dẫn của cấp trên. Danh sách các thanh niên diện miễn, tạm hoãn thực hiện NVQS, danh sách thanh niên gọi sơ tuyển được niêm yết công khai tại UBND các phường, xã, nhà văn hoá thôn xóm, tổ phố. Quá trình sơ tuyển, Hội đồng NVQS các phường, xã đã bố trí đủ thành phần, đúng thời gian quy định, đảm bảo việc sơ tuyển các thanh niên đáp ứng tốt tiêu chuẩn về chính trị, văn hoá và sức khoẻ theo thông tư hướng dẫn của cấp trên.

IMG_6921.JPG

IMG_6919.JPG
Cán bộ y tế thực hiện khám theo quy định.

Cùng với đó, các phường, xã đã cấp phát tờ rơi tuyên truyền Luật NVQS tới từng thanh niên và gia đình thanh niên trong độ tuổi. Tăng thời lượng tuyên truyền Luật NVQS trên hệ thống loa truyền thanh phường, xã. Đặc biệt nhấn mạnh về các chế độ, chính sách của quân nhân tại ngũ và gia đình quân nhân tại ngũ; hình thức xử lý khi thanh niên không thực hiện nghiêm Luật NVQS. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh niên nói riêng và Nhân dân địa phương nói chung đối với việc thực hiện NVQS, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2024.

Theo kế hoạch, đến hết ngày 18/11, 34 phường, xã trên địa bàn thành phố sẽ hoàn thành việc sơ tuyển NVQS. Đối với số thanh niên chưa khám sơ tuyển đúng thời gian theo quy định, thành phố sẽ tiếp tục đôn đốc, khám vét trong thời gian tới, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch.

 

Thu Hiền 

Thành phố Thanh Hoá đã có 27 phường, xã tiến hành sơ tuyển NVQS năm 2024

Đăng lúc: 16/11/2023 00:00:00 (GMT+7)

Hiện nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) thành phố Thanh Hoá đang chỉ đạo các phường, xã tiến hành sơ tuyển NVQS năm 2024. Các bước tổ chức khám sơ tuyển được thực hiện theo đúng quy định.

 

Theo đó đến hết ngày 16/11 đã có 27/34 phường, xã khám sức khoẻ sơ tuyển đối với thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Để việc khám sơ tuyển đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, Hội đồng NVQS thành phố Thanh Hoá đã chỉ đạo Ban CHQS thành phố phối hợp với  lực lượng công an và các ngành chức năng rà soát, kiểm tra, nắm chắc nguồn công dân trong  độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, không gọi sơ tuyển các đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma tuý.

IMG_6917.JPG

IMG_6918.JPG
Các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự phường và cán bộ BCH quân sự thành phố hướng dẫn thanh niên làm thủ tục tham gia khám sơ tuyển tại trạm y tế phường Hàm Rồng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các địa phương, khu vực sơ tuyển là các trạm y tế đều được trang bị đủ các thiết bị cần thiết theo đúng quy định dưới sự hướng dẫn của cấp trên. Danh sách các thanh niên diện miễn, tạm hoãn thực hiện NVQS, danh sách thanh niên gọi sơ tuyển được niêm yết công khai tại UBND các phường, xã, nhà văn hoá thôn xóm, tổ phố. Quá trình sơ tuyển, Hội đồng NVQS các phường, xã đã bố trí đủ thành phần, đúng thời gian quy định, đảm bảo việc sơ tuyển các thanh niên đáp ứng tốt tiêu chuẩn về chính trị, văn hoá và sức khoẻ theo thông tư hướng dẫn của cấp trên.

IMG_6921.JPG

IMG_6919.JPG
Cán bộ y tế thực hiện khám theo quy định.

Cùng với đó, các phường, xã đã cấp phát tờ rơi tuyên truyền Luật NVQS tới từng thanh niên và gia đình thanh niên trong độ tuổi. Tăng thời lượng tuyên truyền Luật NVQS trên hệ thống loa truyền thanh phường, xã. Đặc biệt nhấn mạnh về các chế độ, chính sách của quân nhân tại ngũ và gia đình quân nhân tại ngũ; hình thức xử lý khi thanh niên không thực hiện nghiêm Luật NVQS. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh niên nói riêng và Nhân dân địa phương nói chung đối với việc thực hiện NVQS, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2024.

Theo kế hoạch, đến hết ngày 18/11, 34 phường, xã trên địa bàn thành phố sẽ hoàn thành việc sơ tuyển NVQS. Đối với số thanh niên chưa khám sơ tuyển đúng thời gian theo quy định, thành phố sẽ tiếp tục đôn đốc, khám vét trong thời gian tới, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch.

 

Thu Hiền