Thanh Hóa được phân bổ 10.000 liều vắc - xin phòng bệnh COVID-19 trong đợt 4

Ngày 07/06/2021 00:00:00

Tại Quyết định số 2748/QĐ-BYT, Bộ Y tế đã phân bổ vắc - xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca đợt 4 cho cho 43 đơn vị trên cả nước. Trong đợt này Thanh Hoá được phân bổ 10.000 liều.

164d6182720t15383l0.jpg
Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương xem xét việc triển khai tiêm mũi 2 sau 8-12 tuần cho các đối tượng đã được tiêm mũi 1 kể từ ngày được tiêm mũi 1 hoặc triển khai tiêm mũi 1 cho các đối tượng chưa được tiêm chủng để tăng độ bao phủ tiêm chủng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15-9-2021.

Như vậy, trong đợt 3 và đợt 4, Thanh Hoá được phân bổ 29.710 liều vắc - xin COVID-19. Ngành Y tế đang xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc - xin phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên theo quy định.

Trước đó, Thanh Hoá đã hoàn thành kế hoạch tiêm vắc - xin phòng COVID-19 đợt 1 trên địa bàn tỉnh cho 26.402 người, ghi nhận 14.980 trường hợp (56,7%) phản ứng nhẹ, thông thường (phổ biến nhất là sưng đau chỗ tiêm 34,6%; sốt 22,9%; ớn lạnh 15% và đau đầu 14%); có 1 trường hợp phản ứng nặng tại huyện Lang Chánh, được xử trí ổn định.

Theo Báo Thanh Hóa

 

Thanh Hóa được phân bổ 10.000 liều vắc - xin phòng bệnh COVID-19 trong đợt 4

Đăng lúc: 07/06/2021 00:00:00 (GMT+7)

Tại Quyết định số 2748/QĐ-BYT, Bộ Y tế đã phân bổ vắc - xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca đợt 4 cho cho 43 đơn vị trên cả nước. Trong đợt này Thanh Hoá được phân bổ 10.000 liều.

164d6182720t15383l0.jpg
Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương xem xét việc triển khai tiêm mũi 2 sau 8-12 tuần cho các đối tượng đã được tiêm mũi 1 kể từ ngày được tiêm mũi 1 hoặc triển khai tiêm mũi 1 cho các đối tượng chưa được tiêm chủng để tăng độ bao phủ tiêm chủng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15-9-2021.

Như vậy, trong đợt 3 và đợt 4, Thanh Hoá được phân bổ 29.710 liều vắc - xin COVID-19. Ngành Y tế đang xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc - xin phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên theo quy định.

Trước đó, Thanh Hoá đã hoàn thành kế hoạch tiêm vắc - xin phòng COVID-19 đợt 1 trên địa bàn tỉnh cho 26.402 người, ghi nhận 14.980 trường hợp (56,7%) phản ứng nhẹ, thông thường (phổ biến nhất là sưng đau chỗ tiêm 34,6%; sốt 22,9%; ớn lạnh 15% và đau đầu 14%); có 1 trường hợp phản ứng nặng tại huyện Lang Chánh, được xử trí ổn định.

Theo Báo Thanh Hóa