Thành phố Thanh Hóa thông báo tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2021

Ngày 17/02/2021 00:00:00

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Thường trực HĐND thành phố thông báo tạm dừng việc tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2021.

Thời gian thực hiện tiếp công dân lần tiếp theo sẽ có thông báo sau. Văn phòng HĐND và UBND thành phố sẽ chỉ đạo ban Tiếp công dân thành phố hướng dẫn tổ chức, công dân gửi đơn thư qua dịch vụ bưu chính.

Văn phòng HĐND và UBND thành phố trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân biết.

Xem chi tiết Thông báo:
Tam-dung-tiep-cong-dan-thang-2_baydttpthanhhoa-17-02-2021_09h52p28(17.02.2021_13h28p38)_signed.pdf

Thành phố Thanh Hóa thông báo tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2021

Đăng lúc: 17/02/2021 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Thường trực HĐND thành phố thông báo tạm dừng việc tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2021.

Thời gian thực hiện tiếp công dân lần tiếp theo sẽ có thông báo sau. Văn phòng HĐND và UBND thành phố sẽ chỉ đạo ban Tiếp công dân thành phố hướng dẫn tổ chức, công dân gửi đơn thư qua dịch vụ bưu chính.

Văn phòng HĐND và UBND thành phố trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân biết.

Xem chi tiết Thông báo:
Tam-dung-tiep-cong-dan-thang-2_baydttpthanhhoa-17-02-2021_09h52p28(17.02.2021_13h28p38)_signed.pdf