Hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ngày 03/07/2023 00:00:00

Căn cứ Quyết định 4481/QĐ-UBND, ngày 09/11/2021 và Quyết định số 2974/QĐ-UBND, ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa và hồ sơ đề nghị cấp lại Trang bổ sung giấy chứng nhận của ông, bà Lê Hồng Sơn – Nguyễn Thị Minh, tại số nhà 84 Lê Văn Hưu, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá (theo hồ sơ số H56-230627-0002). Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa thông báo về việc huỷ Trang bổ sung đính kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận).

z4484347524873_97df30315ce0655a1d8494bb35a23fe7.jpg

z4484348566553_98a18445400fd8422abf3ce6322dc8d8.jpg

z4484349614556_2d685bdacf446aff4947aea4e93ce426.jpg
BBT

Hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đăng lúc: 03/07/2023 00:00:00 (GMT+7)

Căn cứ Quyết định 4481/QĐ-UBND, ngày 09/11/2021 và Quyết định số 2974/QĐ-UBND, ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa và hồ sơ đề nghị cấp lại Trang bổ sung giấy chứng nhận của ông, bà Lê Hồng Sơn – Nguyễn Thị Minh, tại số nhà 84 Lê Văn Hưu, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá (theo hồ sơ số H56-230627-0002). Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa thông báo về việc huỷ Trang bổ sung đính kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận).

z4484347524873_97df30315ce0655a1d8494bb35a23fe7.jpg

z4484348566553_98a18445400fd8422abf3ce6322dc8d8.jpg

z4484349614556_2d685bdacf446aff4947aea4e93ce426.jpg
BBT
Các tin khác
THÔNG BÁO: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại Khu đất thương mại dịch vụ thuộc Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa
THÔNG BÁO Về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
THÔNG BÁO Về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
THÔNG BÁO: Về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Dự án: Khu dân cư thôn Sơn Hà, xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa thuộc MBQH 6455/QĐ-UBND, ngày 25/7/2016
Hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Doãn Trọng Sáng và bà Trần Thị Lan bà
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất