Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ngày 07/05/2023 00:00:00

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa có Thông báo về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

unnamed.jpg

Căn cứ Quyết định 4481/QĐ-UBND, ngày 09/11/2021 và Quyết định số 2974/QĐ-UBND, ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa và hồ sơ đề nghị cấp lại Trang bổ sung giấy chứng nhận của ông, bà Nguyễn Văn Đông – Nguyễn Thị Hương, tại Lô E72 MBQH 934, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá (theo hồ sơ số H56-230410-0067). Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa thông báo về việc huỷ trang bổ sung đính kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) với nội dung sau:

Kể từ ngày ký thông báo này, Trang bổ sung số 01 đính kèm Giấy chứng nhận số phát hành CS 486206, vào sổ cấp giấy số CH04566/9852, do UBND thành phố Thanh Hoá cấp ngày 01/11/2019, cho ông, bà Nguyễn Văn Đông – Nguyễn Thị Hương, tại Lô E72 MBQH 934, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hoá không còn giá trị pháp lý, chấm dứt các giao dịch trên Trang bổ sung này.

Thông báo này là căn cứ để Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thanh Hoá cấp lại Trang bổ sung số 02 đính kèm Giấy chứng nhận nêu trên.

 

BBT

Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đăng lúc: 07/05/2023 00:00:00 (GMT+7)

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa có Thông báo về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

unnamed.jpg

Căn cứ Quyết định 4481/QĐ-UBND, ngày 09/11/2021 và Quyết định số 2974/QĐ-UBND, ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa và hồ sơ đề nghị cấp lại Trang bổ sung giấy chứng nhận của ông, bà Nguyễn Văn Đông – Nguyễn Thị Hương, tại Lô E72 MBQH 934, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá (theo hồ sơ số H56-230410-0067). Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa thông báo về việc huỷ trang bổ sung đính kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) với nội dung sau:

Kể từ ngày ký thông báo này, Trang bổ sung số 01 đính kèm Giấy chứng nhận số phát hành CS 486206, vào sổ cấp giấy số CH04566/9852, do UBND thành phố Thanh Hoá cấp ngày 01/11/2019, cho ông, bà Nguyễn Văn Đông – Nguyễn Thị Hương, tại Lô E72 MBQH 934, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hoá không còn giá trị pháp lý, chấm dứt các giao dịch trên Trang bổ sung này.

Thông báo này là căn cứ để Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thanh Hoá cấp lại Trang bổ sung số 02 đính kèm Giấy chứng nhận nêu trên.

 

BBT

Các tin khác
THÔNG BÁO: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại Khu đất thương mại dịch vụ thuộc Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa
THÔNG BÁO Về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
THÔNG BÁO Về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
THÔNG BÁO: Về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Dự án: Khu dân cư thôn Sơn Hà, xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa thuộc MBQH 6455/QĐ-UBND, ngày 25/7/2016
Hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Doãn Trọng Sáng và bà Trần Thị Lan bà
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất