THÔNG BÁO Về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ngày 03/07/2023 00:00:00

Căn cứ Quyết định 4481/QĐ-UBND, ngày 09/11/2021 và Quyết định số 2974/QĐ-UBND, ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa và hồ sơ đề nghị cấp lại Trang bổ sung giấy chứng nhận của ông, bà Nguyễn Đình Tân –Trần Thị Na, tại số nhà 11 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá (theo hồ sơ số H56-230623-0072). Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa thông báo về việc huỷ Trang bổ sung đính kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận).
z4484468870866_2fef79e66df6f4dabf0f9792e7ca6ba2.jpg

 z4484467660749_3f70e123b599d7ad23fc474badd0e3bf.jpg

z4484466845171_58e42963922a51f33eab29de0c761dd5.jpg
BBT

THÔNG BÁO Về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đăng lúc: 03/07/2023 00:00:00 (GMT+7)

Căn cứ Quyết định 4481/QĐ-UBND, ngày 09/11/2021 và Quyết định số 2974/QĐ-UBND, ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa và hồ sơ đề nghị cấp lại Trang bổ sung giấy chứng nhận của ông, bà Nguyễn Đình Tân –Trần Thị Na, tại số nhà 11 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá (theo hồ sơ số H56-230623-0072). Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thanh Hóa thông báo về việc huỷ Trang bổ sung đính kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận).
z4484468870866_2fef79e66df6f4dabf0f9792e7ca6ba2.jpg

 z4484467660749_3f70e123b599d7ad23fc474badd0e3bf.jpg

z4484466845171_58e42963922a51f33eab29de0c761dd5.jpg
BBT
Các tin khác
THÔNG BÁO: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại Khu đất thương mại dịch vụ thuộc Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa
THÔNG BÁO Về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
THÔNG BÁO Về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
THÔNG BÁO: Về việc hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Dự án: Khu dân cư thôn Sơn Hà, xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa thuộc MBQH 6455/QĐ-UBND, ngày 25/7/2016
Hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Doãn Trọng Sáng và bà Trần Thị Lan bà
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất