9 hộ gia đình trên địa bàn phường Đông Thọ đã tự giải bản tàu, thuyền của gia đình

Ngày 20/05/2023 00:00:00

Thực hiện phương án số 1260/PA – UBND ngày 15/3/2023 về việc bố trí tái định cư cho các hộ dân sinh sống trên sông tại địa bàn (đợt 1). Phường Đông Thọ có 09 hộ dân đã tự giải bản xong tàu, thuyền sinh sống trên sông

 t11.jpg

Thuyền của các hộ đã được giải bản.

Thực hiện thông báo số 129 ngày 18/4/2022 của văn phòng Tỉnh ủy, Thông báo Kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông tại các địa phương trên địa bàn Tỉnh. Thực hiện phương án số 1260 ngày 15/3/2023 về việc bố trí tái định cư cho các hộ dân sinh sống trên sông tại địa bàn các phường Thiệu Khánh, Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa (đợt 1).  

t10.jpg
Tàu, thuyền bị tháo dỡ, tiêu hủy.

Sáng ngày 18/5, phường Đông Thọ tổ chức cho 09 hộ sinh sống trên sông của phường ký biên bản tự nguyện giải bản thuyền sinh sống trên sông (Tháo dỡ, tiêu hủy tàu thuyền của gia đình đang sinh sống và sử dụng lâu nay). Các gia đình mượn máy móc và nhờ người giải bản thuyền của gia đình hiện có. Đồng thời, cam kết giả bản toàn bộ số tàu, thuyền của gia đình hiện có và sau khi giải bản gia đình không quay lại sinh sống trên sông nước hoặc mua lại tàu, thuyền khác để ở; trong quá trình giải bản thực hiện  nghiêm túc chấp hành các nội quy, quy định của Nhà nước theo quy định.

 

Lê Thảo

9 hộ gia đình trên địa bàn phường Đông Thọ đã tự giải bản tàu, thuyền của gia đình

Đăng lúc: 20/05/2023 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện phương án số 1260/PA – UBND ngày 15/3/2023 về việc bố trí tái định cư cho các hộ dân sinh sống trên sông tại địa bàn (đợt 1). Phường Đông Thọ có 09 hộ dân đã tự giải bản xong tàu, thuyền sinh sống trên sông

 t11.jpg

Thuyền của các hộ đã được giải bản.

Thực hiện thông báo số 129 ngày 18/4/2022 của văn phòng Tỉnh ủy, Thông báo Kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông tại các địa phương trên địa bàn Tỉnh. Thực hiện phương án số 1260 ngày 15/3/2023 về việc bố trí tái định cư cho các hộ dân sinh sống trên sông tại địa bàn các phường Thiệu Khánh, Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa (đợt 1).  

t10.jpg
Tàu, thuyền bị tháo dỡ, tiêu hủy.

Sáng ngày 18/5, phường Đông Thọ tổ chức cho 09 hộ sinh sống trên sông của phường ký biên bản tự nguyện giải bản thuyền sinh sống trên sông (Tháo dỡ, tiêu hủy tàu thuyền của gia đình đang sinh sống và sử dụng lâu nay). Các gia đình mượn máy móc và nhờ người giải bản thuyền của gia đình hiện có. Đồng thời, cam kết giả bản toàn bộ số tàu, thuyền của gia đình hiện có và sau khi giải bản gia đình không quay lại sinh sống trên sông nước hoặc mua lại tàu, thuyền khác để ở; trong quá trình giải bản thực hiện  nghiêm túc chấp hành các nội quy, quy định của Nhà nước theo quy định.

 

Lê Thảo