Chùa Tranh tổ chức Lễ Phật Đản Phật Lịch 2567- DL. 2023

Ngày 27/05/2023 00:00:00

Tối ngày 27/5/2023 (tức ngày 9/4 âm lịch), chùa Tranh (Hương Quang tự) phường Nam Ngạn đã tổ chức đại lễ Phật Đản PL.2567 - DL.2023 trong không khí hân hoan của những người con hướng Phật.

Mở đầu buổi lễ Phật Đản là các tiết mục văn nghệ chào mừng, dâng hoa của thanh thiếu niên Phật tử Chùa Tranh và nghi thức chào cờ, đạo ca trong không khí trang nghiêm, thành kính.

IMG-2090.JPG
Các đại biểu tham dự Lễ Phật Đản tại chùa Tranh (Hương Quang tự)

IMG-2091.JPG

IMG-2092.JPG
Một số tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Tại buổi lễ, đại diện Hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã tuyên đọc “Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội phật giáo Việt Nam gửi các Tăng, Ni, Phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2567 - DL.2023”. Bức thông điệp nêu rõ: Đại lễ Phật Đản là một đại lễ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tăng Ni Phật Tử trên thế giới cũng như Việt Nam, bức thông điệp nhấn mạnh vai trò trách nhiệm hoằng truyền Phật Pháp của Tăng Ni. Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch COVID-19, chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp trên thế giới, thông điệp kêu gọi các tăng ni, phật tử noi theo hạnh nguyện bồ tát, tinh tấn tu tập; nỗ lực tạo sự đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo cùng với chính quyền và Nhân dân chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

IMG-2093.JPG
Lãnh đạo phường Nam Ngạn tặng hoa chúc mừng Ni sư Thích nữ Đàm Phương

Tại thành phố Thanh Hóa, Lễ Phật Đản hằng năm được tổ chức trang trọng nhằm tôn vinh các giá trị tốt đẹp của Phật giáo. Đồng thời, đây là dịp để chư tăng, ni, phật tử cùng ôn lại cuộc đời và công đức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ đó nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật, tuân thủ pháp luật; phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc.

IMG-2094.JPG
Các đồng chí Lãnh đạo phường Nam Ngạn và Chư tôn tham gia lễ dâng hương cầu nguyện cho  quốc thái dân an tại lễ Phật Đản 2023

IMG-2095.JPG
Nghi thức tắm Phật

Trước khi kết thúc buổi lễ, các chư tôn, tăng ni, phật tử cùng đại biểu và nhân dân đã dâng hương bạch Phật, cử hành nghi lễ tắm Phật truyền thống.

 

Thu Phương

Chùa Tranh tổ chức Lễ Phật Đản Phật Lịch 2567- DL. 2023

Đăng lúc: 27/05/2023 00:00:00 (GMT+7)

Tối ngày 27/5/2023 (tức ngày 9/4 âm lịch), chùa Tranh (Hương Quang tự) phường Nam Ngạn đã tổ chức đại lễ Phật Đản PL.2567 - DL.2023 trong không khí hân hoan của những người con hướng Phật.

Mở đầu buổi lễ Phật Đản là các tiết mục văn nghệ chào mừng, dâng hoa của thanh thiếu niên Phật tử Chùa Tranh và nghi thức chào cờ, đạo ca trong không khí trang nghiêm, thành kính.

IMG-2090.JPG
Các đại biểu tham dự Lễ Phật Đản tại chùa Tranh (Hương Quang tự)

IMG-2091.JPG

IMG-2092.JPG
Một số tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Tại buổi lễ, đại diện Hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã tuyên đọc “Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội phật giáo Việt Nam gửi các Tăng, Ni, Phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2567 - DL.2023”. Bức thông điệp nêu rõ: Đại lễ Phật Đản là một đại lễ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tăng Ni Phật Tử trên thế giới cũng như Việt Nam, bức thông điệp nhấn mạnh vai trò trách nhiệm hoằng truyền Phật Pháp của Tăng Ni. Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch COVID-19, chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp trên thế giới, thông điệp kêu gọi các tăng ni, phật tử noi theo hạnh nguyện bồ tát, tinh tấn tu tập; nỗ lực tạo sự đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo cùng với chính quyền và Nhân dân chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

IMG-2093.JPG
Lãnh đạo phường Nam Ngạn tặng hoa chúc mừng Ni sư Thích nữ Đàm Phương

Tại thành phố Thanh Hóa, Lễ Phật Đản hằng năm được tổ chức trang trọng nhằm tôn vinh các giá trị tốt đẹp của Phật giáo. Đồng thời, đây là dịp để chư tăng, ni, phật tử cùng ôn lại cuộc đời và công đức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ đó nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật, tuân thủ pháp luật; phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc.

IMG-2094.JPG
Các đồng chí Lãnh đạo phường Nam Ngạn và Chư tôn tham gia lễ dâng hương cầu nguyện cho  quốc thái dân an tại lễ Phật Đản 2023

IMG-2095.JPG
Nghi thức tắm Phật

Trước khi kết thúc buổi lễ, các chư tôn, tăng ni, phật tử cùng đại biểu và nhân dân đã dâng hương bạch Phật, cử hành nghi lễ tắm Phật truyền thống.

 

Thu Phương