Gần 1.400 học sinh tham gia khảo sát, đánh giá năng lực vào trường THCS Trần Mai Ninh năm học 2024 - 2025

Ngày 07/06/2024 00:00:00

Sáng 7/6/2024, gần 1.400 học sinh tiểu học trên địa bàn TP Thanh Hóa đã làm bài khảo sát, đánh giá năng lực môn Toán; Tiếng Việt và Tiếng anh để tranh một trong số 378 chỉ tiêu vào lớp 6 Trường THCS Trần Mai Ninh năm học 2024 - 2025.

 z5515884861123_d91adc082ac15d7f42ccf224d84eb21a.jpg
Các em học sinh hoàn thành bài khảo sát đánh giá năng lực tại điểm trường  THCS Trần Mai Ninh.

Tại 2 địa điểm là Trường THCS Trần Mai Ninh và THCS Quang Trung, các em làm bài khảo sát ba môn: tiếng việt, toán, tiếng anh (thời gian mỗi môn 40 phút). Để đủ điều kiện tham gia khảo sát, đánh giá năng lực yêu cầu học sinh tham gia phải đạt điểm tổng kết học kỳ 2 lớp 5 đạt từ 9 trở lên đối với 3 môn Toán, Tiếng Việt, tiếng anh, các môn còn lại được đánh giá đạt và hạnh kiểm tốt.

z5515884855980_25f14274c07f51675af1e930c563688e.jpg

Kết quả bài khảo sát, đánh giá với thang điểm 10 cho mỗi môn. Đối với môn toán, tiếng việt hệ số 2, môn tiếng anh hệ số và điểm ưu tiên theo quy định. Nguyên tắc tuyển, học sinh trúng tuyển phải có điểm của mỗi phân môn trong bài khảo sát đạt từ 3 điểm trở lên, sau khi đã cộng các điểm hệ số 1, hệ số 2 và điểm ưu tiên để tính tổng điểm xét tuyển, xếp điểm xét tuyển từ cao đến thấp.

Nhìn chung việc làm bài khảo sát, đánh giá năng lực của các em diễn ra trong sáng nay an toàn, nghiêm túc.

 

Thu Hà

Gần 1.400 học sinh tham gia khảo sát, đánh giá năng lực vào trường THCS Trần Mai Ninh năm học 2024 - 2025

Đăng lúc: 07/06/2024 00:00:00 (GMT+7)

Sáng 7/6/2024, gần 1.400 học sinh tiểu học trên địa bàn TP Thanh Hóa đã làm bài khảo sát, đánh giá năng lực môn Toán; Tiếng Việt và Tiếng anh để tranh một trong số 378 chỉ tiêu vào lớp 6 Trường THCS Trần Mai Ninh năm học 2024 - 2025.

 z5515884861123_d91adc082ac15d7f42ccf224d84eb21a.jpg
Các em học sinh hoàn thành bài khảo sát đánh giá năng lực tại điểm trường  THCS Trần Mai Ninh.

Tại 2 địa điểm là Trường THCS Trần Mai Ninh và THCS Quang Trung, các em làm bài khảo sát ba môn: tiếng việt, toán, tiếng anh (thời gian mỗi môn 40 phút). Để đủ điều kiện tham gia khảo sát, đánh giá năng lực yêu cầu học sinh tham gia phải đạt điểm tổng kết học kỳ 2 lớp 5 đạt từ 9 trở lên đối với 3 môn Toán, Tiếng Việt, tiếng anh, các môn còn lại được đánh giá đạt và hạnh kiểm tốt.

z5515884855980_25f14274c07f51675af1e930c563688e.jpg

Kết quả bài khảo sát, đánh giá với thang điểm 10 cho mỗi môn. Đối với môn toán, tiếng việt hệ số 2, môn tiếng anh hệ số và điểm ưu tiên theo quy định. Nguyên tắc tuyển, học sinh trúng tuyển phải có điểm của mỗi phân môn trong bài khảo sát đạt từ 3 điểm trở lên, sau khi đã cộng các điểm hệ số 1, hệ số 2 và điểm ưu tiên để tính tổng điểm xét tuyển, xếp điểm xét tuyển từ cao đến thấp.

Nhìn chung việc làm bài khảo sát, đánh giá năng lực của các em diễn ra trong sáng nay an toàn, nghiêm túc.

 

Thu Hà