Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kĩ năng quản lý, giám sát ATTP năm 2023

Ngày 25/05/2023 00:00:00

Sáng ngày 25/5/2023, Ban Thường trực MTTQ thành phố Thanh Hóa phối hợp với Ban Thường trực MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kĩ năng quản lý, giám sát ATTP năm 2023 cho 180 cán bộ là thành viên Ban công tác Mặt trận, Ban Điều hành mô hình tự quản về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 IMG-2011.JPG

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vì mục đích lợi nhuận, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm vẫn sử dụng hoá chất, kích thích, chất cấm, các loại phụ gia không rõ nguồn gỗc xuất xứ để chế biến thực phẩm. Rau, củ, quả còn lượng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chưa thực sự được đảm bảo an toàn vẫn bày bán trên thị trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ nòi giống, thậm chí đến tính mạng con người. Quán triệt Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Kết luận số 624 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo VSATTP đến năm 2025, trong những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ theo hướng cụ thể, thiết thực, bám sát cơ sở, lấy khu dân cư làm nóng cốt để tuyên truyền, vận động và quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo VSATTP. Xây dựng các khu dân cư tự quản về ATTP, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Đẩy mạnh phong trào quần chúng trong việc giám sát, phát hiện, tố giác và truy xuất nguồn gốc thực phẩm ở cộng đồng dân cư.

IMG-2012.JPG
Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo VSATTP. Phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức xã hội trong lĩnh vực ATTP trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, các học viên tham gia lớp tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, theo dõi các nội dung. Tham gia trao đổi, thảo luận, làm sáng tỏ thêm mục tiêu, giải pháp, đồng thời giới thiệu, chia sẻ cách làm hay, sáng tạo ở cộng đồng dân cư, góp phần làm tốt công tác đảm bảo VSATTP trên địa thành phố.

IMG-2014.JPG
Đồng chí Hà Văn Giáp - Quyền Chánh văn phòng Điều phối VSATTP tỉnh truyền đạt chuyên đề về Kiến thức pháp luật và kỹ năng quản lý, giám sát an toàn thực phẩm.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hà Văn Giáp - Quyền Chánh văn phòng Điều phối VSATTP tỉnh truyền đạt chuyên đề về Kiến thức pháp luật và kỹ năng quản lý, giám sát an toàn thực phẩm. Trong đó, khái quát đôi nét về thực trạng công tác quản lý về ATTP, nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Một số văn bản quy phạm pháp luật về VSATTP và một số vấn đề cơ bản về giám sát và quy trình giám sát của MTTQ Việt Nam.

Thông qua hội nghị, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ các cấp. Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Ban Điều hành khu dân cư tự quản VSATTP trên địa bàn thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo VSATTP đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm của thành phố.

 

Thu Hà


Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kĩ năng quản lý, giám sát ATTP năm 2023

Đăng lúc: 25/05/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 25/5/2023, Ban Thường trực MTTQ thành phố Thanh Hóa phối hợp với Ban Thường trực MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kĩ năng quản lý, giám sát ATTP năm 2023 cho 180 cán bộ là thành viên Ban công tác Mặt trận, Ban Điều hành mô hình tự quản về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 IMG-2011.JPG

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vì mục đích lợi nhuận, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm vẫn sử dụng hoá chất, kích thích, chất cấm, các loại phụ gia không rõ nguồn gỗc xuất xứ để chế biến thực phẩm. Rau, củ, quả còn lượng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chưa thực sự được đảm bảo an toàn vẫn bày bán trên thị trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ nòi giống, thậm chí đến tính mạng con người. Quán triệt Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Kết luận số 624 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo VSATTP đến năm 2025, trong những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ theo hướng cụ thể, thiết thực, bám sát cơ sở, lấy khu dân cư làm nóng cốt để tuyên truyền, vận động và quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo VSATTP. Xây dựng các khu dân cư tự quản về ATTP, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Đẩy mạnh phong trào quần chúng trong việc giám sát, phát hiện, tố giác và truy xuất nguồn gốc thực phẩm ở cộng đồng dân cư.

IMG-2012.JPG
Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo VSATTP. Phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức xã hội trong lĩnh vực ATTP trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, các học viên tham gia lớp tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, theo dõi các nội dung. Tham gia trao đổi, thảo luận, làm sáng tỏ thêm mục tiêu, giải pháp, đồng thời giới thiệu, chia sẻ cách làm hay, sáng tạo ở cộng đồng dân cư, góp phần làm tốt công tác đảm bảo VSATTP trên địa thành phố.

IMG-2014.JPG
Đồng chí Hà Văn Giáp - Quyền Chánh văn phòng Điều phối VSATTP tỉnh truyền đạt chuyên đề về Kiến thức pháp luật và kỹ năng quản lý, giám sát an toàn thực phẩm.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hà Văn Giáp - Quyền Chánh văn phòng Điều phối VSATTP tỉnh truyền đạt chuyên đề về Kiến thức pháp luật và kỹ năng quản lý, giám sát an toàn thực phẩm. Trong đó, khái quát đôi nét về thực trạng công tác quản lý về ATTP, nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Một số văn bản quy phạm pháp luật về VSATTP và một số vấn đề cơ bản về giám sát và quy trình giám sát của MTTQ Việt Nam.

Thông qua hội nghị, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ các cấp. Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Ban Điều hành khu dân cư tự quản VSATTP trên địa bàn thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo VSATTP đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm của thành phố.

 

Thu Hà