Hội nghị triển khai thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở

Ngày 07/06/2024 00:00:00

Sáng ngày 07/06/2024, Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ phường Phú Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo chỉ thị số 22- CT/TU của BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa.

 z5515808039627_561ab9273dbaacea48a36eeee260f443.jpg

Toàn cảnh hội nghị.

Trên địa bàn phường Phú Sơn hiện không còn hộ nghèo và còn 5 hộ cận nghèo. Ngay từ khi mới phát động, Đảng ủy phường Phú Sơn đã tập trung tuyên truyền việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 22 ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024 - 2025; kế hoạch số 04-KH/TU ngày 24/4/2024 của Ban Chỉ đạo thành phố, Quyết định số 60-QĐ/ĐU ngày 07/5/2024 của Đảng ủy phường về việc thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024-2025. 

z5515808038741_9aad7830e24d2777844b970cd2be7290.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phường đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện; Tuyên truyền, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp; biểu dương, khen thưởng, khích lệ, nhân rộng những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả của tổ chức, đơn vị phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái", chung tay, góp sức giúp đỡ, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở sớm có nhà ở ổn định, an toàn. 

z5515808044112_e950b110353351ea232f4ee9610dc1f9.jpg

z5515808053758_7249ba9894b0f1a403ce2188141239a1.jpg
Các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm ủng hộ Cuộc vận động hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã quyên góp, ủng hộ với tổng số tiền 76 triệu đồng.

z5515808058410_71adcd49513443f9f6baa8684b0add86.jpg

z5515808061207_e98afad2ec2d3774112716094dba3f3e.jpg
Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường gửi Thư cảm ơn các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và mạnh thường quân.

Cuộc vận động  hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn được Đảng ủy, UBND, UBMTTQ phường tiếp tục triển khai, lan tỏa rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân , phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao là vận động, quyên góp, ủng hộ số tiền gần 460 triệu đồng, hoàn thành trước ngày 20/6/2024.

 

Hữu Thắng

Hội nghị triển khai thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở

Đăng lúc: 07/06/2024 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 07/06/2024, Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ phường Phú Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo chỉ thị số 22- CT/TU của BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa.

 z5515808039627_561ab9273dbaacea48a36eeee260f443.jpg

Toàn cảnh hội nghị.

Trên địa bàn phường Phú Sơn hiện không còn hộ nghèo và còn 5 hộ cận nghèo. Ngay từ khi mới phát động, Đảng ủy phường Phú Sơn đã tập trung tuyên truyền việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 22 ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024 - 2025; kế hoạch số 04-KH/TU ngày 24/4/2024 của Ban Chỉ đạo thành phố, Quyết định số 60-QĐ/ĐU ngày 07/5/2024 của Đảng ủy phường về việc thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024-2025. 

z5515808038741_9aad7830e24d2777844b970cd2be7290.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phường đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện; Tuyên truyền, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp; biểu dương, khen thưởng, khích lệ, nhân rộng những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả của tổ chức, đơn vị phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái", chung tay, góp sức giúp đỡ, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở sớm có nhà ở ổn định, an toàn. 

z5515808044112_e950b110353351ea232f4ee9610dc1f9.jpg

z5515808053758_7249ba9894b0f1a403ce2188141239a1.jpg
Các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm ủng hộ Cuộc vận động hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã quyên góp, ủng hộ với tổng số tiền 76 triệu đồng.

z5515808058410_71adcd49513443f9f6baa8684b0add86.jpg

z5515808061207_e98afad2ec2d3774112716094dba3f3e.jpg
Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường gửi Thư cảm ơn các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và mạnh thường quân.

Cuộc vận động  hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn được Đảng ủy, UBND, UBMTTQ phường tiếp tục triển khai, lan tỏa rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân , phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao là vận động, quyên góp, ủng hộ số tiền gần 460 triệu đồng, hoàn thành trước ngày 20/6/2024.

 

Hữu Thắng