Hội Người mù thành phố Thanh Hóa “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên bình đẳng hòa nhập cộng đồng”

Ngày 26/05/2023 00:00:00

Sáng ngày 26/5/2023, Hội Người mù thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên bình đẳng, hòa nhập cộng đồng” và “Chương trình hành động việc làm - giảm nghèo bền vững” do Hội người mù Việt Nam phát động.

 IMG-2037.JPG
Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện cuộc vận động do Trung ương Hội người mù Việt Nam phát động với chủ đề “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên bình đẳng, hòa nhập cộng đồng”. Qua 15 năm thực hiện, Hội người mù thành phố Thanh Hóa đã không ngừng phát triển, thể hiện rõ vai trò là tổ chức đại diện quyền lợi của người mù, tạo điều kiện nhu cầu làm việc và nâng cao đời sống tinh thần cho người mù. Đến nay, tập thể cán bộ, hội viên đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn tham gia vào các hoạt động trong tổ chức Hội cũng như ngoài xã hội; chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đầu tư phát triển kinh tế gia đình thực hiện hoàn thành tốt chương trình xóa đói giảm nghèo và các mục tiêu lớn của Hội đã đề ra.

Tranh thủ nguồn kinh phí của cấp trên và vận động từ các nhà hảo tâm, Hội đã mở các lớp dạy nghề, truyền nghề cho hội viên, người mù trong huyện sản xuất tăm, chổi đót. BQL sản xuất đã chủ động thu mua nguyên liệu để tạo việc việc làm cho người lao động góp phần làm cho các hội viên có thu nhập ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó Hội đã vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ những gia đình người mù còn gặp nhiều khó khăn.  Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm thực hiện tốt.

Hội đã làm tốt việc chăm sóc, giúp đỡ người mù cả về vật chất, lẫn tinh thần, tích cực vận động hội viên tham gia các phong trào do MTTQ Việt Nam phát động, đặt biệt là cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay làm việc tốt hành động thân thiện”. Các hoạt động của Hội đã góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Trong thời gian tới, Hội Người mù thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển hội viên; tổ chức chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho hội viên, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên xóa bỏ mặc cảm tự ti, đoàn kết, chủ động vươn lên phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng.

 

Thu Hiền

Hội Người mù thành phố Thanh Hóa “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên bình đẳng hòa nhập cộng đồng”

Đăng lúc: 26/05/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 26/5/2023, Hội Người mù thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên bình đẳng, hòa nhập cộng đồng” và “Chương trình hành động việc làm - giảm nghèo bền vững” do Hội người mù Việt Nam phát động.

 IMG-2037.JPG
Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện cuộc vận động do Trung ương Hội người mù Việt Nam phát động với chủ đề “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên bình đẳng, hòa nhập cộng đồng”. Qua 15 năm thực hiện, Hội người mù thành phố Thanh Hóa đã không ngừng phát triển, thể hiện rõ vai trò là tổ chức đại diện quyền lợi của người mù, tạo điều kiện nhu cầu làm việc và nâng cao đời sống tinh thần cho người mù. Đến nay, tập thể cán bộ, hội viên đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn tham gia vào các hoạt động trong tổ chức Hội cũng như ngoài xã hội; chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đầu tư phát triển kinh tế gia đình thực hiện hoàn thành tốt chương trình xóa đói giảm nghèo và các mục tiêu lớn của Hội đã đề ra.

Tranh thủ nguồn kinh phí của cấp trên và vận động từ các nhà hảo tâm, Hội đã mở các lớp dạy nghề, truyền nghề cho hội viên, người mù trong huyện sản xuất tăm, chổi đót. BQL sản xuất đã chủ động thu mua nguyên liệu để tạo việc việc làm cho người lao động góp phần làm cho các hội viên có thu nhập ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó Hội đã vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ những gia đình người mù còn gặp nhiều khó khăn.  Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm thực hiện tốt.

Hội đã làm tốt việc chăm sóc, giúp đỡ người mù cả về vật chất, lẫn tinh thần, tích cực vận động hội viên tham gia các phong trào do MTTQ Việt Nam phát động, đặt biệt là cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay làm việc tốt hành động thân thiện”. Các hoạt động của Hội đã góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Trong thời gian tới, Hội Người mù thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển hội viên; tổ chức chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho hội viên, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên xóa bỏ mặc cảm tự ti, đoàn kết, chủ động vươn lên phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng.

 

Thu Hiền