Lần thứ 3 phường Tân Sơn ra quân dọn vệ sinh môi trường

Ngày 13/05/2023 00:00:00

Huớng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2023). Sáng 13/5/2023, cấp chính quyền phường, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của phường Tân Sơn đã ra quân thực hiện vệ sinh môi trường tại khu vực đường đại lộ Lê Lợi (gầm cầu vượt Phú Sơn).

 IMG-1620.JPG
Toàn cảnh ra quân vệ sinh môi trường sáng ngày 13/5/2023.

Với mục tiêu giữ gìn vệ sinh môi trường luôn “xanh, sạch, đẹp”, đảm bảo trật tự xây dựng, trật tự đô thị, kiến thiết thị chính, đồng thời nâng cao nhận thức cho các tổ chức và tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường.

Trong thời gian qua UBND phường đã phát động nhiều chiến dịch tổng ra quân vệ sinh môi trường tập trung thu gom xử lý chất thải, giải quyết những vấn đề môi trường tồn đọng tại các đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước. Phát động và duy trì các phong trào bảo vệ môi trường như: “ngày thứ 7 tình nguyện”, “ngày chủ nhật xanh…”; ngày không sử dụng túi ni lon; thu gom xử lý rác thải, chất thải… để từng bước tiến tới môi trường bền vững. 

IMG-1581.JPG

IMG-1579.JPG

IMG-1576.JPG

IMG-1573.JPG

IMG-1566.JPG
Hội viên, đoàn viên và Nhân dân phường Tân Sơn ra quân vệ sinh môi trường khu vực gầm cầu vượt Phú Sơn.

Đây là lần thứ 3 kể từ đầu năm 2023 đến nay, UBND phường đã phối hợp với Đảng uỷ, UBMTTQ và các Đoàn thể huy động các lực lượng như: Cán bộ, Công chức, người lao động UBND phường và ban cán sự các Tổ dân phố, hội viên, đoàn viên các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân sinh sống trong khu vực, tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn phường đặc biệt là tổ chức cắt cỏ, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại những nơi công cộng.

Trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động lực lượng ra quân để đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị.

Thu Hiền

Lần thứ 3 phường Tân Sơn ra quân dọn vệ sinh môi trường

Đăng lúc: 13/05/2023 00:00:00 (GMT+7)

Huớng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2023). Sáng 13/5/2023, cấp chính quyền phường, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của phường Tân Sơn đã ra quân thực hiện vệ sinh môi trường tại khu vực đường đại lộ Lê Lợi (gầm cầu vượt Phú Sơn).

 IMG-1620.JPG
Toàn cảnh ra quân vệ sinh môi trường sáng ngày 13/5/2023.

Với mục tiêu giữ gìn vệ sinh môi trường luôn “xanh, sạch, đẹp”, đảm bảo trật tự xây dựng, trật tự đô thị, kiến thiết thị chính, đồng thời nâng cao nhận thức cho các tổ chức và tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường.

Trong thời gian qua UBND phường đã phát động nhiều chiến dịch tổng ra quân vệ sinh môi trường tập trung thu gom xử lý chất thải, giải quyết những vấn đề môi trường tồn đọng tại các đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước. Phát động và duy trì các phong trào bảo vệ môi trường như: “ngày thứ 7 tình nguyện”, “ngày chủ nhật xanh…”; ngày không sử dụng túi ni lon; thu gom xử lý rác thải, chất thải… để từng bước tiến tới môi trường bền vững. 

IMG-1581.JPG

IMG-1579.JPG

IMG-1576.JPG

IMG-1573.JPG

IMG-1566.JPG
Hội viên, đoàn viên và Nhân dân phường Tân Sơn ra quân vệ sinh môi trường khu vực gầm cầu vượt Phú Sơn.

Đây là lần thứ 3 kể từ đầu năm 2023 đến nay, UBND phường đã phối hợp với Đảng uỷ, UBMTTQ và các Đoàn thể huy động các lực lượng như: Cán bộ, Công chức, người lao động UBND phường và ban cán sự các Tổ dân phố, hội viên, đoàn viên các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân sinh sống trong khu vực, tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn phường đặc biệt là tổ chức cắt cỏ, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại những nơi công cộng.

Trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động lực lượng ra quân để đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị.

Thu Hiền