Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Ngày 20/05/2023 00:00:00

Sáng 20/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình.

 z4361186737548_cb48c882d471f98b582cde51cb263ab1.jpg
Toàn cảnh lễ ra quân.

Với mong muốn ngày càng có nhiều người được tiếp cận chính sách BHXH, BHYT của Đảng, Nhà nước, trong những năm qua, với sự phối hợp vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; sự phối hợp của BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, người lao động tham gia BHXH, BHYT..., đã góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT. Chính sách BHXH, BHYT đã thực sự phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, giúp hàng triệu người dân, người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

z4361186806560_5edca274c02ba136699bb84fd2de2a2a.jpg
Lãnh đạo BHXH tỉnh phát động ra quân Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.

Với chủ đề truyền thông Đồng hành cùng BHXH vì cuộc sống chất lượng hơnngay sau khi phát động Lễ ra quân, các đội truyền thông lưu động diễu hành trên các tuyến đường phố chính thuộc địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

z4361186772251_5ba2907b99f4a0e4b7a8767f94e64301.jpg
Đội tuyên truyền lưu động thể hiện quyết tâm trong ngày ra quân.

Sau đó chia thành các nhóm nhỏ trực tiếp đến các khu đông dân cư, trung tâm thương mại, chợ,.. để tuyên truyền, giải đáp về chế độ, chính sách, quyền lợi được thụ hưởng, nhằm khuyến khích, vận động Nhân dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần bảo đảm an sinh, ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn. Đồng thời góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

z4361186877813_a9a2b6feaceef86d066886af52bb25b1.jpg
Lực lượng 2 ngành BHXH và Bưu điện tỉnh trước Lễ diều hành.

Lễ ra quân đồng thời thực hiện tại BHXH các huyện, thị xã, thành phố trên phạm vi toàn tỉnh với đội tuyên truyền lưu động diễu hành trên các tuyến phố, xã, thị trấn và tập trung tổ chức các hội nghị tuyên truyền theo mô hình nhóm nhỏ để vận động trực tiếp nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

z4361186837943_5febd586cdd239b02d78fc9daa235078.jpg
Đại diện lãnh đạo 2 ngành chụp ảnh với lực lượng diễu hành thể hiện sự quyết tâm phối hợp trong thực hiện mục tiêu.

Với các hoạt động tuyên truyền cao điểm, BHXH đặt mục tiêu trong và ngay sau lễ ra quân, mỗi huyện, thị xã, thành phố phấn đấu phát triển 45 người tham gia BHXH tự nguyện và 100 người tham gia BHYT hộ gia đìnhdự kiến toàn tỉnh phấn đấu phát triển được 1.200 người tham gia BHXH tự nguyện, 2.700 người tham gia BHYT hộ gia đình, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.


z4361186919107_e910e6fbdce97f81fc6dd71f028440d2.jpg

z4361186953859_d3950b85254f9cea7db7c63d5b837e57.jpg

z4361186990724_3e64c7fceb0fcc1665408cdac82bf8e2.jpg
Đội tuyên truyền lưu động của BHXH tỉnh diễu hành, tuyên truyền trên các tuyến phố chính.

Thông qua đợt ra quân giúp cho người dân, người lao động hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng để người dân chủ động tham gia.

 

Thu Hiền


Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Đăng lúc: 20/05/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng 20/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình.

 z4361186737548_cb48c882d471f98b582cde51cb263ab1.jpg
Toàn cảnh lễ ra quân.

Với mong muốn ngày càng có nhiều người được tiếp cận chính sách BHXH, BHYT của Đảng, Nhà nước, trong những năm qua, với sự phối hợp vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; sự phối hợp của BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, người lao động tham gia BHXH, BHYT..., đã góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT. Chính sách BHXH, BHYT đã thực sự phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, giúp hàng triệu người dân, người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

z4361186806560_5edca274c02ba136699bb84fd2de2a2a.jpg
Lãnh đạo BHXH tỉnh phát động ra quân Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.

Với chủ đề truyền thông Đồng hành cùng BHXH vì cuộc sống chất lượng hơnngay sau khi phát động Lễ ra quân, các đội truyền thông lưu động diễu hành trên các tuyến đường phố chính thuộc địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

z4361186772251_5ba2907b99f4a0e4b7a8767f94e64301.jpg
Đội tuyên truyền lưu động thể hiện quyết tâm trong ngày ra quân.

Sau đó chia thành các nhóm nhỏ trực tiếp đến các khu đông dân cư, trung tâm thương mại, chợ,.. để tuyên truyền, giải đáp về chế độ, chính sách, quyền lợi được thụ hưởng, nhằm khuyến khích, vận động Nhân dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần bảo đảm an sinh, ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn. Đồng thời góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

z4361186877813_a9a2b6feaceef86d066886af52bb25b1.jpg
Lực lượng 2 ngành BHXH và Bưu điện tỉnh trước Lễ diều hành.

Lễ ra quân đồng thời thực hiện tại BHXH các huyện, thị xã, thành phố trên phạm vi toàn tỉnh với đội tuyên truyền lưu động diễu hành trên các tuyến phố, xã, thị trấn và tập trung tổ chức các hội nghị tuyên truyền theo mô hình nhóm nhỏ để vận động trực tiếp nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

z4361186837943_5febd586cdd239b02d78fc9daa235078.jpg
Đại diện lãnh đạo 2 ngành chụp ảnh với lực lượng diễu hành thể hiện sự quyết tâm phối hợp trong thực hiện mục tiêu.

Với các hoạt động tuyên truyền cao điểm, BHXH đặt mục tiêu trong và ngay sau lễ ra quân, mỗi huyện, thị xã, thành phố phấn đấu phát triển 45 người tham gia BHXH tự nguyện và 100 người tham gia BHYT hộ gia đìnhdự kiến toàn tỉnh phấn đấu phát triển được 1.200 người tham gia BHXH tự nguyện, 2.700 người tham gia BHYT hộ gia đình, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.


z4361186919107_e910e6fbdce97f81fc6dd71f028440d2.jpg

z4361186953859_d3950b85254f9cea7db7c63d5b837e57.jpg

z4361186990724_3e64c7fceb0fcc1665408cdac82bf8e2.jpg
Đội tuyên truyền lưu động của BHXH tỉnh diễu hành, tuyên truyền trên các tuyến phố chính.

Thông qua đợt ra quân giúp cho người dân, người lao động hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng để người dân chủ động tham gia.

 

Thu Hiền