Năm 2023, thành phố Thanh Hóa có thêm 8 sản phẩm OCOP

Ngày 08/12/2023 00:00:00

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị sản phẩm truyền thống trên địa bàn, thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư, thời gian qua, thành phố Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm xúc tiến quảng bá, tư vấn, định hướng các chủ thể xây dựng sản phẩm OCOP.

Chỉ tính riêng trong năm 2023, thành phố đã xét duyệt, đánh giá, phân hạng và công nhận thêm 8 sản phẩm. Đợt 2 năm 2023, thành phố đã thẩm định và xét duyệt 4 san rphẩm bao gồm: Dứa miếng; Cà chua dầm dấm; Rượu nếp xưa; nem chua Tân Oanh, tất cả đều đạt sản phẩm OCOP 3 sao.
 
IMG_7391.JPG
Hội đồng thẩm định sản phẩm OCOP thành phố Thanh Hoá đợt 2 năm 2023. 
Như vậy, đến nay, toàn thành phố có 27 sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao. Thành phố Thanh Hóa đang tập trung đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tham gia các Hội chợ, triển lãm để có cơ hội quảng bá sản phẩm; học hỏi, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh. Sản phẩm OCOP của thành phố đã được giới thiệu ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và trực tiếp phục vụ phát triển du lịch của địa phương.
 
Thu Hiền

Năm 2023, thành phố Thanh Hóa có thêm 8 sản phẩm OCOP

Đăng lúc: 08/12/2023 00:00:00 (GMT+7)

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị sản phẩm truyền thống trên địa bàn, thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư, thời gian qua, thành phố Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm xúc tiến quảng bá, tư vấn, định hướng các chủ thể xây dựng sản phẩm OCOP.

Chỉ tính riêng trong năm 2023, thành phố đã xét duyệt, đánh giá, phân hạng và công nhận thêm 8 sản phẩm. Đợt 2 năm 2023, thành phố đã thẩm định và xét duyệt 4 san rphẩm bao gồm: Dứa miếng; Cà chua dầm dấm; Rượu nếp xưa; nem chua Tân Oanh, tất cả đều đạt sản phẩm OCOP 3 sao.
 
IMG_7391.JPG
Hội đồng thẩm định sản phẩm OCOP thành phố Thanh Hoá đợt 2 năm 2023. 
Như vậy, đến nay, toàn thành phố có 27 sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao. Thành phố Thanh Hóa đang tập trung đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tham gia các Hội chợ, triển lãm để có cơ hội quảng bá sản phẩm; học hỏi, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh. Sản phẩm OCOP của thành phố đã được giới thiệu ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và trực tiếp phục vụ phát triển du lịch của địa phương.
 
Thu Hiền