Phường Điện Biên: Dâng hương, dâng hoa, báo công tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 18/05/2023 00:00:00

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), đoàn đại biểu Đảng ủy – HĐND – UBND - UB MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và đại diện các thầy cô giáo và các em học sinh trên địa bàn phường Điện Biên đã đến dâng hoa, dâng hương và báo công tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  IMG-1747.jpg
Đoàn đại biểu của phường Điện Biên dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kính cẩn đặt vòng hoa, dành một phút mặc niệm và thành kính dâng hương, dâng hoa tại khu văn hóa tưởng niệm  Bác Hồ, các đại biểu của phường Điện Biên đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và Nhân dân thế giới. 

IMG-1752.JPG

IMG-1756.jpg

IMG-1760.JPG

IMG-1763.JPG
Các đại biểu dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những năm qua, thực hiện lời dạy của Bác, phát huy truyền thống cách mạng, niềm tự hào, sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Điện Biên đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm thi đua học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện hóa bằng những việc làm cụ thể trong đời sống của mỗi cá nhân, đơn vị và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt phường Điện Biên là phường đầu tiên đạt được phường kiểu mẫu.

IMG-1772.JPG
Đồng chí Lê Đình Mão – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Điện Biên ghi cảm tưởng vào sổ vàng lưu niệm tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Nhân dân, tập thể lãnh đạo, cán bộ phường Điện Biên nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động, sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Tiếp tục phấn đấu, đóng góp trí tuệ và tâm huyết, tạo nên những thành tựu mới, những dấu ấn mới, phát huy vai trò của “phường kiểu mẫu” và hướng tới mục tiêu xây dựng phường Điện Biên trở thành đơn vị  “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, như sinh thời Bác hằng mong muốn.

 

Thu Hiền

Phường Điện Biên: Dâng hương, dâng hoa, báo công tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 18/05/2023 00:00:00 (GMT+7)

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), đoàn đại biểu Đảng ủy – HĐND – UBND - UB MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và đại diện các thầy cô giáo và các em học sinh trên địa bàn phường Điện Biên đã đến dâng hoa, dâng hương và báo công tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  IMG-1747.jpg
Đoàn đại biểu của phường Điện Biên dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kính cẩn đặt vòng hoa, dành một phút mặc niệm và thành kính dâng hương, dâng hoa tại khu văn hóa tưởng niệm  Bác Hồ, các đại biểu của phường Điện Biên đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và Nhân dân thế giới. 

IMG-1752.JPG

IMG-1756.jpg

IMG-1760.JPG

IMG-1763.JPG
Các đại biểu dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những năm qua, thực hiện lời dạy của Bác, phát huy truyền thống cách mạng, niềm tự hào, sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Điện Biên đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm thi đua học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện hóa bằng những việc làm cụ thể trong đời sống của mỗi cá nhân, đơn vị và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt phường Điện Biên là phường đầu tiên đạt được phường kiểu mẫu.

IMG-1772.JPG
Đồng chí Lê Đình Mão – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Điện Biên ghi cảm tưởng vào sổ vàng lưu niệm tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Nhân dân, tập thể lãnh đạo, cán bộ phường Điện Biên nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động, sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Tiếp tục phấn đấu, đóng góp trí tuệ và tâm huyết, tạo nên những thành tựu mới, những dấu ấn mới, phát huy vai trò của “phường kiểu mẫu” và hướng tới mục tiêu xây dựng phường Điện Biên trở thành đơn vị  “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, như sinh thời Bác hằng mong muốn.

 

Thu Hiền