Phường Đông Hải phát huy hiệu quả Tháng ATTP

Ngày 16/05/2024 00:00:00

Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự thống nhất của Chính quyền địa phương, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn thể Nhân dân, công tác bảo đảm ATTP trong tháng hành động vì ATTP năm 2024 trên địa bàn phường Đông Hải đã đạt hiệu quả cao. Hưởng ứng tháng hành động vì ATTP, phường Đông Hải đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực với hình thức phong phú góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, duy trì tốt phường ATTP nâng cao.

 hội nghị tập huấn ATTP phường Đông Hải.jpg
Phường Đông Hải triển khai hội nghị tập huấn ATTP.

Với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới”, Tháng hành động vì ATTP năm 2024 diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5/2024. Tháng hành động vì ATTP năm 2024 nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, ATTP; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao; các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, ATTP. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, ATTP. Nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Phường Đông hải ra quân tuyên truyền Tháng ATTP.jpg
Phường Đông Hải ra quân tuyên truyền Tháng hành động vì ATTP.

Trong tháng, công tác truyền thông đã được thực hiện rộng khắp trên địa bàn phường Đông Hải với đa dạng loại hình tuyên truyền, có tác động mạnh mẽ đến nhận thức về trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm về các sản phẩm thực phẩm bảo đảm an toàn. UBND phường  Đông Hải đã ban hành 10 văn bản liên quan tuyên truyền đến từng hộ dân. Phường cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn thực phẩm với 135 thành viên tham gia. Đồng thời tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh phường 15 tin bài với gần 200 lượt phát về các nội dung đảm bảo ATTP. Cùng với đó, phường đã lắp đặt 5 pano, khẩu hiệu và 4 tranh áp - phích/Poster, phát 420 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền ATTP đến mỗi người dân.

cơ sở kinh doanh thực phẩm treo khẩu hiệu đảm bảo ATTP.jpg
Cơ sở kinh doanh thực phẩm treo khẩu hiệu hưởng ứng tháng ATTP.

Trên địa bàn phường Đông Hải có tổng số 184 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. UBND phường luôn xác định nhiệm vụ triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm là một nhiện vụ hết sức quan trọng trong công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. UBND phường đã kiện toàn Ban chỉ đạo, thành lập 2 đoàn kiểm tra 55 cơ sở sản xuất, kinh doanh về ATTP. Qua kiểm tra có 53/55 cơ sở đạt yêu cầu, xử phạt hành chính 2 cơ sở vi phạm; làm mẫu test nhanh ATTP 21/21 cơ sở đều đạt yêu cầu.  Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền tới các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các nhà hàng ăn uống, cơ sở kinh doanh rau củ quả và người tiêu dùng các quy định của Nhà nước về đảm bảo ATTP, hướng dẫn sử dụng thực phẩm an toàn, phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống các bệnh lây truyền qua đường thực phẩm, đảm bảo an toàn sức khỏe cho Nhân dân.

cơ sở kinh doanh thực phẩm ký cam kết tets nhanh thực phẩm.jpg
Cơ sở kinh doanh thực phẩm ký test nhanh VSATTP.

Tháng hành động vì ATTP năm 2024 diễn ra trên địa bàn phường Đông Hải  đã huy động được toàn hệ thống chính trị tham gia hưởng ứng, tạo điểm nhấn trong năm về công tác đảm bảo ATTP. Đây là đợt cao điểm để các cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nêu cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, công tác hậu kiểm, giám sát tại các cơ sở có nhiều nguy cơ, giảm thiểu các vụ ngộ độc thực phẩm do sử dụng thực phẩm kém chất lượng… Từ đó, tiếp tục bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới.

Để phát huy tốt những hiệu quả của Tháng hành động  vì ATTP, phường Đông Hải tiếp tục nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý ATTP. Đặc biệt,  xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương đối với công tác quản lý về ATTP, công tác đảm bảo ATTP sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục, cương quyết và là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

 

Kim Dung

Phường Đông Hải phát huy hiệu quả Tháng ATTP

Đăng lúc: 16/05/2024 00:00:00 (GMT+7)

Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự thống nhất của Chính quyền địa phương, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn thể Nhân dân, công tác bảo đảm ATTP trong tháng hành động vì ATTP năm 2024 trên địa bàn phường Đông Hải đã đạt hiệu quả cao. Hưởng ứng tháng hành động vì ATTP, phường Đông Hải đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực với hình thức phong phú góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, duy trì tốt phường ATTP nâng cao.

 hội nghị tập huấn ATTP phường Đông Hải.jpg
Phường Đông Hải triển khai hội nghị tập huấn ATTP.

Với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới”, Tháng hành động vì ATTP năm 2024 diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5/2024. Tháng hành động vì ATTP năm 2024 nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, ATTP; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao; các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, ATTP. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, ATTP. Nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Phường Đông hải ra quân tuyên truyền Tháng ATTP.jpg
Phường Đông Hải ra quân tuyên truyền Tháng hành động vì ATTP.

Trong tháng, công tác truyền thông đã được thực hiện rộng khắp trên địa bàn phường Đông Hải với đa dạng loại hình tuyên truyền, có tác động mạnh mẽ đến nhận thức về trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm về các sản phẩm thực phẩm bảo đảm an toàn. UBND phường  Đông Hải đã ban hành 10 văn bản liên quan tuyên truyền đến từng hộ dân. Phường cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn thực phẩm với 135 thành viên tham gia. Đồng thời tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh phường 15 tin bài với gần 200 lượt phát về các nội dung đảm bảo ATTP. Cùng với đó, phường đã lắp đặt 5 pano, khẩu hiệu và 4 tranh áp - phích/Poster, phát 420 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền ATTP đến mỗi người dân.

cơ sở kinh doanh thực phẩm treo khẩu hiệu đảm bảo ATTP.jpg
Cơ sở kinh doanh thực phẩm treo khẩu hiệu hưởng ứng tháng ATTP.

Trên địa bàn phường Đông Hải có tổng số 184 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. UBND phường luôn xác định nhiệm vụ triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm là một nhiện vụ hết sức quan trọng trong công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. UBND phường đã kiện toàn Ban chỉ đạo, thành lập 2 đoàn kiểm tra 55 cơ sở sản xuất, kinh doanh về ATTP. Qua kiểm tra có 53/55 cơ sở đạt yêu cầu, xử phạt hành chính 2 cơ sở vi phạm; làm mẫu test nhanh ATTP 21/21 cơ sở đều đạt yêu cầu.  Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền tới các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các nhà hàng ăn uống, cơ sở kinh doanh rau củ quả và người tiêu dùng các quy định của Nhà nước về đảm bảo ATTP, hướng dẫn sử dụng thực phẩm an toàn, phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống các bệnh lây truyền qua đường thực phẩm, đảm bảo an toàn sức khỏe cho Nhân dân.

cơ sở kinh doanh thực phẩm ký cam kết tets nhanh thực phẩm.jpg
Cơ sở kinh doanh thực phẩm ký test nhanh VSATTP.

Tháng hành động vì ATTP năm 2024 diễn ra trên địa bàn phường Đông Hải  đã huy động được toàn hệ thống chính trị tham gia hưởng ứng, tạo điểm nhấn trong năm về công tác đảm bảo ATTP. Đây là đợt cao điểm để các cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nêu cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, công tác hậu kiểm, giám sát tại các cơ sở có nhiều nguy cơ, giảm thiểu các vụ ngộ độc thực phẩm do sử dụng thực phẩm kém chất lượng… Từ đó, tiếp tục bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới.

Để phát huy tốt những hiệu quả của Tháng hành động  vì ATTP, phường Đông Hải tiếp tục nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý ATTP. Đặc biệt,  xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương đối với công tác quản lý về ATTP, công tác đảm bảo ATTP sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục, cương quyết và là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

 

Kim Dung