Phường Đông Tân tổ chức tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024

Ngày 16/05/2024 00:00:00

Chiều ngày 16/5, UBND phường Đông Tân đã tổ chức tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giám sát cộng đồng về an toàn thực phẩm; các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, hộ kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường.

 z5447962344334_d7f475121571ddc2211c15bfbd6597a4.jpg

Toàn cảnh  hội nghị.

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của phòng kinh tế, văn phòng điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố truyền đạt một số nội dung quan trọng về: Quyết định 3595/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 về việc ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá chấm điểm, công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025; Hướng dẫn các Điều, khoản cơ bản của Luật ATTP năm 2010; Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về Đăng ký doanh nghiệp; Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, người tiêu dùng và đặc biệt các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Chức năng nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý vệ sinh ATTP trên địa bàn phường.

z5447962338685_311cd1df04527f5ab77f875c8c44153a.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường Đông Tân Vi Hoài Nam phát biểu khai mạc.

Những năm vừa qua, trên địa bàn phường Đông Tân chưa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào nhưng Đông Tân là cửa ngõ của thành phố, là nơi giao lưu, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội với dân cư đông đúc, nhận thức của nhân dân và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn không đồng đều nên vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm. Do vậy, phường Đông Tân phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phường an toàn thực phẩm nâng cao năm 2024, thể hiện sự quyết tâm của Cấp ủy, chính quyền phường Đông Tân trong việc học tập, nâng cao trình độ nói chung và nhận thức về an toàn thực phẩm nói riêng.

Thông qua lớp tập huấn giúp cho các chủ cơ sở, người tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Qua đó giúp tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn./.

 

Lê Thảo

Phường Đông Tân tổ chức tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024

Đăng lúc: 16/05/2024 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 16/5, UBND phường Đông Tân đã tổ chức tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giám sát cộng đồng về an toàn thực phẩm; các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, hộ kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường.

 z5447962344334_d7f475121571ddc2211c15bfbd6597a4.jpg

Toàn cảnh  hội nghị.

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của phòng kinh tế, văn phòng điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố truyền đạt một số nội dung quan trọng về: Quyết định 3595/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 về việc ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá chấm điểm, công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025; Hướng dẫn các Điều, khoản cơ bản của Luật ATTP năm 2010; Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về Đăng ký doanh nghiệp; Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, người tiêu dùng và đặc biệt các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Chức năng nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý vệ sinh ATTP trên địa bàn phường.

z5447962338685_311cd1df04527f5ab77f875c8c44153a.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường Đông Tân Vi Hoài Nam phát biểu khai mạc.

Những năm vừa qua, trên địa bàn phường Đông Tân chưa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào nhưng Đông Tân là cửa ngõ của thành phố, là nơi giao lưu, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội với dân cư đông đúc, nhận thức của nhân dân và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn không đồng đều nên vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm. Do vậy, phường Đông Tân phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phường an toàn thực phẩm nâng cao năm 2024, thể hiện sự quyết tâm của Cấp ủy, chính quyền phường Đông Tân trong việc học tập, nâng cao trình độ nói chung và nhận thức về an toàn thực phẩm nói riêng.

Thông qua lớp tập huấn giúp cho các chủ cơ sở, người tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Qua đó giúp tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn./.

 

Lê Thảo