Phường Quảng Thành ra quân dọn vệ sinh môi trường

Ngày 26/03/2023 00:00:00

Sáng ngày 26/3, Hội LHPN phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị xã hội phường Quảng Thành ra quân dọn vệ sinh môi trường tại tuyến đường Đồng Khoai, phố Thành Long, phường Quảng Thành.

 z4213391058517_232c92a25bb291e91a2d6b0da879bf90.jpg
Toàn cảnh lễ ra quân.

Gần 200 cán bộ, hội viên phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, hội viên nông dân, hội người cao tuổi, hội khuyến học và đoàn viên công đoàn cơ sở đã tham gia dọn vệ sinh toàn tuyến đường Đồng Khoai, phố Thành Long. Lực lượng tình nguyện đã phát quang bụi rậm, chặt các cành cây che chắn tầm nhìn, quét dọn, thu gom rác dọc 2 bên đường tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Một số hình ảnh ra quân dọn vệ sinh môi trường tại tuyến đường Đồng Khoai, phố Thành Long, phường Quảng Thành.
z4213391057619_fff77b5cbffc157ba3fbcfbf4bb8258c.jpg

z4213391066189_5d073418f7917b799384718091ac1628.jpg

z4213391057304_26f5c0fe266797186f77542ed54fe69f.jpg

z4213391062032_75f6e2462185f6b14253be11e36ddae3.jpg

Đây là hoạt động thường xuyên của Hội LHPN và các đoàn thể chính trị, xã hội phường Quảng Thành Bên cạnh đó, phường vẫn duy trì công tác dọn vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần tại các khu dân cư, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh chung, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần thực hiện xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện.

 

Vũ Ngọc

Phường Quảng Thành ra quân dọn vệ sinh môi trường

Đăng lúc: 26/03/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 26/3, Hội LHPN phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị xã hội phường Quảng Thành ra quân dọn vệ sinh môi trường tại tuyến đường Đồng Khoai, phố Thành Long, phường Quảng Thành.

 z4213391058517_232c92a25bb291e91a2d6b0da879bf90.jpg
Toàn cảnh lễ ra quân.

Gần 200 cán bộ, hội viên phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, hội viên nông dân, hội người cao tuổi, hội khuyến học và đoàn viên công đoàn cơ sở đã tham gia dọn vệ sinh toàn tuyến đường Đồng Khoai, phố Thành Long. Lực lượng tình nguyện đã phát quang bụi rậm, chặt các cành cây che chắn tầm nhìn, quét dọn, thu gom rác dọc 2 bên đường tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Một số hình ảnh ra quân dọn vệ sinh môi trường tại tuyến đường Đồng Khoai, phố Thành Long, phường Quảng Thành.
z4213391057619_fff77b5cbffc157ba3fbcfbf4bb8258c.jpg

z4213391066189_5d073418f7917b799384718091ac1628.jpg

z4213391057304_26f5c0fe266797186f77542ed54fe69f.jpg

z4213391062032_75f6e2462185f6b14253be11e36ddae3.jpg

Đây là hoạt động thường xuyên của Hội LHPN và các đoàn thể chính trị, xã hội phường Quảng Thành Bên cạnh đó, phường vẫn duy trì công tác dọn vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần tại các khu dân cư, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh chung, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần thực hiện xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện.

 

Vũ Ngọc