Ra mắt mô hình: “Hiến đất và tài sản trên đất”

Ngày 16/09/2023 00:00:00

Chiều ngày 15/9/2023, Ủy ban MTTQ phường Thiệu Khánh tổ chức hội nghị ra mắt mô hình: “Hiến đất và tài sản trên đất” khu dân cư phố Dinh Xá và khu dân cư phố Phú Ân. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyên – Thường trực UB MTTQ thành phố Thanh Hóa, lãnh đạo địa phương và đại diện khu dân cư 2 phố Dinh Xá và Phú Ân.

 IMG_20230916_165421.jpg

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị,  bà Nguyễn Thị Lý – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thiệu Khánh đã thông qua Quyết định ban hành quy chế  làm việc cuả ban vận động mô hình, Quyết định thành lập Ban vận động thực hiện mô hình phố Dinh Xá và phố Phú Ân và quy chế hoạt động của ban vận động  2 phố.  Đại diện 2 phố Dinh Xá và Phú Ân cũng đã thông qua phương án vận động thực hiện mô hình.

IMG_20230916_165428.jpg
Bà Nguyễn Thị Lý – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thiệu Khánh  thông qua các Quyết định hoạt động mô hình.

Theo đó, Ban vận động xây dựng mô hình: “Hiến đất và tài sản trên đất”  tổ chức và hoạt động theo sự hướng dẫn, quản lý trực tiếp của Ban Thường trực MTTQ phường Thiệu Khánh. Ban vận động có nhiệm vụ vận động, tuyên truyền và thuyết phục hội viên, đoàn viên  và nhân dân tích cực tham gia hiến đất làm đường giao thông. Ban vận động hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi vấn đề được đưa ra bàn bạc dân chủ với mọi thành viên trong ban vận động và được quyết định theo đa số.    

IMG_20230916_165500.jpg
Đại diện MTTQ phường Thiệu Khánh trao Quyết định thành lập Ban vận động mô hình cho phố Dinh Xá và phố Phú Ân.

Được biết, trên địa bàn phường Thiệu Khánh đã và đang triển khai thực hiện các dự án mở rộng các tuyến đường khu dân cư, nhằm nâng cấp hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, đồng thời tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân, kết nối giao thương phát triển kinh tế. Trong đó tuyến đường phố Dinh Xá và Phú Ân có chiều dài 1.500m, với tổng kinh phí xây lắp hơn 12 tỷ đồng. Số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án là 170 hộ, tổng số diện tích cần hiến là 1.500m, tổng giá trị tài sản trên đất là 4 tỷ đồng.

IMG_20230916_165543.jpg
Đồng chí Lê Tiến Vinh – Bí thư Đảng ủy phường phát biểu tại buổi ra mắt mô hình.

Thực hiện phương châm: Nhà nước và Nhân dân cùng làm và để tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương, vận động Nhân dân hưởng ứng, đồng thuận và tích cực tham gia hiến đất, các công trình trên đất, mở rộng đường, MTTQ phường Thiệu Khánh đã xây dựng và cho ra mắt mô hình: “Hiến đất và tài sản trên đất” ở 2 phố Dinh Xá và Phú Ân.

IMG_20230916_165546.jpg
Đại diện MTTQ thành phố, lãnh đạo và MTTQ phường Thiệu Khánh tặng hoa cho Ban vận động thực hiện mô hình 2 phố Dinh Xá và Phú Ân.

Thông qua mô hình sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, xây dựng quê hương Thiệu Khánh ngày càng khang trang, giàu đẹp.


Thu Phương 

Ra mắt mô hình: “Hiến đất và tài sản trên đất”

Đăng lúc: 16/09/2023 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 15/9/2023, Ủy ban MTTQ phường Thiệu Khánh tổ chức hội nghị ra mắt mô hình: “Hiến đất và tài sản trên đất” khu dân cư phố Dinh Xá và khu dân cư phố Phú Ân. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyên – Thường trực UB MTTQ thành phố Thanh Hóa, lãnh đạo địa phương và đại diện khu dân cư 2 phố Dinh Xá và Phú Ân.

 IMG_20230916_165421.jpg

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị,  bà Nguyễn Thị Lý – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thiệu Khánh đã thông qua Quyết định ban hành quy chế  làm việc cuả ban vận động mô hình, Quyết định thành lập Ban vận động thực hiện mô hình phố Dinh Xá và phố Phú Ân và quy chế hoạt động của ban vận động  2 phố.  Đại diện 2 phố Dinh Xá và Phú Ân cũng đã thông qua phương án vận động thực hiện mô hình.

IMG_20230916_165428.jpg
Bà Nguyễn Thị Lý – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thiệu Khánh  thông qua các Quyết định hoạt động mô hình.

Theo đó, Ban vận động xây dựng mô hình: “Hiến đất và tài sản trên đất”  tổ chức và hoạt động theo sự hướng dẫn, quản lý trực tiếp của Ban Thường trực MTTQ phường Thiệu Khánh. Ban vận động có nhiệm vụ vận động, tuyên truyền và thuyết phục hội viên, đoàn viên  và nhân dân tích cực tham gia hiến đất làm đường giao thông. Ban vận động hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi vấn đề được đưa ra bàn bạc dân chủ với mọi thành viên trong ban vận động và được quyết định theo đa số.    

IMG_20230916_165500.jpg
Đại diện MTTQ phường Thiệu Khánh trao Quyết định thành lập Ban vận động mô hình cho phố Dinh Xá và phố Phú Ân.

Được biết, trên địa bàn phường Thiệu Khánh đã và đang triển khai thực hiện các dự án mở rộng các tuyến đường khu dân cư, nhằm nâng cấp hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, đồng thời tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân, kết nối giao thương phát triển kinh tế. Trong đó tuyến đường phố Dinh Xá và Phú Ân có chiều dài 1.500m, với tổng kinh phí xây lắp hơn 12 tỷ đồng. Số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án là 170 hộ, tổng số diện tích cần hiến là 1.500m, tổng giá trị tài sản trên đất là 4 tỷ đồng.

IMG_20230916_165543.jpg
Đồng chí Lê Tiến Vinh – Bí thư Đảng ủy phường phát biểu tại buổi ra mắt mô hình.

Thực hiện phương châm: Nhà nước và Nhân dân cùng làm và để tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương, vận động Nhân dân hưởng ứng, đồng thuận và tích cực tham gia hiến đất, các công trình trên đất, mở rộng đường, MTTQ phường Thiệu Khánh đã xây dựng và cho ra mắt mô hình: “Hiến đất và tài sản trên đất” ở 2 phố Dinh Xá và Phú Ân.

IMG_20230916_165546.jpg
Đại diện MTTQ thành phố, lãnh đạo và MTTQ phường Thiệu Khánh tặng hoa cho Ban vận động thực hiện mô hình 2 phố Dinh Xá và Phú Ân.

Thông qua mô hình sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, xây dựng quê hương Thiệu Khánh ngày càng khang trang, giàu đẹp.


Thu Phương