Tập huấn công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp phường, xã năm 2023

Ngày 12/05/2023 00:00:00

Sáng ngày 12/5/2023, tại hội trường UBND phường Nam Ngạn, UBND thành phố Thanh Hóa phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tôn giáo và cập nhật thông tin tình hình tôn giáo năm 2023, cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Đồng chí Phạm Thị Việt Nga – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố dự và chỉ đạo lớp tập huấn.

 z4339884548622_d5d0fd0f6b438023021e7b244be580bb.jpg
Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn các đại biểu đã cập nhật các thông tin về tình hình tôn giáo và hướng dẫn một số nội dung về công tác tôn giáo hiện nay. Công tác an ninh trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, nhận diện và cách phòng, chống các tổ chức, cá nhân lợi dụng tôn giáo để hoạt động vi phạm pháp luật. Trao đổi các nội dung liên quan đến Công giáo, Phật giáo, Tin lành và kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước đối với các tín ngưỡng, tôn giáo. Ngoài ra, các đại biểu còn được thông tin một số nội dung liên quan đến công tác an ninh trong tôn giáo và trao đổi các nội dung liên quan đến tín ngưỡng các tôn giáo khác; kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước đối với các tôn giáo khác.

z4339884553641_3d86c0998d98aaf2325269771efdb9d0.jpg
Đồng chí Phạm Thị Việt Nga – Phó Chủ tịch Thường Trực UBND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị .

Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn đồng chí Phạm Thị Việt Nga – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh nói chung, thành phố Thanh Hóa nói riêng thời gian qua, diễn ra khá sôi động. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tín đồ, phật tử hoạt động theo đường lối đúng đắn của Đảng và nhà nước liên quan đến tôn giáo đã được ban hành. Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã được sửa đổi kịp thời tạo điều kiện cho việc sinh hoạt, hoạt động tôn giáo thuận lợi, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong chức sắc và đồng bào tín đồ các tôn giáo trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Tuy nhiên theo dự báo và nắm bắt tình hình tôn giáo trên địa bàn thành phố Thanh Hóa trong thời gian tới, tiếp tục có những diễn biến mới, bên cạnh những hoạt động thuần túy tôn giáo, vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, các vi phạm của các tổ chức, cá nhân sẽ vẫn tiếp diễn, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước ở các địa phương. Vì vậy việc năm bắt tình hình giải quyết tại cơ sở là một trong những yêu cầu cần thiết để sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân tôn giáo. Việc giải quyết các vấn đề nảy sinh về tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi phải hết sức thận trọng, tuân thủ pháp luật không tạo cớ cho các lực lượng thù địch lợi dụng, xuyên tạc, chống phá Đảng, nhà nước ta, tạo nên điểm nóng về tôn giáo. Vì vậy đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu các đồng chí tham dự lớp tập huấn cần tập trung cho việc học tập, nghiên cứu, tiếp thu những kiến thức, nội dung do các đồng chí báo cáo viên triển khai một cách nghiêm túc.

z4339884531967_d644bfdb95ee6e6eea0048ae493ef860.jpg

z4339884546025_e2b559b4ddc5857024c622e0ce423385.jpg
Các học viên tham gia lớp tập huấn.


Thu Hà

Tập huấn công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp phường, xã năm 2023

Đăng lúc: 12/05/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 12/5/2023, tại hội trường UBND phường Nam Ngạn, UBND thành phố Thanh Hóa phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tôn giáo và cập nhật thông tin tình hình tôn giáo năm 2023, cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Đồng chí Phạm Thị Việt Nga – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố dự và chỉ đạo lớp tập huấn.

 z4339884548622_d5d0fd0f6b438023021e7b244be580bb.jpg
Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn các đại biểu đã cập nhật các thông tin về tình hình tôn giáo và hướng dẫn một số nội dung về công tác tôn giáo hiện nay. Công tác an ninh trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, nhận diện và cách phòng, chống các tổ chức, cá nhân lợi dụng tôn giáo để hoạt động vi phạm pháp luật. Trao đổi các nội dung liên quan đến Công giáo, Phật giáo, Tin lành và kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước đối với các tín ngưỡng, tôn giáo. Ngoài ra, các đại biểu còn được thông tin một số nội dung liên quan đến công tác an ninh trong tôn giáo và trao đổi các nội dung liên quan đến tín ngưỡng các tôn giáo khác; kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước đối với các tôn giáo khác.

z4339884553641_3d86c0998d98aaf2325269771efdb9d0.jpg
Đồng chí Phạm Thị Việt Nga – Phó Chủ tịch Thường Trực UBND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị .

Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn đồng chí Phạm Thị Việt Nga – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh nói chung, thành phố Thanh Hóa nói riêng thời gian qua, diễn ra khá sôi động. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tín đồ, phật tử hoạt động theo đường lối đúng đắn của Đảng và nhà nước liên quan đến tôn giáo đã được ban hành. Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã được sửa đổi kịp thời tạo điều kiện cho việc sinh hoạt, hoạt động tôn giáo thuận lợi, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong chức sắc và đồng bào tín đồ các tôn giáo trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Tuy nhiên theo dự báo và nắm bắt tình hình tôn giáo trên địa bàn thành phố Thanh Hóa trong thời gian tới, tiếp tục có những diễn biến mới, bên cạnh những hoạt động thuần túy tôn giáo, vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, các vi phạm của các tổ chức, cá nhân sẽ vẫn tiếp diễn, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước ở các địa phương. Vì vậy việc năm bắt tình hình giải quyết tại cơ sở là một trong những yêu cầu cần thiết để sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân tôn giáo. Việc giải quyết các vấn đề nảy sinh về tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi phải hết sức thận trọng, tuân thủ pháp luật không tạo cớ cho các lực lượng thù địch lợi dụng, xuyên tạc, chống phá Đảng, nhà nước ta, tạo nên điểm nóng về tôn giáo. Vì vậy đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu các đồng chí tham dự lớp tập huấn cần tập trung cho việc học tập, nghiên cứu, tiếp thu những kiến thức, nội dung do các đồng chí báo cáo viên triển khai một cách nghiêm túc.

z4339884531967_d644bfdb95ee6e6eea0048ae493ef860.jpg

z4339884546025_e2b559b4ddc5857024c622e0ce423385.jpg
Các học viên tham gia lớp tập huấn.


Thu Hà