Thành phố Thanh Hóa đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, quản lý và sử dụng quỹ BHYT

Ngày 15/04/2024 00:00:00

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, thời gian qua, UBND thành phố, các phường, xã, phòng, ban đơn vị xây dựng ban hành chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và trong từng nhiệm kỳ, trong đó đề ra mục tiêu, biện pháp thực hiện công tác BHYT.

 11527.jpg
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ cơ quan BHXH tỉnh, từ năm 2009 đến nay tỷ lệ người nghèo, cận nghèo, người hưởng chính sách xã hội và người trên 80 tuổi trên địa bàn thành phố được cấp thẻ BHYT luôn đạt 100%, đảm bảo quyền lợi KCB cho các đối tượng. Bên cạnh đó, cùng với cơ quan BHXH tỉnh hướng dẫn đầy đủ nội dung về tiền lương, các khoản trích nộp BHYT cho người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động để thực hiện đúng, đầy đủ chế độ BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Do đó các chính sách về BHYT được đảm bảo, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 93,5%, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, quản lý và sử dụng quỹ BHYT an toàn, hợp lý, hiệu quả và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT… Công tác thu BHYT được quan tâm, chú trọng, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; thiết lập, kiện toàn, bồi dưỡng  chuyên môn,  nghiệp  vụ  cho  các  nhân  viên  thuộc Tổ  chức  dịch  vụ  thu BHXH, BHYT;  tạo điều kiện  thuận  lợi nhất để người dân  tham gia BHXH  tự nguyện và BHYT tự đóng.

Công tác cấp thẻ BHYT và KCB BHYT được BHXH tỉnh, ngành Y tế đặc

biệt quan tâm, đầu tư trang thiết bị, đảm bảo nguồn nhân lực, chú trọng cải tiến

thủ  tục  hành  chính, nâng  cao  y  đức,  chất  lượng  KCB  BHYT; thường  xuyên hướng dẫn và giải quyết kịp thời các chế độ BHYT theo quy định mới của Luật BHYT  sửa đổi, bổ  sung, không để vướng mắc xảy  ra  tạo  thuận  lợi cho người tham gia BHYT khi đi KCB. Công  tác  kiểm  tra,  thanh  tra,  giám  sát  việc  thực  hiện  các  chính  sách BHYT được tăng cường ở các cấp, các ngành, các đoàn thể và các đơn vị, việc sử dụng quỹ BHYT tại các cơ sở KCB BHYT được tăng cường. Từ năm 2014 đến nay, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để  tổ chức kiểm  tra  tại 05 cơ sở KCB BHYT, kiến nghị  thu hồi về quỹ BHYT  số  tiền 1,7  tỷ đồng. Ngoài phối hợp kiểm  tra  thường xuyên, hằng năm BHXH tỉnh tổ chức các tổ kiểm tra đột xuất (kiểm tra ngoài giờ hành chính, các ngày thứ Bảy, Chủ nhật trong tuần), thông qua kiểm tra phát hiện nhiều bệnh nhân điều trị nội trú không có mặt tại khoa điều trị, 43 hồ sơ, bệnh án không hợp lệ,  kiến  nghị  từ  chối  thanh  toán  trên  300  ngày  giường,  hàng  trăm  dịch  vụ  kỹ thuật chưa hợp lý do thiếu bác sỹ, thiếu chứng chỉ hành nghề.... làm chuyển biến nhận  thức,  trách  nhiệm,  chỉ  ra  những  tồn  tại,  hạn  chế  trong  công  tác  KCB BHYT.

 

Thu Hiền

Thành phố Thanh Hóa đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, quản lý và sử dụng quỹ BHYT

Đăng lúc: 15/04/2024 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, thời gian qua, UBND thành phố, các phường, xã, phòng, ban đơn vị xây dựng ban hành chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và trong từng nhiệm kỳ, trong đó đề ra mục tiêu, biện pháp thực hiện công tác BHYT.

 11527.jpg
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ cơ quan BHXH tỉnh, từ năm 2009 đến nay tỷ lệ người nghèo, cận nghèo, người hưởng chính sách xã hội và người trên 80 tuổi trên địa bàn thành phố được cấp thẻ BHYT luôn đạt 100%, đảm bảo quyền lợi KCB cho các đối tượng. Bên cạnh đó, cùng với cơ quan BHXH tỉnh hướng dẫn đầy đủ nội dung về tiền lương, các khoản trích nộp BHYT cho người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động để thực hiện đúng, đầy đủ chế độ BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Do đó các chính sách về BHYT được đảm bảo, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 93,5%, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, quản lý và sử dụng quỹ BHYT an toàn, hợp lý, hiệu quả và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT… Công tác thu BHYT được quan tâm, chú trọng, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; thiết lập, kiện toàn, bồi dưỡng  chuyên môn,  nghiệp  vụ  cho  các  nhân  viên  thuộc Tổ  chức  dịch  vụ  thu BHXH, BHYT;  tạo điều kiện  thuận  lợi nhất để người dân  tham gia BHXH  tự nguyện và BHYT tự đóng.

Công tác cấp thẻ BHYT và KCB BHYT được BHXH tỉnh, ngành Y tế đặc

biệt quan tâm, đầu tư trang thiết bị, đảm bảo nguồn nhân lực, chú trọng cải tiến

thủ  tục  hành  chính, nâng  cao  y  đức,  chất  lượng  KCB  BHYT; thường  xuyên hướng dẫn và giải quyết kịp thời các chế độ BHYT theo quy định mới của Luật BHYT  sửa đổi, bổ  sung, không để vướng mắc xảy  ra  tạo  thuận  lợi cho người tham gia BHYT khi đi KCB. Công  tác  kiểm  tra,  thanh  tra,  giám  sát  việc  thực  hiện  các  chính  sách BHYT được tăng cường ở các cấp, các ngành, các đoàn thể và các đơn vị, việc sử dụng quỹ BHYT tại các cơ sở KCB BHYT được tăng cường. Từ năm 2014 đến nay, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để  tổ chức kiểm  tra  tại 05 cơ sở KCB BHYT, kiến nghị  thu hồi về quỹ BHYT  số  tiền 1,7  tỷ đồng. Ngoài phối hợp kiểm  tra  thường xuyên, hằng năm BHXH tỉnh tổ chức các tổ kiểm tra đột xuất (kiểm tra ngoài giờ hành chính, các ngày thứ Bảy, Chủ nhật trong tuần), thông qua kiểm tra phát hiện nhiều bệnh nhân điều trị nội trú không có mặt tại khoa điều trị, 43 hồ sơ, bệnh án không hợp lệ,  kiến  nghị  từ  chối  thanh  toán  trên  300  ngày  giường,  hàng  trăm  dịch  vụ  kỹ thuật chưa hợp lý do thiếu bác sỹ, thiếu chứng chỉ hành nghề.... làm chuyển biến nhận  thức,  trách  nhiệm,  chỉ  ra  những  tồn  tại,  hạn  chế  trong  công  tác  KCB BHYT.

 

Thu Hiền