Thành phố Thanh Hóa đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

Ngày 16/05/2023 00:00:00

Được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, trong những năm qua, thành phố Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 IMG-1712.JPG
Phòng máy tính trường tiểu học Hoằng Anh.

Năm học 2022-2023, trường Tiểu học Hoằng Anh, phường Long Anh được công nhận là trường đạt kiểm định giáo dục chất lượng mức độ 3 và đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2. Đây là kết quả của sự n lực của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường. Với tiềm lực sẵn có, nhà trường đã được UBND phường nâng cấp, cải tạo khu nhà 2 tầng 10 phòng học với đầy đủ các phòng chức năng như thư viện đạt chuẩn, phòng nhạc, phòng tin học, phòng nhạc và đầu tư thêm một số các trang thiết bị dạy học hiện đại, nâng cấp khuôn viên sân trường rộng rãi, thoáng mát…đảm bảo cho học sinh học tập và rèn luyện theo quy định, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Thành phố Thanh Hóa hiện có 157 trường học ở các cấp học, trong đó tỷ lệ trường được công nhận chuẩn quốc gia là 131 trường, chiếm tỷ lệ 83,43%, trong đó mức độ 2 có 56 trường, tỷ lệ đạt 35,57%, vượt chỉ tiêu đề ra. Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 95%, trong đó có 30% đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tính đến nay, thành phố còn 26 trường chưa đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 13 trường đã đủ thời gian hoạt động giáo dục và kiểm định chất lượng; 02 trường có qui mô hoạt động quá nhỏ  và 11 trường mới thành lập sau 5/2020 chưa đủ thời gian hoạt động giáo dục, ảnh hưởng đến quá trình xây dựng trường Chuẩn Quốc gia.

IMG-1713.JPG
Trường tiểu học Minh Khai 1 đang xây dựng cơ sở vật chất trường lớp.

Trong quá trình xây dựng chuẩn, thành phố Thanh Hóa gặp rất nhiều khó khăn do quỹ đất nhỏ, hẹp; thiếu phòng học, phòng bộ môn, nhà đa năng, khu sân chơi bãi tập chưa đảm bảo, phương tiện, thiết bị dạy học còn thiếu, chưa đồng bộ nên hạn chế đến đổi mới cách dạy học, chất lượng giáo dục cũng như không đáp ứng được các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia như: trường mầm non Ngọc Trạo, trường THCS Quang Trung, trường mầm non SOS, trường mầm non Trường Thi A…Vì vậy, nhiều địa phương đã và đang nỗ lực tiềm kiếm nguồn vốn bằng cách quy hoạch, khai thác quỹ đất xen cư, vận động Nhân dân đóng góp, nguồn vốn của thành phố, kêu gọi nhà đầu tư.

Để đạt được mục tiêu, các trường học trên địa bàn thành phố đang tiếp tục bám sát 5 quy định về xây dựng trường chuẩn, tranh thủ mọi quyền lực kêu gọi xã hội hóa giáo dục từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển.

 

Thanh Xuân

Thành phố Thanh Hóa đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

Đăng lúc: 16/05/2023 00:00:00 (GMT+7)

Được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, trong những năm qua, thành phố Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 IMG-1712.JPG
Phòng máy tính trường tiểu học Hoằng Anh.

Năm học 2022-2023, trường Tiểu học Hoằng Anh, phường Long Anh được công nhận là trường đạt kiểm định giáo dục chất lượng mức độ 3 và đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2. Đây là kết quả của sự n lực của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường. Với tiềm lực sẵn có, nhà trường đã được UBND phường nâng cấp, cải tạo khu nhà 2 tầng 10 phòng học với đầy đủ các phòng chức năng như thư viện đạt chuẩn, phòng nhạc, phòng tin học, phòng nhạc và đầu tư thêm một số các trang thiết bị dạy học hiện đại, nâng cấp khuôn viên sân trường rộng rãi, thoáng mát…đảm bảo cho học sinh học tập và rèn luyện theo quy định, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Thành phố Thanh Hóa hiện có 157 trường học ở các cấp học, trong đó tỷ lệ trường được công nhận chuẩn quốc gia là 131 trường, chiếm tỷ lệ 83,43%, trong đó mức độ 2 có 56 trường, tỷ lệ đạt 35,57%, vượt chỉ tiêu đề ra. Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 95%, trong đó có 30% đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tính đến nay, thành phố còn 26 trường chưa đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 13 trường đã đủ thời gian hoạt động giáo dục và kiểm định chất lượng; 02 trường có qui mô hoạt động quá nhỏ  và 11 trường mới thành lập sau 5/2020 chưa đủ thời gian hoạt động giáo dục, ảnh hưởng đến quá trình xây dựng trường Chuẩn Quốc gia.

IMG-1713.JPG
Trường tiểu học Minh Khai 1 đang xây dựng cơ sở vật chất trường lớp.

Trong quá trình xây dựng chuẩn, thành phố Thanh Hóa gặp rất nhiều khó khăn do quỹ đất nhỏ, hẹp; thiếu phòng học, phòng bộ môn, nhà đa năng, khu sân chơi bãi tập chưa đảm bảo, phương tiện, thiết bị dạy học còn thiếu, chưa đồng bộ nên hạn chế đến đổi mới cách dạy học, chất lượng giáo dục cũng như không đáp ứng được các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia như: trường mầm non Ngọc Trạo, trường THCS Quang Trung, trường mầm non SOS, trường mầm non Trường Thi A…Vì vậy, nhiều địa phương đã và đang nỗ lực tiềm kiếm nguồn vốn bằng cách quy hoạch, khai thác quỹ đất xen cư, vận động Nhân dân đóng góp, nguồn vốn của thành phố, kêu gọi nhà đầu tư.

Để đạt được mục tiêu, các trường học trên địa bàn thành phố đang tiếp tục bám sát 5 quy định về xây dựng trường chuẩn, tranh thủ mọi quyền lực kêu gọi xã hội hóa giáo dục từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển.

 

Thanh Xuân